Nieuws

Burge­meester Beth­le­hem roept chris­te­nen op tot sol­i­dariteit


xverababounbethlehem_jpg_pagespeed_ic_cINBXPVpRI

Vera Baboun.

IKON/KERKNET – 16 jan­u­ari 2014 – Vera Baboun, die sinds een jaar de eerste vrouwelijke burge­meester is van Beth­le­hem, roept chris­te­nen wereld­wijd op tot sol­i­dariteit. Zij lanceert haar aans­poring tegen de achter­grond van de moeil­ijke poli­tieke en economis­che sit­u­atie waarmee de inwon­ers in de stad wor­den gecon­fron­teerd. Baboun ver­wees dins­dag tij­dens een ont­moet­ing met tien biss­chop­pen uit Europa en Amerika naar de hoge werk­loosheid in Beth­le­hem, eve­nals de ram­pza­lige gevol­gen van de ontoe­ganke­lijkheid van de stad door de Israëlis­che afgren­del­ing. 

Burge­meester Baboun moedigde de kerklei­ders aan om het lot van de Ara­bis­che bevolk­ing in de stad, maar even­zeer in Israël niet uit het oog te ver­liezen. “Israël is niet uit­slui­tend een joodse staat.” Met betrekking tot de recent ges­tarte vre­des­on­der­han­delin­gen tussen Israël en Palestina vraagt zij het vre­despro­ces alle mogelijke steun te geven. 

Burge­meester Baboun hoopt dat deze onder­han­delin­gen lei­den tot de opricht­ing van een vol­waardige Palesti­jnse staat. Maar tegen de achter­grond van het recht van Palesti­j­nen om terug te keren naar hun geboorte­land moet er dan echter wel wor­den over gewaakt dat die nieuwe staat onder druk van de Ara­bis­che wereld niet uit­slui­tend als een islami­tis­che staat, ten koste van de chris­telijke min­der­heid, wordt bestem­peld.

Bron: IKON/Kerknet.

Advertenties

Reacties

Nog geen reacties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s

Twitter

Archief

Advertenties
%d bloggers liken dit: