Nieuws

Syrië: christenen tweederangsburgers verklaard


RKNIEUWS.NET – 28 februari 2013 – De beweg­ing “De Islami­tis­che Staat in Irak en de Lev­ant” heeft in een com­mu­niqué laten weten dat zij het statuut van “dhimmi” oplegt aan chris­te­nen in de stad Raqqa in het noor­den van Syrië. Zij moeten voor­taan spe­ciale belastin­gen betalen als niet-moslims en mogen hun geloof niet uiten. Dat meldde het Bel­gis­che agentschap InfoCatho.be gis­teren.

Het statuut van ‘dhimmi’ is ontleend aan de ‘sharia’, de Islami­tis­che wet, en beperkt de rechten van niet-moslims in een islami­tis­che staat. Naast de spe­ciale belast­ing die men moet betalen is het voor deze mensen ver­bo­den een wapen te dra­gen, bij de over­heid te werken en dient men spe­ciale kled­ing te dra­gen. Het recht op grond van de Koran staat islami­tis­che man­nen toe chris­telijke vrouwen te huwen maar niet ander­som.

Het com­mu­niqué van “De Islami­tis­che Staat” noemt al deze pun­ten en voegt  daaraan toe dat verni­etigde kerken niet her­bouwt kun­nen wor­den of geren­oveerd. De islami­tis­che Syriërs in Raqqa hebben de chris­te­nen er op gewezen dat, indien zij de regels niet respecteren, zij als vijan­den zullen wor­den beschouwd. Zij dienen hun posi­tie als tweed­erangs burg­ers te aan­vaar­den of te emi­gr­eren en elders betere tij­den afwachten. Of ze moeten zich bek­eren tot de Islam, wat hoogst­waarschi­jn­lijk het doel van de islami­tis­che beweg­ing is.

De katholieke biss­chop­pen van Irak hebben de gelovi­gen opgeroepen tij­dens de Vas­ten­tijd te bid­den om vrede en vei­ligheid in het hele land. Tot hen die het land ver­laten richten zij de oproep terug te keren, ondanks de dreig­ing die in de gehele regio van de beweg­ing “De Islami­tis­che Staat in Irak en de Lev­ant” uit­gaat.

De beweg­ing is in 2006 ontstaan en bestaat uit diverse groepen jihadis­ten, waaron­der Al-Quaïda-Irak. De beweg­ing ziet zich als de ware Ira­keese Staat en sinds 2013 ook als de ware Syrischge Staat. ‘De Lev­ant’ is de historisch-geografische term voor het gebied direct ten oosten van de Mid­del­landse Zee en beslaat geheel of gedeel­telijk het tegen­wo­ordige Israël, Jor­danië, Libanon, de Palesti­jnse Gebieden en Syrië.

Bron: RKNieuws.net

Advertenties

Reacties

Nog geen reacties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s

Twitter

Archief

Advertenties
%d bloggers liken dit: