Nieuws

Paasgebed voor Syrië


Syrian-Christians-Easter-2012-AP

Syrische orthodoxe christenen wonen een Paasviering bij in Damascus. (Foto: AP/Bassem Tellawi)

MEDIAWERKGROEP SYRIE – 20 april 2014 – Alvast een goede Pasen namens de Mediawerkgroep Syrië.

.

PAASWENSEN

Laat de paasvreugde

nu maar opklinken!

Laat ze over de hele wereld schallen!

Bekleed u met de nieuwe mens

en vertrouw erop:

Jezus is sterker dan de dood!

Zalig paasfeest!

God van leven en licht, maak alles nieuw, alleluia!

Laat de paasvreugde

nu maar opklinken!

Moge ze over de hele aarde stromen

als levend water de dorst lessen

van allen die de waarheid zoeken!

Jezus leeft voor altijd!

Zalig Pasen!

God van leven en licht, maak alles nieuw, alleluia!

Laat de paasvreugde

nu maar opklinken!

Moge ze over de aarde dwarrelen

als brood dat de honger stilt van allen

die smekend de handen uitstrekken!

Jezus redt alle mensen!

Zalig Pasen!

God van leven en licht, maak alles nieuw, alleluia!

Laat de paasvreugde

nu maar opklinken!

Moge ze weerklinken en nagalmen

over de hele wereld als een vreugdelied,

als een blijde boodschap die weer hoop brengt

bij de kinderen van God!

Jezus is verrezen!

Zalig Pasen!

God van leven en licht, maak alles nieuw, alleluia!

.

Priester Daniël Maes stuurde ons eerder dit Paasgebed voor Syrië.

Paasgebed voor Syrië

Heilige Vader, geprezen zijt Gij om het prachtige land van Syrië, dat de bakermat werd van het christelijke geloof. Gij die de Schepper zijt van alle leven, laat uw Zon schijnen over het Syrische volk, tot dat heden voor gans de Arabische wereld een voorbeeld was van vrijheid, verdraagzaamheid en goedheid onder elkaar. Versterk de grootmoedigheid van dit volk, dat tot heden geweigerd heeft onderling elkaar te bestrijden, ondanks de toenemende aanvallen van buiten af. Bescherm dit volk met uw barmhartigheid. Help het om zijn eigen weg van vrede te gaan.

Heer Jezus, geprezen zijt Gij, de Heer van tijd en eeuwigheid. Gij blijft ook de Heer van dit land, dat nu in doodstrijd verkeert. Gij zijt mens geworden om ons leven te delen. Gij zijt gestorven op het kruis om al onze zonden en al het kwaad uit te wissen. Neem de zonden van verdeeldheid en haat weg. “Waarom tieren de volken en zinnen de naties op ijdele plannen? De koningen der aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de Heer en zijn Gezalfde” (Hand. 4, 25-26). Bedwing de machthebbers van deze wereld en leg in hun hart een verlangen naar verzoening en broederlijk samenleven in uw Naam.

Heilige Geest, Gij zijt de echte bron van leven en liefde, Gij zijt het goddelijk vuur in deze wereld, in ieder mens en in onszelf. Stort uw liefde uit in ons hart en open onze ogen om uw Vrede in Syrië te helpen vestigen met alle mensen van goede wil. Leid de religieuze en burgerlijke overheid op de weg van verzoening. Verijdel de oorlogsplannen van de heersers van deze wereld. Aanvaard het offer van allen die reeds als slachtoffer in deze waanzinnige oorlog gevallen zijn. Bescherm uw volk en laat het als nieuw volk worden opdat Uw Rijk kome. Amen.

.

25040_452972644766792_1188634076_n

Deir Mar Yacub.

.

Pater Daniël Maes o.praem., Postel-Mol – monasterium Mar Yakub, de Orde van de eenheid van Antiochië, Qâra, Syrië, Pasen 2013.

Reacties

Nog geen reacties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s

Twitter

Archief

Advertenties
%d bloggers liken dit: