Nieuws

Een overzicht van islamitische rebellen in Syrië


A member of the Free Syrian Army prays with his gun in front of him in Aleppo

Een Syrische rebel van het Vrije Syrische Leger (VSL) bidt met zijn geweer voor hem in Aleppo op 25 december 2012. (Foto: REUTERS/Muzaffar Salman)

AL-MONITOR – 2 december 2013 – Een week geleden werd het Islamitisch Front in Syrië opgericht. Hierdoor werden de grootste en belangrijkste fancties bij elkaar gebracht. Dit front bevat het Leger van de Islam, Ahrar al-Sham, Suqour al-Sham, Liwa al-Tawhid, Liwa al-Haqq, Ansar al-Sham en andere brigades en bataljons.

Er zijn een aantal vragen gerezen met betrekking tot het doel achter het bundelen van deze krachten op dit moment. Is hun eenheid het product van een gedeelde ideologische overtuiging of is het onderdeel van de militaire tactiek in deze fase? Is deze samenkomst gericht op het veranderen van de militaire balans van de oppositie op de grond voor Genève-II?

Ongetwijfeld is het bundelen van krachten een belangrijke stap maar wat belangrijker is, is te begrijpen hoe deze islamitische brigades zich al vroeg begonnen te vormen en hoe er gezocht werd naar manieren om zich te organiseren en deel te nemen aan bredere formaties. Hoe zijn verschillende fronten – zoals het Islamitisch Front in Syrië, het Syrisch Islamitisch Bevrijdingsfront en het Leger van de Islam – geleidelijk gevormd? Hoe werden ze uiteindelijk verenigd onder het Islamitisch Front, en wat is diens betekenis?

Het is duidelijk dat het nieuwe Islamitisch Front de meeste, zo niet alle, gematigde islamitische krachten in Syrië hergroepeert. In dit licht, hebben we een overzicht gemaakt dat laat zien hoe de islamitische facties, brigades en bataljons zijn gestart tijdens de afgelopen twee jaar om zich later te verenigen onder één paraplu. We namen hierbij toevlucht tot bijeenkomsten en een aantal bezoeken aan de slagvelden om het overzicht te maken met oog op het belang van het nieuwe front in dit stadium.

1 . Ansar al-Islam bijeenkomst

Wellicht vond de eerste bijeenkomst plaats in Damascus en haar voorsteden in 2012. De formatie kreeg de bijnaam ‘Ansar al-Islam bijeenkomst’ en omvatte Liwa al-Islam, geleid door Zahran Alloush, de Al Sahaba Brigades, de Al Habib Mustafa Brigades, de Ahfad al-Rasoul Brigades, de Al Furqan Brigades en de Hamza bin Abdul Moettalib Brigades, geleid door Abu Adnan al-Zabadani.

De bijeenkomst voerde kwalitatieve operaties tegen het Syrische leger uit. De belangrijkste was het bombarderen van het nationale veiligheidshoofdkwartier in juli 2012 met als gevolg de inbezitneming van de Marj al-Sultan luchthaven in Ghouta op het platteland van Damascus.

Een paar maanden later implementeerde Abu Muaz al-Agha een vlotte coup zodat Abu Adnan en Zahran Alloush vertrokken en hij zichzelf tot voorzitter van de Ansar al-Islam bijeenkomst Raad kon verklaren. Deze verklaring werd opgesteld in samenwerking met verschillende brigades en bataljons die er in opgenomen waren (de Al Sahaba Brigades, de Al Habib Mustafa Brigades, de Al Furqan Brigades en de Al Sham Shield Brigades).

2. Het Leger van de Islam

Hoofd van de islam Brigades, Sheikh Zahran Alloush, geboren in Douma op het platteland van Damascus, versterkte zijn brigade en is erin geslaagd om tientallen bataljons onder zich te scharen. Een paar maanden geleden, riep hij de vorming van het Leger van de Islam uit, dat ongeveer vijftig militaire brigades en detachementen omvatte. Het Leger van de Islam is vooral krachtig in het oosten van Ghouta en in de buitenwijken van Damascus, in het bijzonder Qalamoun. Het aantal rebellen wordt geschat op 25.000.

3 . Het Syrisch Islamitisch Front

Sheikh Zabadani, die bekend staat om zijn macht in Damascus en haar voorsteden, heeft altijd graag zelf leiding gegeven aan gevechten. Hij is terughoudend met optredens in de media. Zijn brigade is samengevoegd met de Ahrar al-Sham Brigades, geleid door Hassan Aboud.

Ahrar al-Sham omvat ongeveer 90 afdelingen en is aanwezig in de meeste Syrische gebieden. Het is krachtig in de voorsteden van Damascus en in Idlib. De rebellen variëren tussen de 10.000 en 12.000 man.

In eerste instantie bestond Ahrar al-Sham uit vier bataljons: de Al-Ahrar Bataljons  Jamaat al-Talia al-Islamiya, Al Iman Vechtbrigades (in Damascus en haar voorsteden) en de Al Fajr Islamitische Beweging (in de buitenwijken van Idlib en in Aleppo en haar voorsteden). Later traden de Hamza Bin Abdul Moettalib Brigades (in Damascus en haar voorsteden), de Musab Bin Umair Bataljon en de Bijzondere Taken Bataljon toe tot de beweging.

Abboud en Zabadani vormden samen met andere brigades en bataljons het Islamitisch Front in Syrië, waarvan dertien facties op de grond bestaan. Het front wordt geschat op 20.000 man.

Het Syrisch Islamitisch Bevrijdingsfront

In het noorden van Syrië, met name in Idlib, werden de Suqour al-Sham Brigades, onder leiding van de sjeik bekend als Abu Issa, gevormd sinds het begin van de militaire actie. Suqour al-Sham omvat drie verschillende brigades en twaalf afdelingen, vooral Fajr al-Islam, de Souyouf al-Haqq Brigades en de Daoud Brigades.

Suqour al-Sham bevrijdde Jabal al-Zawiya en blokkeerde de bevoorradingslijn van Jabal al-Zawiya naar Idlib. Het aantal rebellen varieert van 8.000 tot 10.000 man.

In de naburige provincie werd een sterke brigade, genoemd Ahrar al-Shamal, gevormd in 2012, en deze omvatte zes bataljons: Andan, Mare, Huriyatan, Azaz, Al Bab en Tell Rifaat.

Een paar maanden later, nadat de Ahrar al-Shamal Brigades er in slaagden de noordelijke voorsteden van Aleppo over te nemen, hebben ze hun ogen gericht op de stad Aleppo zelf. Toch was het noodzakelijk om de krachten te bundelen om de economische hoofdstad van Syrië in te nemen.

Abdul Qader Saleh, die sneuvelde op 17 november 2013 bij een inval van de Al-Mushat School in Aleppo, en Abdul Aziz Salameh, algemeen leider van al-Tawhid Brigades die gewond raakte bij dezelfde aanval, slaagden erin de meeste krachten in Aleppo onder de nieuwe al-Tahwid brigades te hergroeperen. Deze bestaat uit 30 militaire regimenten en meer dan 10.000 strijders.

Suqour al-Sham hoofd Ahmad al-Sheikh, het al-Tawhid Brigades hoofd Saleh en de Ansar al-Islam bijeenkomst verenigden zich samen met andere brigades op 12 september 2012 onder het Syrisch Islamitisch Bevrijdingsfront.

Belangrijkste formaties in het front omvatten de Suqour al-Sham Brigades, de al-Tawhid Brigades, de Amr ibn al-Aas Brigades, de Fateh Brigades in Aleppo, de Ansar al-Islam bijeenkomst in Damascus en haar voorsteden, de Farouq Brigades in alle provincies, de Ebad Al Rahman Brigades in Maarat al- Naäman, de Furqan Brigades, de Deir al-Zor Revolutionaire Raad, de Koerdische Suqour Brigades in Qamishli, de Iman Brigades in Hama, de Istiklal Bijeenkomst in Lattakia en Banias en de Tartous Militaire Raad. Het front wordt geleid door Ahmad al-Sheikh, en bestaat uit 30.000 tot 35.000 man.

Vandaag de dag zijn deze drie grote krachten verenigd met andere islamitische brigades en bataljons onder de naam van het Islamitisch Front, dat bestaat uit ongeveer 100.000 strijders. Deze eenheid geeft aan dat de ondersteunende regiokorpsen wellicht verenigd zijn in hun visie en doelstellingen en naar Genève-II gaan met meer vastberadenheid en organisatie.

Misschien is een van de belangrijkste boodschappen van dit blok om de regionale en internationale krachten gerust te stellen en aan te tonen dat de macht in Syrië in handen is van gematigde islamisten in plaats van al-Qaida, dat wordt vertegenwoordigd door Jabhat al-Nusra en de Islamitische Staat van Irak en Sham (ISIS).

Omar Kayed. (Arabisch: origineel artikel)

Vertaling naar het Engels: Sahar Ghoussoub.

Bron: Al-Monitor.

.

A000

In deze recente ‘oorlogsverklaring’ van twee rebellenleiders staat letterlijk: “De wettelijke macht in Aleppo (Halab) verkondigt brede militaire operaties tegen de verderfzaaiers op aarde en de straatrovers in Aleppo. En zo ook waarschuwt de wettelijke macht de verderfzaaiers om geen misbruik te maken van de huidige situatie. Wij vragen van de bevolking van Aleppo om elke vorm van overtreding van deze verderfzaaiers te melden aan de rebellen.” Ondertekend door Abu Haraah en Mohammed Abdurahmaan Abu Jabir.

.

Correspondent Chessy van de Mediawerkgroep Syrië over de verschillende rebellengroepen in Syrië

MEDIAWERKGROEP SYRIE – 24 januari 2014 – De geschetste groepen in dit bovenstaande artikel worden gesteund door Saudi-Arabië om de ‘Islamitische Staat van Irak en Sham’ (ISIS) en Jabhat al-Nusra te bestrijden.

Hasan Aboud en zijn partners vochten zij aan zij met ISIS voordat al-Jawlanie voor zichzelf begon. Nadat ISIS een staat binnen een staat wilde creëren hadden Aboud en zijn partners door dat de agenda van ISIS niet volledig overeenkwam met die van ISIS en al-Nusra.

Zij hadden door dat zij een bijrol zouden krijgen in het kalifaat van ISIS en al-Nusra. Dit konden zij niet verteren mede door de dominante aanwezigheid van ISIS, die blijkbaar steun krijgt van een derde hand.

Amerika blokkeerde de wapentoevoer via Turkijke en zette de overheid aldaar onder druk. Vandaar dat Turkije recent bijna geen politieke aandacht meer geeft aan Syrië. Wellicht door de recente problemen waarin de partij van de heer Erdogan in is verwikkeld.

Wegens een nood en een drang naar nog meer wapens, zodat de strijd tegen het bestuur van president al-Assad kan worden voortgezet, is er gesproken met Saudische, Arabische en westerse overheden en veiligheidsdiensten.

Daarin deelden deze entiteiten hun zorgen omtrent het effect van de handelingen van ISIS en al-Nusra. De zorgen hadden minder te maken met de Syrische bevolking, maar vooral met hun eigen binnenlandse veiligheid.

Want als de strijd in Syrië nu al effect heeft op de regio, wat als ISIS bijvoorbeeld na al-Assad de scepter zou zwaaien in Syrië? Wat voor gevolgen zou dit kunnen hebben voor de westerse maatschappijen waar de Syriëgangers naar terugkeren?

Wat zou dan het effect zijn van ISIS op de veiligheid van Saudi-Arabië en de Golfstaten, die een problematische geschiedenis hebben met al-Qaida. Liwae at-Tawheed (LA) en Jach al-Islamia (JI) van Hasan Aboud en anderen delen de mening van ISIS en al-Nusra, dat zij Syrië willen regeren door middel van de sharia.

Alleen verschillen zij van mening met ISIS omtrent de middelen om dit te bereiken. LA en JI en andere rivalen van ISIS delen allen de salafistische dogma. Alleen verschillen zij met ISIS in de methodiek.

ISIS zijn allen takfiri-aanhangers, die de methodiek van Sayied Qotb delen, waardoor zij hoe dan ook in de problemen zouden geraken met eenieder die niet op dit takfiristisch gedachtengoed zit.

Zoals ook is gebeurd in Afghanistan nadat de leger van Gulbuddin Hekmatyar de volgenlingen van Jamal al-Afghanie – die in hun ogen een psedo-salafist was – vermoorden.

De gevangenisuitbraak in Aleppo

gNadat het Vrije Syrische Leger (VSL), JI en LA de oorlog verklaarden aan ISIS en Jabhat al-Nusra, zijn er veel zaken veranderd aan de grond.

Ten eersten hebben de net genoemde groepen vele dorpen en gebieden overgenomen nadat deze in handen waren gevallen van ISIS en Jabhat al-Nusra.

Daarna hebben de net genoemde rivalen van ISIS en Jabhat al-Nusra tientalen westerse moslima’s ontvoerd en een aantal van hen op een brute manier verkracht.

Jabhat al-Nusra had in een opsporingsbericht de locale bevolking gevraagd om alle informatie, die betrekking had tot de ontvoeringen of de detentie van haar leden, te melden.

Jabhat al-Nusra kreeg bericht dat de vrouwen en haar strijders in een gevangenis in Aleppo zaten. Waardoor ze een bevreidingsactie hebben gecoördineerd. Alleen vonden zij daar enkel gemartelde leden van ISIS en Jabhat al-Nusra.

Na de succesvolle gevangenisuitbraak, hebben de leden van ISIS gezworen een hevige strijd te voeren tegen de rivaliserende rebellengroepen, die zij als afvallig hebben verklaard. Er is een fatwa van ISIS-leider Abu Bakr al-Bagdadi dat eenieder die überhaupt lid is van de rivaliserende groepen een afvallige is, aangezien de standpunten van ISIS en al-Nusra dienaangaande bij iedereen bekend zijn.

Vandaar dat zij eenieder vermoorden die zijn loyaliteit opzegt tegenover ISIS en al-Nusra van al-Jawlanie, die vroeger ook een comandant was van ISIS.

.

A001

Sjiieten wordan door de ‘Islamitische Staat van Irak en Sham’ (ISIS) massaal vervolgd en vermoord.

.

vrede

Een recent mogelijk vredesakkoord tussen Jach al-Islamia (JI) van Hasan Aboud en ISIS.

.

Sheikh

Sheikh Ibrahim Rmihy neemt afstand van Aljabha Alsaoediya.

.

Hezbollah

Vernedering van Hezbollah-leden door ISIS en al-Nusra.

.

Honderd rebellen gedood in christelijk dorp Sednaya

BemOED4CEAAjY2m

Een strijder van Hezbollah beschermt een kerk in Sednaya. Op 19 januari 2014 werden ruim honderd terroristen van het aan al-Qaida verbonden al-Nusra front en rebellen van het Vrije Syrische Leger (VSL) door het Syrische nationale leger (SNL) gedood in Sednaya. – http://www.barenakedislam.com/2014/01/23/syrian-army-wipes-out-100-obama-backed-al-qaeda-militants-from-the-christian-town-of-sednaya/

.

Chessy.

Advertenties

Reacties

Nog geen reacties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

Twitter

Archief

Advertenties
%d bloggers liken dit: