Nieuws

Priester Daniël Maes bericht uit Qâra (Syrië) – Het verraad van Obama


Daniël Maes (74), norbertijn van Postel en afkomstig uit Arendonk, is verantwoordelijk voor een seminarie in het zesde eeuwse klooster Mar Yakub in Qâra, gelegen op 90 kilometer van de Syrische hoofdstad Damascus. In Syrië zijn er 2,4 miljoen christenen op 24 miljoen inwoners. Een verre droom van de Vlaamse norbertijn Maes is om van het klooster Mar Yakub een tweede Taizé te maken, dicht bij de bronnen van het christendom, in dialoog met joden en moslims.

Goede Vrienden,

Hierbij weer enkele nieuwtjes waarvan jullie de meeste al wel zullen gehoord hebben op één of andere wijze. Toch wil ik ieder die geïnteresseerd is aan de ‘geopolitiek’ of een zicht wil hebben op het wereldgebeuren, de film aanraden die ik hier bespreek. Hij kan uw leven erg beïnvloeden. Diegenen die niet geloven in de (Heilige) Schrift of ook diegenen die bv. de Apocalyps van Sint Jan niet begrijpen, kunnen hierin een schitterende commentaar vinden.

Van harte,

P. Daniël

 

Zondag 21 tot zaterdag 27 oktober 2012 – Handen af van Syrië!

Abouna Georges kan nog steeds niet veilig tot hier geraken en zo vieren wij weer de Latijnse liturgie op zijn Byzantijns. Hier is de voorbereiding op Kerstmis al begonnen. Aan tafel worden dan ook af en toe al enkele profetieën gelezen uit het Oude Testament die de menswording van God aanduiden. Vanaf vandaag zullen na iedere eucharistie enkele zusters en kinderen in mooie engelenkleedjes een aangepast lied zingen.

’s Namiddags breng ik samen met de medebroeders een bezoek aan de vluchtelingen in de nieuwbouw. Omdat ik ’s zondags in witte toog ben roepen ze me langs alle kanten na dat ik voorzichtig moet zijn terwijl we enkel maar het voorplein moeten oversteken. Na ons bezoek willen de mannen en jongens meekomen om samen wat te voetballen op de binnenkoer.

Het is weer een zeer bloedige dag geweest in Aleppo en nu ook in de christelijke wijk in Damascus. In Libanon werd de topman Wissam al-Hassan, die samen met enkele anderen vermoord werd, begraven. Het verloopt precies zoals hier voorspeld werd. De harde soennieten maken er gebruik van om te trachten een opstand in Libanon te krijgen, gericht tegen Syrië. Ook de westerse media doen natuurlijk mee.

In Turkije echter is er een massamanifestatie tegen de regering onder de slogan: Handen af van Syrië! Het is dezelfde slogan die nu in Brussel aan de Beurs gebruikt wordt voor een manifestatie.

Ondertussen is ook de nieuwe vredesgezant van de VN, Brahim, bij de Syrische president geweest.

In Libië verloopt het precies zoals de wereldheersers met hun ‘Arabische Lente’ hebben gewild: een ‘creatieve chaos’ van voortdurend onderling geweld met een massa doden en dat allemaal op de dag dat de geloofsgemeenschap van het bisdom Antwerpen in volle glorie haar 4(50) jarig jubileum viert.

Maar ook hier zijn prachtige tekenen te herkennen. De gouverneur van Homs en zijn vrouw – soennieten veronderstel ik – doen prachtig werk door onvermoeibaar de getroffen gezinnen te bezoeken en te steunen zoveel ze kunnen alsook de vele ‘martelaren’ te gedenken en te eren.

Ik moet wel toegeven dat ik gedacht had dat de oorlog stilaan ging eindigen en mogelijk is dat ook het geval, maar dan zijn er toch nog flinke stuiptrekkingen en dat de christenen uiteindelijk een mikpunt geworden zijn is ook duidelijk.

De emir van Qatar probeert de lont nu in Gaza en de Palestijnse gebieden aan te steken omdat het in Syrië niet lukt zoals ze gewild hadden. Hillary Clinton weert zich als een ‘duivel(in) in ’n wijwatervat’ en roept op om geen politieke rust toe te laten, want daar zou Syrië dan gebruik van kunnen maken!

Als je dan verhalen hoort van een kidnapping in de buurt waarbij eerst een grote som geld gevraagd wordt, maar waarbij de betrokkene – na betaling van een borgsom, samengebracht door familie en vrienden – toch in koelen bloede vermoord wordt, dan wordt je van zo iets wel innerlijk opstandig. Dat brengt wel extra spanningen mee.

De Grieks-Melkitische patriarch Gregorius III Laham van Antiochië Bron: Kerknet

Op 17 en 18 oktober is er een samenkomst geweest van de EPP, de christelijke en grootste fractie in het Europees parlement waarop patriarch Gregorios III Laham en moeder Agnes-Mariam uitgenodigd waren en waarvan we nu een verslag toegestuurd krijgen. Hopelijk heeft het geholpen om Europa uit de gevechten in Syrië terug te trekken, terwijl Turkije, Saoedi-Arabië en Qatar nog wel een tijd verder oorlog zullen blijven voeren.

President Obama buigt zeer diep voor de koning van Saudi-Arabië

Vervolgens vernemen we dat de Syrische president een soort algemene amnestie heeft afgekondigd behalve voor terroristen.

Terwijl de aanslagen in Syrië voortduren probeert de ‘VN bemiddelaar’ voor de vrede een staakt-het-vuren af te spreken, dat zaterdag al in heel het land geschonden werd.

Donderdag kwam de man, die hoofd van de school in Quosseir is en een tijd bij zijn familie verbleven heeft, weer bij ons terug. Hij had zondag in de christelijke wijk van Damascus, Bab Touma, de mis OF de eucharistie bijgewoond toen tien minuten later die aanslag gepleegd werd. Hij heeft de gesluierde vrouw gezien die de aanslag pleegde en die door de camera’s erkend werd. Zij werd onmiddellijk opgepakt.

Hij herhaalde nog eens, wat hij al van in het begin gezegd had: ik ben zeer optimistisch voor de toekomst van Syrië. Laat het eens gezegd zijn door een man die zijn deel in het lijden wel gehad heeft. Zijn huis, haven en goed in Quosseir zijn door terroristen verwoest, zoals van bijna al zijn vrienden. Ondertussen kan hij hier goed meehelpen om de kinderen hun schoolprogramma te laten volgen.

Ondertussen schilderen de jongens verder aan de ramen. Als de oorlog nog een aantal weken duurt zullen alle ramen van alle gebouwen hier geschilderd zijn, maar daarvoor had hier geen oorlog hoeven te zijn.

Het verraad van Obama

Wie in kort bestek een grondig inzicht wil verwerven in de recente wereldpolitiek moet beslist de film: ‘The Obama Deception’ van 2009 bekijken. Die film werd gerealiseerd door een aantal van de beste historici, politici en journalisten, waaronder onze vriend Webster Griffin Tarpley.

Je kunt (wat wij hier niet kunnen) de film gratis van het internet plukken: infowars.com of prisonplanet.tv.

In twee uur tijd krijg je achtergrondinformatie over de belangrijkste recente gebeurtenissen en ontwikkelingen op onze planeet, als een soort poppenspel waarbij onthuld wordt wie de eigenlijke verborgen spelers zijn achter de coulissen.

President J.F. Kennedy

Het vertrekpunt is dit: toen John Kennedy zich als president begon te moeien met Wall Street en de wapenindustrie, werd hij meteen vermoord en sindsdien heeft Amerika geen geloofwaardige president meer gehad.

Een schimmige groep wereldleiders, in feite bankiers, neemt steeds meer de touwtjes in handen. Op het einde van het presidentschap van G. Bush jr. was er een zodanige algemene ontgoocheling wegens de enorme economische crisis in Amerika, de oorlog in Irak enzovoort, dat deze club van oligarchen zonder enige moeite Obama kon opvoeren als de man die met zijn vriendelijke, stralende blik en prachtige speeches vrede ging brengen, economische welvaart en transparantie op alle niveaus. In de eerste maand van zijn ambtsperiode heeft hij al zijn beloften stralend verbroken en de toestand op alle terreinen nog veel erger gemaakt dan zijn voorganger, geheel volgens de wil van deze wereldheersers: veel meer troepen in heel de wereld, veel meer gevangenissen overal verspreid, veel meer mogelijkheden om mensen te controleren, zomaar op te pakken, te folteren en op te sluiten, veel meer taksen, veel meer beperkingen zoals van meningsuiting, meer massale, verplichte gezondheidscampagnes… Terwijl leger en politie uit hun voegen barsten moest er nog een burgerleger bijkomen waaraan alle jongeren verplicht worden een tijd deel te nemen. Je kunt het allemaal zelf horen en zien. Zoals zijn voorgangers is Obama slechts een marionet, maar hij is een betere acteur en een veel betere leugenaar.

De ‘Federal Reserve’ is één van de meest corrupte instituten van de Verenigde Staten. Het is geen overheidsinstituut, maar een private onderneming. Bron: The Federal Reserve Fraud (http://www.healthfreedom.info/Federal_Reserve_Fraud.htm)

De eigenlijke machthebbers zijn de bankiers van de Federal Reserve Bank, de kliek van Wall Street en van de wapenindustrie, verbonden met de zogenaamde Bilderberg groep. Zij hebben het klaar gekregen om als overheidsinstelling aanzien te worden, terwijl ze een privébank zijn die onder geen enkele controle valt en ze alle banken kunnen controleren. Zij organiseren de ene bankcrisis na de andere en de ene economische crisis na de andere. Duizelingwekkende bedragen aan geld zijn zogenaamd plots verdwenen waarbij niemand kan achterhalen wie ze gestolen heeft. Dan wordt paniek gezaaid om grote bedragen onmiddellijk aan de banken te doen betalen, anders wordt de crisis, zo zeggen ze, een enorme catastrofe alsof morgen de hemel op ons valt. Ondertussen kunnen die banken nog meer instellingen en nog meer banken opkopen, zodat zij iedereen en alles in hun macht krijgen. Zij die de crisis veroorzaakt hebben worden dan als de redders gevierd om een nieuwe periode van nog grotere tirannie voor te bereiden. Alles is als een piramide georganiseerd waarbij alleen de top weet waarvoor de werkende massa moet dienen. De reddende slogans zijn: we hebben een nieuwe wereldorde nodig met een nieuwe allesomvattende wereldbank in het kader van de globalisatie. Zo kan hun oorspronkelijke poging van Anglo-Amerikaanse overheersing uitgroeien tot één grote werelddictatuur.

Een van de middelen hiertoe is nu de mythe van de opwarming van de aarde. Het staat al lang wetenschappelijk vast dat de laatste duizend jaar perioden van grote opwarming werden afgewisseld met perioden van grote afkoeling omwille van de wisselende activiteit van de zon, zoals ook blijkt uit andere planeten buiten de aarde. De mythe zegt echter dat het voortkomt uit de activiteit van de mens. In feite is dit het middel om al wat een mens heeft en doet over heel te wereld te belasten: alle voedingswaren, alle kledingstukken, alle materialen, alle werk, elektriciteit, reizen per vliegtuig, schip, trein, bus of auto… Overal moet taks op betaald worden. En vooral is het een middel om alle ontwikkeling in Afrika, zuidoost Azië of in armere gebieden waar ook te verhinderen, zodat de schimmige club van heersers het leven van heel de wereld naar believen kan regelen.

Ondertussen laten ze Obama een massa troepen sturen naar Afrika om China buiten te krijgen en rond Rusland en Iran om deze landen geïsoleerd te krijgen. En nog zoveel meer. De film eindigt met een waarschuwing en een hoopvolle boodschap. President Thomas Jefferson waarschuwde het Amerikaanse volk in 1802 al om de macht van het volk niet af te staan aan de mensen van de banken en aan de mensen van de wapenindustrie. Een gelijkaardige waarschuwing gaf ook president Eisenhouwer. Het heeft niet geholpen. De grootste tragedies die volgden werden mede door deze groep criminelen gesteund. De Bolsjewistische revolutie werd voorgesteld als een algemene hervormingsbeweging van het volk met Lenin en Stalin. Resultaat: veertig miljoen Russen werden omgebracht. Het waren mannen en vrouwen die ontwikkeld waren, werkten en geloofden. Duitsland verkeerde in een dramatische economische crisis en Hitler, een charismatisch leider, zorgde voor nieuwe wegen en een heropbloei van de economie. Het was dé volksbeweging die beschouwd werd als de redding van het land. Resultaat: miljoenen mensen werden gruwelijk omgebracht. Mao wist een volksbeweging op gang te brengen die het Chinese volk naar de welvaart zou leiden. Resultaat: zestig miljoen Chinezen werden omgebracht. En dan kregen we Vietnam, Korea, Irak, Afghanistan, Pakistan, Libanon, vele landen in Afrika en Zuid-Amerika en het ‘Nieuwe Midden-Oosten’.

Robert Zoellick, voorzitter van de Wereldbank

Nu is het genoeg. Stop de nieuwe wereldorde, stop de nieuwe wereldbank (mijn computer blijft eisen dat ik dit woord met een hoofdletter schrijf, maar ik doe het niet!), stop de waanzin van de globalisatie en de leugen van de opwarming van de aarde. Laat vrienden en kennissen deze film zien en zelf beoordelen. Breng hen deze boodschap. Eén man of vrouw kan het begin worden van een ware ommekeer. Wil jij die man of vrouw zijn? Yes You Can!

 

 

Priester Daniël Maes.

Reacties

Nog geen reacties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Twitter

Archief

%d bloggers liken dit: