Nieuws

Iran – Een aardschok in de regio


244014695423235915_197997900

De Iraanse Opperste Leider Ali Hosseini Khamenei slaagde erin om na 34 jaar oorlog met de VS de betrekkingen met Washington te normaliseren, tegen sterk Israëlisch en Saoedisch verzet in. Een dag die voor altijd in de geschiedenisboeken zal geschreven staan.

WILLY VAN DAMME’S WEBLOG – 29 november 2013 – Decennialang was het trio bestaande uit de VS, Israël en Saoedi Arabië niet van elkaar te scheiden. Israël mocht Palestijnse grond stelen en moorden bijna zoveel het wou. Hetzelfde voor Saoedi Arabië dat haar salafistisch gif mocht verspreiden zoveel het maar kon. Of die nu moorden en bomaanslagen pleegden deed er niet toe. Het waren immers bondgenoten en in ruil mocht de VS via haar twee beste vazallen heersen over de regio..

Een grote schande

Dat was kort samengevat de toestand. Dat het Saoedische salafisme de wereld van de islam vergiftigde kon de VS, en ook de landen van de EU, die andere vazalstaten, niet schelen. Eerst met de weigering om Syrië aan te vallen en nu door een akkoord met Iran te ondertekenen roept men in de VS en EU eindelijk en zeer laat een halt toe aan die waanzin.

Israël en Saoedi Arabië zijn de twee meest verwerpelijke staten ter wereld. De manier waarop het zionisme het Midden-Oosten in vuur en vlam zet en daarbij dan nog over moraliteit spreekt is hemeltergend en feitelijk voor een mens met wat gevoel voor enige rechtvaardigheid moeilijk vatbaar.

Is Israël een heilstaat waar men alleen joden als volwaardige mensen ziet dan is Saoedi Arabië eenzelfde staat waar dan alleen moslims welkom zijn. Wat op het vlak van de mensenrechten een grote schande is. Maar daarover hoor je in Washington, Brussel of Parijs amper klagen.

374565226633057590_197997900

De Iraanse Opperste leider Ali Khamenei behaalde de grootste diplomatieke overwinning voor zijn land in vermoedelijk honderden jaren. Iran is opgestaan en machtiger als het in eeuwen is geweest.

.Nu, dankzij het akkoord met Iran hertekende men de kaart van het Midden-Oosten zeer grondig. Het verdrag met Iran is er immers ook een met Syrië en Hezbollah. Het betekent dat men die groep van landen en vooral dan de mensen die er wonen eindelijk gaat behandelen zoals het hoort. Op een menswaardige wijze..

Dubbele tong

Hopelijk gaat de regio ditmaal de weg op van Latijns-Amerika waar de VS zich voor een groot gedeelte de handen van aftrok. Je hoort dan ook, behoudens Honduras, nergens meer van kolonels en generaals die zich folterend een weg naar de macht banen. Met steun van onder andere een man als Henry Kissinger.

Als dit politiek proces zich verder zet dan is dit het einde van de Israëlische controle over het Amerikaanse buitenlandse beleid. Het is moeilijk om te geloven, zeker nog meer voor de zionistische leiders die nu echt wel wakker en in paniek moeten zijn geraakt.

Natuurlijk maakt, zoals het spreekwoord zegt, een zwaluw nog de lente niet. En dit is nog maar een voorakkoord en geen definitief akkoord. En de VS met zijn vele machtscentra kennende moet men oppassen. Het waren toch de inheemse volkeren in de VS die ooit stelden dat de blanken ‘met een dubbele tong spreken’..

248710719516369992_10206720

Spreekt ook Barack Obama met een ‘gespleten tong’ of blijft hij vasthouden aan dit akkoord? Maar daarop terugkomen lijkt gezien er medeondertekenaars zijn een feitelijk zeer moeilijke zo niet onmogelijke zaak.

Men herinnert zich hier maar best ook wat er gebeurde met Noord-Korea. In ruil voor uitgebreide voedselhulp brak die haar kernwapenprogramma bijna tot op de grond af. Tot men in de VS tussen parlement en regering hierover begon ruzie te maken en men de hulp grotendeels stopte. Noord-Korea stapte uit het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) en heeft nu het atoomwapen.

Ook het verhaal van de presidenten van Libië en Irak, Moeammar Kadhaffi en Saddam Hoessein, is geen goed voorteken. Beiden gaven onder Amerikaanse druk hun chemische wapens op en ontmantelden dat beetje dat ze hadden op het vlak van atoomtechnologie. Beiden werden nadien door een Amerikaanse militaire interventie toch afgezet en vermoord. De VS heeft dus haar reputatie tegen..

Geheime vrienden

En dat de VS en de Ayatollahs samenwerken is voor wie de geschiedenis kent ook amper iets nieuws. De machtsgreep van Ruhollah Khomeini in 1979 was maar mogelijk omdat hij de steun van de VS en Frankrijk had. En in de VS wist men zeker nog dat hij mee betrokken was bij de organisatie van de door de CIA en MI6 georkestreerde rellen van 1953 tegen de regering van Mohammed Mossadeq.

Ook na de machtsgreep van de Ayatollahs bleven er contacten bestaan. Zo was er een geheim akkoord met de Republikeinse partij om de in Teheran gevangen gehouden leden van de Amerikaanse ambassade pas vrij te laten nadat men zeker was dat Ronald Reagan tot president was verkozen. De Ayatollahs zaten dus in bed met de Republikeinen die nu zo oorlogszuchtig doen tegen diezelfde klerikale leiders.

En dat bleef duren zoals bleek tijdens de Iraaks-Iraanse oorlog in de jaren tachtig van vorige eeuw. Hielpen de Ayatollahs door die diplomaten vast te houden Reagan aan de macht dan deden ze hem wat jaren later bijna vallen.

In het geheim immers hadden de VS, en Israël, op grootschalige wijze wapens aan Iran verkocht. Het was het zogenaamde Iran-Contra Gate. Het waren de VS en Israël die ervoor zorgde dat Iran die oorlog uiteindelijk niet verloor. Washington wou hen liever elkaar verder laten vernielen. Een scenario dat men nu toepast in Syrië..

Jacques Monsieur

En ook nadien bleef Israël in het diepste geheim wapens leveren aan ‘aartsvijand’ Iran. Het gebrul van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu tegen Iran heeft dan ook een parfum van hypocrisie eigen aan dat soort politici. Hetzelfde natuurlijk voor de Iraanse leiders..

Jacques Monsieur - Gevangenis Alabama VS -300x375

Jacques Monsieur speelde nog in 1993 tussenpersoon voor wapenleveringen tussen Iran en Israël.

Het hier in detail beschreven verhaal van onze wapenhandelaar en spion Jacques Monsieur bewijst dat onweerlegbaar. Nog in 1993, zeven jaar na Iran-Contra Gate, smokkelde de man op vraag van Israël Amerikaanse wapens naar Iran. Officieel gingen ze naar de Belgische luchtmacht in Evere.

En ook toen de VS in 2001 Afghanistan wilden veroveren en hun mannetje Hamid Karzai deden benoemen was er een intense samenwerking tussen Iran en de VS. De details zijn nog niet goed gekend maar duidelijk is dat Iran een centrale rol speelde bij het doen lukken van de Amerikaanse oorlogsstrategie hier.

Het was toen George W. Bush Jr. het jaar nadien in 2002 plots zijn ‘As van het Kwaad’, met daarbij Iran, bovenhaalde dat het paniek was in Teheran en men vreesde voor het ergste. Zeker toen de VS het jaar nadien Irak bezette. Het land was nu omsingeld door massa’s Amerikaanse oorlogsvliegtuigen en honderdduizenden zwaarbewapende gevechtsklare soldaten.

Uiteindelijk heeft de VS Iran niet echt aangevallen. Vermoedelijk wilden Bush Jr. en zijn entourage dat wel doen maar steigerden de generaals. Het is mogelijks deze ruzie die zorgden voor het ontslag in 2006 van defensieminister Donald Rumsfeld en het kortwieken van vicepresident Dick Cheney..

Economische macht

Wel brachten de VS merkwaardig genoeg in Irak een aantal pro-Iraanse politici aan de macht. Waardoor er een soort alliantie is ontstaan van Iran, Irak, Syrië, Hezbollah en tot voor een twee jaar ook Hamas. Wou de VS zo de spanning in de regio verder opdrijven? Vermoedelijk. Er is immers geen andere logische verklaring voor.

Maar het grote verschil met al die voorgaande hier genoemde contacten is dat die in het grootste geheim gebeurden. De media zorgden ervoor ook zo weinig mogelijk over te berichten. Nu sloten de VS en Iran een officieel akkoord in aanwezigheid van andere grootmachten en van de ganse wereldpers. Een enorm verschil.

Het akkoord is ook een goede zaak voor niet alleen de Iraniërs – want daar gaat het hem om – maar ook voor de regio en de ganse wereld. Iran is een economische macht die ook technologisch onder de religieuze leiders een grote sprong voorwaarts maakte. Een contradictie die doet denken aan generalissimus Franco, de aartsconservatief die Spanje uiteindelijk moderniseerde en zo zijn positie ondergroef..

381243464377783786_197997900

De Iraanse theocratie heeft het gehaald en de ayatollahs zijn voor lang veilig. Tot de bevolking het religieuze juk afgooit.

Als partner kan Iran zo een positieve rol spelen in de wereld. En dat heus niet alleen op het vlak van olie, gas, tapijten en pistachenoten. Zo is Iran een grote autoproducent die voor Peugeot/Citroën na Frankrijk en Spanje haar grootste markt is. Iraanse autofabrieken kun je heus niet alleen vinden in Iran maar zelfs in Oost-Europa.

Wat let er Peugeot van om in Iran haar versie van de Roemeense Dacia te maken om zo Renault hier te beconcurreren? Wedden dat ze er daar al over aan het nadenken zijn. Het akkoord van 24 augustus 2013 in Genève betekent ook het einde van de Europese dromen van een groot Europees wereldrijk, volwaardig aan dat van de VS. Zelfs gezamenlijk stellen de Europese legers amper iets voor. Afvoeren die handel.

Geen geweren maar ploegscharen, dat is de essentie van een gezond economisch en politiek Europees beleid. Het is niet de bullebak dat Europa moet spelen maar de partner in het verder op positieve wijze beheren van moeder aarde..

Nieuwe vrienden

De inkt is trouwens nog aan het drogen en de Iraanse buren staan in Teheran al op de deur te kloppen. Zo was er deze week een ontmoeting tussen de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Javad Zarif en Sjeik Abdullah bin Zayet bin Sultan an Nahyan, zijn collega uit de Verenigde Arabische Emiraten, een voor Iran cruciaal buurland. Daarbij stelde Sjeik Abdullah:

“We do not remain content to the fact that we are neighbor with Iran but we wish to be its partner.”  Sheikh Abdullah said that there are numerous opportunities for mutual cooperation. “We were always Iran’s partner but today, we want to be a stronger partner than before.” (1)

“We gaan niet tevreden blijven met het feit dat we gewoon een buur zijn, neen, we willen hun partner worden.” Sjeik Abdullah stelde dat er vele mogelijkheden zijn voor wederzijdse samenwerking. “We waren altijd Irans partner, maar vandaag willen we een nog sterkere partner zijn dan voorheen.”

In de Financial Times had men het dan vandaag over Turkse stappen richting Teheran. Zo stond de Turkse minister van Buitenlandse Zaken deze week al in Teheran voor een ontmoeting met collega Javad Zarif. Waarbij Zafer Cagtlayan, de Turkse minister voor Economische Zaken, gisteren stelde dat Turkse banken vanaf nu terug volop zaken met Iran zullen kunnen doen. Ook gaat president Hassan Rouhani op officieel bezoek naar Ankara. (2).

De Turkse premier Recep Tayyip Erdogan is de financier van de tegen Syrië vechtende jihadisten en wil nu terug goede maatjes worden met Iran, boezemvriend van Syrië. Wanneer laat hij die jihadisten officieel vallen. Zeker is dat er in dat milieu veel zenuwachtigheid zal zijn. Hun toekomst is nu wel heel erg onzeker’.

En  dan is er het verhaal van de Israëlische website Debkafile die stelde dat de VS en ook de andere grootmachten in Genève in het geheim van Iran een strategische partner maakten, niet alleen voor het Midden-Oosten maar ook daarbuiten. Wat mogelijks Israëlische desinformatie is maar wel tekenend voor de sfeer. Naar Debkafile stelt is er zelfs paniek in Jeruzalem en Riaad.

Volgens Debkafile zou men met het akkoord van ook China en Rusland van Iran een strategische partner van de VS en de anderen maken voor niet alleen het ganse Midden-Oosten maar ook voor Afghanistan en vermoedelijk dan ook Pakistan, een andere buur waar Teheran rond Baluchistan problemen mee heeft. Debkafile beloofde de inhoud van het geheim akkoord kortelings bekend te maken.

Het gaat dus heel snel. Maar dit is wat er in de media geraakt en in een geval als dit worden er veel afspraken gemaakt in achterkamertjes ver weg van de pers en de rivalen van andere landen. Het is dan ook hier in dat soort contacten en handelszaken dat de grootste winst voor Iran te vinden is. Niet in het akkoord als dusdanig.

Laat ons hopen dat het in chaos en massamoord eindigende debacle gekend als de ‘Arabische lente’ wordt opgeborgen. Het was in wezen niets anders dan een zoveelste westerse poging om het Midden-Oosten onder de knoet te houden. Daarbij gebruik makend van een stelletje freaks die op grootschalige wijze hun godsdienst misbruiken. Het is een van de zovele gitzwarte bladzijden uit de Europese geschiedenis.

Laat ons verder nog hopen dat het akkoord tussen Iran en de grootmachten van 24 augustus voor een gepaste westerse reflectie zorgt en men de bemoeienissen met die regio en ook elders stopt. Iedereen zal er wel bij varen, behoudens dus de zionisten en dat stelletje moordzuchtige corrupte Saoedische en Qatarese prinsen die hun godsdienst zonder welke scrupules dan ook misbruiken voor puur geldgewin..

Willy Van Damme.

Bron: Willy Van Damme’s Weblog..

1) http://www.almanar.com.lb/english/adetails.php?eid=122989&cid=19&fromval=1&frid=19&seccatid=32&s1=1.

2) ‘Ankara prepares to renew economic ties with Tehran following nuclear deal’, Financial Times 29 november 2013. Is het een toeval dat de Turkse politie deze week op 50 kilometer van de Syrische grens een vracht met 1200 raketten wist te onderscheppen? De VS zette Turkije onder sterke druk om de bancaire relaties met Iran te verbreken.

3) ‘Jerusalem, Riyadh stunned: Obama makes Iran 7th world power on regional issues, including Palestinians’, 25 november 2013, http://www.debka.com/article/23476/.

Het grote probleem met dit verhaal is dat men zich stelt te baseren op niet geïdentificeerde bronnen in Iran, het westen, Israël en Washington. Ook is de auteur van het verhaal niet bekend. Wel maakte al Manar, de website van Hezbollah, hiervan gisteren melding. Het verhaal verscheen bij Debkafile al de dag na de ondertekening.

Reacties

Een gedachte over “Iran – Een aardschok in de regio

  1. Uiteindelijk zijn al deze partijen fout bezig wat mij betreft. Inclusief Iran die in het zonnetje gezet wordt. Wellicht op internationaal gebied zou je kunnen stellen dat ze niet slecht bezig zijn, maar op nationaal gebied blijven mensenrechten nog steeds ernstig geschonden in dat land met vele executies en martelingen, al sinds de geestelijken jaren terug aan de macht kwamen.

    Geplaatst door Arie | 2 december 2013, 22:15

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Twitter

Archief

%d bloggers liken dit: