Visietekst Mediawerkgroep Syrië

Visietekst Mediawerkgroep Syrië


De Mediawerkgroep Syrië (MWS):

 1. Opgericht, dd. 08 september 2011.

 1. Is een onderzoeks- en mediawerkgroep bestaande uit vrijwilligers die de  geleidelijke hervormingen steunen om Syrië te hervormen tot een vreedzaam en democratisch land dat persvrijheid en gelijke rechten voor alle minderheden erkent.

Verkiest de weg van dialoog en verzet zich tegen het gebruik van geweld.

Verzet zich tegen alle soorten sancties die het Syrische volk en de Syrische economie schade kunnen berokkenen.

 1. Functioneert volledig onafhankelijk van eender welke politieke partij of organisatie.

 1. Streeft rechtvaardigheid na.

 1. Wil informeren bij middel van publicatie van: nieuwsberichten, artikels, commentaren en analyses over de achtergronden en de huidige evoluties in de Syrië door middel van mailings, blogs, ed..

 1. Moedigt lezers aan om:

  1. betekenisvolle commentaren te bezorgen

  2. relevante en objectieve informatie te bezorgen zodat deze kan gebruikt worden voor nieuwe publicaties

  3. informatie uit onze publicaties te delen met anderen

 1. Wil waar nodig, misvattingen omtrent de toestand in Syrië corrigeren en deze informatie publiekelijk maken.

 1. Neemt een kritische houding aan tegenover de imperialistische Westerse en Amerikaanse plannen in het Midden-Oosten en elders.

 1. Verzet zich tegen de apartheids- en bezettingspolitiek van Israël. Israël moet zich volledig terugtrekken uit de in 1967 bezette gebieden met inbegrip van Oost-Jeruzalem en de Syrische Golanhoogten (VN-Veiligheidsraad resoluties 242 en 338).

 1. Erkent het individuele en onvervreemdbare recht van alle Palestijnse vluchtelingen – dus ook deze in Syrië – om naar hun oorspronkelijke woongebied terug te keren en gecompenseerd te worden voor de geleden schade (VN resolutie 194). Israël moet eveneens de nederzettingenexpansie onmiddellijk staken en de joodse kolonies in de bezette gebieden, Oost-Jeruzalem en de Syrische Golanhoogten ontruimen (VN resoluties 446 en 452).

 1. Is een non-profit organisatie.

 1. Kan gecontacteerd worden via: info@mwsyria.com

Disclaimer

In onze publicaties wordt juistheid, objectiviteit en rechtvaardigheid nagestreefd. Mogelijke fouten zullen bij ontdekking worden rechtgezet, maar mogen geen reden zijn tot mogelijke aanklachten of vervolgingen. We beroepen ons op het algemeen recht van vrijheid op meningsuiting. MWS heeft steeds het recht om de inhoud te wijzigen indien dit nodig blijkt.

 

Reacties

Reacties zijn gesloten.

Twitter

Archief

%d bloggers liken dit: