Nieuws

Boekbespreking: Israëlvisies in beweging


voorplat-Israël-in-beweging-160x227Boekbespreking Israëlvisies in beweging – Steven Paas Brevier Uitgeverij – ISBN: 9789491583353 – € 23,90.

MEDIAWERKGROEP SYRIE – BOEKBESPREKING – 18 maart 2014 – Het boek ‘Israëlvisies in beweging’ door Steven Paas is theologisch en historisch een degelijke studie over veranderende Israëlopvattingen. De hoofdlijn is een kritische beschouwing van de beweging van het Israëlisme of ‘Christian Zionism’.

Reeds in een ‘Woord vooraf’ worden ondermeer deze pertinente vragen gesteld: Waarom identificeren medechristenen zo gemakkelijk het huidige etnische Israël met het Israël van de Bijbel? Waarom denken zij dat in Gods heilsplan het Joodse volk een prominenter plaats inneemt dan enig ander volk? Waarom verwachten zij dat het Joodse volk als natie zich zal bekeren tot Christus en de Kerk tot bloei zal brengen? Waarom steunen zij het Joodse Zionisme, ook als uitwassen van die ideologie  geleid hebben tot onrecht voor anderen?

De beweging van het Israëlisme is in haar verwachtingen van een aards Zion het gevolg van een bepaalde methode van bijbellezen, waarbij aan alle teksten een letterlijke betekenis gegeven wordt. Binnen het Israëlisme wordt het ene en unieke verbond van de genade in Christus tekortgedaan. Uit alle volken kiest God mensen die zich in geloof overgeven aan Jezus Christus. Zij zijn het ware Israël van God, de Kerk of Ekklesia, bestaande uit gelovige Joden en niet-Joden. En de vestiging van de staat Israël in 1948 mag niet beschouwd worden als voorzien in Gods heilsplan. Het huidige Israël en het Joodse volk kunnen geen aanspraak maken op de status van erfgenamen van het Bijbelse Israël.

De Holocaust heeft de verhouding tussen christenen en joden van beide kanten sterk beïnvloed. Christenen werden uitgedaagd in hun geloven, hun kerk-zijn en theologie bedrijven. Die uitdaging heeft geleid tot een vermenigvuldiging en een intensivering van theorievorming over Israël. Daardoor veranderde het karakter van het Israëlisme. Sommige aanhangers ervan radicaliseerden en ontwikkelden een negatieve kijk op de geschiedenis van de Kerk. In de extreme voorstelling van een twee-wegen-leer denkt men zelfs dat de Kerk en Judaïstisch Israël twee aparte Bijbelse heilswegen vertegenwoordigen. Er zijn twee verbonden, het ene met de Joden en het andere met de niet-Joden. Van de meer gematigde aanhangers van het Israëlisme zijn velen gelukkig niet het besef kwijtgeraakt dat het zonder Christus onmogelijk is om God te kennen en te dienen. De Kerk beweert niet fysiek Israël te hebben vervangen, maar is ook niet geroepen om nabijbels etnisch Israël religieus te idoliseren. Pogend binnen de grenzen te blijven van het Bijbelse belijden over de heilsnoodzakelijkheid van Christus bezetten vele naar het Israëlisme neigende christenen een tussenpositie: aan de ene kant keert men zich tegen het vijandsbeeld van de vervangingstheologie en anderzijds wil men wegblijven van een twee-wegen-leer.

De bezwaren tegen het Israëlisme zijn gericht op de ‘binnenchristelijke’ situatie. Ze zijn theologisch van aard, maar impliceren kritiek op ethisch terrein. Dit raakt de houding van het Israëlisme tegenover aspecten van de Israëlische politiek. Het gaat daarbij met name over de verhouding tussen de staat Israël en de Palestijnen binnen en buiten die staat. Het is tragisch dat kolonisten, meestal behorend tot het extreem-zionistische deel van de joodse orthodox-religieuzen, en hun Israëlistische supporters ervan overtuigd zijn dat ze de wil van God doen door het land op de West Bank van de Palestijnen af te pakken. Voor hen is dit Judea en Samaria van het Bijbels Israël, waarop ook het hedendaagse Joodse volk goddelijk recht heeft. In het Kairos-Palestina-Document van 11 december 2009 ‘verklaren Palestijnse kerken en christenen dat de militaire bezetting van hun land een zonde is tegen God en de mensheid en dat elke theologie die de onderdrukking wettigt veraf staat van de christelijke leer, omdat ware christelijke theologie een theologie is van liefde en solidariteit met de verdrukten en een roep tot gerechtigheid en gelijkwaardigheid tussen volken’.

Zij die op een onbijbelse wijze gefascineerd zijn door Israël, hetzij in liefde hetzij in haat, hebben Christus gedecentraliseerd of Hem zelfs volledig buiten hun zichtveld geplaatst. Dit verstoort bij hen onmiddellijk de relatie met God. Niet Israël, maar Christus is de meest volmaakte uitdrukking van God zelf, in wie de wereld licht en heil vindt. In het algemeen neigt het Israëlisme ertoe om op zwakke en arme grondbeginselen terug te vallen door fysiek Israël naast Christus en de Kerk te plaatsen. In tegenstelling tot massale bekering tot het christendom – de droom van het Israëlisme – vertoont hedendaags Israël geen tekenen van zo’n nationale omkeer.

De auteur, Steven Paas, geeft vier aanbevelingen, die ik hier in ’t kort weergeef:

1. Het is essentieel om te beseffen dat het kennen van Jezus Christus centraal staat in het verstaan van de Schrift. In de exegese van de Schrift is er geen plaats voor twee beheersende uitgangspunten: Christus en Israël.

2. Het is belangrijk te erkennen dat enerzijds Bijbels Israël en anderzijds het hedendaagse Joodse volk of de staat Israël twee verschillende zaken zijn. De vrede van Jeruzalem, zozeer gewenst door joden en christenen, hangt niet af van geografisch en etnisch Jeruzalem, maar van Christus; want Hij is onze vrede.

3. Het fysieke Israël van nu is niet meer of niet minder de erfdrager van de verbondsrechten dan alle andere volken die van God dezelfde rechten ontvingen.

4. Normalisering van de verhouding, zich uitend in christelijke naastenliefde en afkeer van Jodenhaat, gaat samen met een zendingshouding. Ook de Joden moeten horen over de genade en de overwinning van Christus. Het ‘christelijke’ Zionisme, dat vaak de geest van het Israëlisme karakteriseert, vervormt de Blijde boodschap.

Bewust heb ik voor dit waardevol boek een uitgebreide recensie gemaakt om iets van de inhoud, de stijl en de taal van het werk te laten kennen. Het boek bevat ook vele voetnoten en een uitgebreide bibliografie. Als theologisch geschoolde en als geïnteresseerde in de problematiek van het Israëlisch-Palestijns conflict en van de andere staten in het Midden-Oosten heb ik dit boek met veel voldoening gelezen. Graag wil ik dit boek aanbevelen en een ruime verspreiding toewensen.

Mark Cornelis, pr. – Leuven.
.

Israëlvisies in beweging

Meer informatie over dit boek

.

Advertenties

Reacties

Nog geen reacties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

Twitter

Archief

Advertenties
%d bloggers liken dit: