Nieuws

Burge­meester Beth­le­hem roept chris­te­nen op tot sol­i­dariteit


xverababounbethlehem_jpg_pagespeed_ic_cINBXPVpRI

Vera Baboun.

IKON/KERKNET – 16 jan­u­ari 2014 – Vera Baboun, die sinds een jaar de eerste vrouwelijke burge­meester is van Beth­le­hem, roept chris­te­nen wereld­wijd op tot sol­i­dariteit. Zij lanceert haar aans­poring tegen de achter­grond van de moeil­ijke poli­tieke en economis­che sit­u­atie waarmee de inwon­ers in de stad wor­den gecon­fron­teerd. Baboun ver­wees dins­dag tij­dens een ont­moet­ing met tien biss­chop­pen uit Europa en Amerika naar de hoge werk­loosheid in Beth­le­hem, eve­nals de ram­pza­lige gevol­gen van de ontoe­ganke­lijkheid van de stad door de Israëlis­che afgren­del­ing. 

Burge­meester Baboun moedigde de kerklei­ders aan om het lot van de Ara­bis­che bevolk­ing in de stad, maar even­zeer in Israël niet uit het oog te ver­liezen. “Israël is niet uit­slui­tend een joodse staat.” Met betrekking tot de recent ges­tarte vre­des­on­der­han­delin­gen tussen Israël en Palestina vraagt zij het vre­despro­ces alle mogelijke steun te geven. 

Burge­meester Baboun hoopt dat deze onder­han­delin­gen lei­den tot de opricht­ing van een vol­waardige Palesti­jnse staat. Maar tegen de achter­grond van het recht van Palesti­j­nen om terug te keren naar hun geboorte­land moet er dan echter wel wor­den over gewaakt dat die nieuwe staat onder druk van de Ara­bis­che wereld niet uit­slui­tend als een islami­tis­che staat, ten koste van de chris­telijke min­der­heid, wordt bestem­peld.

Bron: IKON/Kerknet.

Reacties

Nog geen reacties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s

Facebook

Twitter

Archief

%d bloggers op de volgende wijze: