Nieuws

Seymour Hersh–Turkse regering achter Syrische gifgasaanval


Een slachtoffer van de gifgasaanval nabij de Syrische hoofdstad Damascus van 21 augustus 2013. (Foto: Reuters)

Een slachtoffer van de gifgasaanval nabij de Syrische hoofdstad Damascus van 21 augustus 2013. (Foto: Reuters)

WILLY VAN DAMME’S WEBLOG – 14 april 2014 – In een nieuw stuk van de Amerikaanse journalist Seymour Hersh dat verscheen bij de London Review of Books met als titel ‘The red line and the rat line’ (1) wijst deze Amerikaanse onderzoeksjournalist naar de Turkse regering van premier Recep Tayyip Erdogan als de aanstichter van de gifgasaanval nabij de Syrische hoofdstad Damascus van 21 augustus 2013.

Om U tegen te zeggen

Het verhaal is geschreven in de beste traditie van de onderzoeksjournalist die Seymour Hersh is. Het toont zijn wil om in zaken als dit tot op het bot te gaan en grondig te werken. De man heeft dan ook een reputatie om U tegen te zeggen.

Zo was het hij die de gruwelijke door Amerikaanse soldaten aangerichte slachtpartij van 16 maart 1968 in het Vietnamese dorp My Lai aan het licht bracht (2). Het was ook Seymour Hersh die het verhaal over de zware mishandelingen door Amerikaanse bewakers in de Iraakse gevangenis van Aboe Graib uitbracht (3). Ook zijn hier al herhaaldelijk besproken verhaal The Redirection (4) is een meesterwerk qua onderzoeksjournalistiek.

Seymour Hersh

Seymour Hersh is zonder twijfel een van ‘s werelds beste onderzoeksjournalisten. Een monument in de geschiedenis van de Amerikaanse journalistiek.

Hij kent dus het klappen van de zweep op het vlak van onderzoek naar actuele onderwerpen. Duidelijk is ook dat hij over goede contacten beschikt aan de top van de Amerikaanse ambtenarij, het leger en de politiek.

Ondanks dit impressionant parcours stellen er zich bij dit stuk toch wel enkele vragen. Vragen die deels werden beantwoord in zijn televisiegesprek (5) met journalist Nizar Abboud van de Libanese website al Akhbar. Verder werd zijn artikel ook al uitgebreid besproken op de website Who Ghouta? (6) die geheel gewijd is aan het probleem van die gifgasaanvallen.

Ottomaanse rijk

Zich in essentie baserend op Amerikaanse bronnen stelt hij dat de aanval een klassieke door de Turkse regering georkestreerde false flag operatie was. Deze was begin 2013 gefrustreerd geraakt door de slechte militaire situatie van die rebellen. Het idee van medio 2012 dat de overwinning op Assad een kwestie van maanden was leek begin 2013 niet meer reëel. De jihadisten incasseerden de eerste nederlagen.

Daardoor raakte Turkije woedend op de VS omdat die volgens hen onvoldoende steun gaf aan die rebellen. De gifgasaanval van 21 augustus 2013 op Ein Tarma ten oosten van Damascus was volgens de bronnen van Hersh daarom een poging om de VS over te halen om toch nog met haar luchtmacht te interveniëren.

Dit moest de rebellen dan zo de overmacht bezorgen en Syrië omvormen tot de eerste Turkse vazalstaat sinds de val van het Ottomaanse rijk in 1918. Op 20 augustus 2012 had Obama het gebruik van chemische wapens door de Syrische president Bashar al Assad tot een ‘rode lijn’ uitgeroepen. Gebruikte Assad chemische wapens dan zou de VS zelf militair optreden.

Recep Tayyip Erdogan - 1

Volgens Hersh is Erdogan de aanstoker van die gifgasaanval. Dit uit frustratie omdat het militair slecht gaat met zijn vrienden, de Syrische jihadisten.

Erdogan zou, aldus dit verhaal van Hersh, Obama door die operatie zo onder druk zetten dat hij zijn bommenwerpers en raketten wel op Assad zou moeten loslaten. Niet doen zou voor Obama en de VS ontoelaatbaar gezichtsverlies betekenen.

Al Qaeda

Het verhaal besteed dan ook heel wat aandacht aan de positie van Turkije in de zaak en vooral van de arrestatie van een tiental leden van de Syrische terreurgroep Jabhat al Nusra in mei 2013 door het Turkse gerecht.

Volgens persverhalen en de aanklacht van het Turkse parket zouden zij een aantal chemische producten hebben willen kopen die dienden om sarin aan te maken.

Hersh citeert hierbij uit een geheim Amerikaanse rapport over de zaak. Rapport dat hij zoals lijkt te blijken uit de TV-uitzending in zijn bezit heeft. Hij geeft hierbij ook een aantal namen van specialisten van al Qaeda die bezig waren met de aanmaak van chemische wapens als sarin.

Probleem met dit verhaal is echter dat er over deze zaak nog heel veel onduidelijkheden zijn. En vragen. Zo moet dit nog steeds voor debatten voor de strafrechter komen. Pas als er hier een publieke rechtszaak komt zal men hopelijk meer te weten komen over de link tussen die jihadisten en chemische en eventueel biologische wapens.

Dat die rebellen bezig waren met die problematiek kan natuurlijk niet meer worden betwijfeld. Het eerste verhaal dateert zelfs van 2001 toen Abdelkader Belliraj, de Belgisch-Marokkaanse informant van onze Staatsveiligheid en vermoedelijk agent voor de Israëlische Mossad, een gesprek had men Bin Laden zelf. Deze vroeg toen aan Belliraj info over dit soort wapens.

Onenigheid aan de top

Het blijft echter een mysterieus verhaal. Langs de ene kant weten we dat de Turkse regering uitgebreide steun geeft aan al die jihadistische groepen, incluis de aan al Qaeda gelieerde Jabhat al Nusra. En langs de andere kant zien we dan weer dat het Turkse gerecht leden van diezelfde al Nusra arresteerde.

Jihadisten executeren tegenstanders

De Syrische ‘vrijheidsstrijders’ in actie. Dat zij werkten aan een chemisch wapenprogramma kan men niet meer betwijfelen.

Dat kan natuurlijk daar we weten dat er binnen het Turkse overheidsapparaat een zeer grote onenigheid bestaat rond onder andere het beleid ten overstaande van Syrië. Wat de ene overheidstak doet kan daarom in tegenstelling staan tot wat een andere tak van diezelfde overheid doet.

Waar Hersh interessante informatie geeft is rond de plannen van de VS om Syrië te bombarderen. Die waren blijkbaar zeer verregaande en hadden vermoedelijk voor een algehele instorting van het land gezorgd.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry poogde dat toen allemaal te minimaliseren. Het zou echter een herhaling van het Libische scenario dus worden waarbij het land in stukken uiteenvalt en er amper nog sprake is van enig centraal gezag.

Interessant is ook het verhaal over de rol van Libië en de dood van de Amerikaanse ambassadeur Christopher Stevens op 12 september 2012. Veel hierover is natuurlijk niet nieuw. Wel maakt hij een link tussen ruzies over die wapenleveranties en de moord op Stevens door de jihadisten die mee instonden voor zijn bewaking.

Het lijk van de Libische president Moeammar Kadhaffi was nog maar amper koud of men begon al met het ledigen van de Libische wapenmagazijnen richting de nieuwe vrienden in Syrië, de jihadisten. Kadhaffi werd vermoord op 20 oktober 2011 en al begin 2012 begon de luchtbrug naar Turkije, Jordanië en Libanon met het verschepen van honderden tonnen aan Libische wapens. Hij spreekt van ‘The Rat Line’.

Buurlanden

Volgens Hersh stopte de CIA na de dood van Stevens haar verdere medewerking aan deze specifieke operatie. Merkwaardig is wel de volgende in het artikel ontwikkelde stelling:

‘One of the issues at that May summit (Een topgesprek in Washington tussen Erdogan en Obama, nvdr.) was the fact that Turkey is the only avenue to supply the rebels in Syria,’ the former intelligence official said.

‘een van die op die topontmoeting besproken top was het feit dat Turkije de enige route was om die rebellen te bevoorraden’ aldus die man van de veiligheidsdiensten.

Dit staat echter in totaal contrast met de ontelbare getuigenissen en ander bewijsmateriaal dat Turkije maar een van die bevoorradingsroutes is. Wapens en jihadisten kwamen de voorbije jaren immers het land binnen vanuit alle vijf buurlanden van Syrië, zijnde Irak, Jordanië, Turkije, Libanon en Israël.

Prins Bandar bin Sultan - hoofd Saoedische Veiligheidsdienst

De Saoedische Prins Bandar bin Sultan, ex-ambassadeur in de VS en hoofd van de Saoedische buitenlandse inlichtingendienst. Tot eind vorig jaar verantwoordelijk voor de oorlog tegen Syrië. Ook hij had voldoende motieven om die gifgasaanval te beramen.

De VS hebben in Jordanië hiervoor in 2009 zelfs een grote trainingsbasis opgericht. En dat zijn toch gegevens die gemeengoed zijn in dit dossier. Saoedi Arabië grenst aan Jordanië en is ook de grote financier van deze altijd wel in een financieel lastig parket zittende staat.

Men moet verder maar een kaart met de militaire toestand van het land bekijken om dat te zien. Stellen zoals hij doet dat het voor Saoedi Arabië praktisch gezien moeilijk is om via Jordanië wapens en jihadisten te leveren is merkwaardig en amper geloofwaardig.

Erg dun

Verder is zijn bewijs voor de Turkse betrokkenheid bij de zaak erg dun. Buiten wat anonieme verklaringen van vroegere Amerikaanse spionnen is er niets. Had Turkije de leverancier geweest dan zou men toch kunnen vermoed hebben dat sarin in vlakbij Turkije gelegen steden als Aleppo of Idlib zou gebruikt zijn.

Natuurlijk steunt Turkije met alle mogelijke middelen deze jihadisten. En uiteraard is de Turkse premier Recep Tayyip Erdogan een brutale vlerk die droomt van het herstel van het Ottomaanse rijk.

En dat hij kwaad is op de VS omdat de rebellen op de terugweg zijn is ook duidelijk. Iedereen in dit milieu geeft hiervoor elkaar de schuld. Logisch. Maar dat geeft alleen een voldoende motief. Niet meer.

Gifgasaanval - 21-08-2013 - Slachtoffers

Een foto met slachtoffers van die gifgasaanval gebruikt als propagandamiddel door Human Rights Watch. Bemerk hoe men al de kinderen netjes naast elkaar legde. Men diende de wereld immers te overtuigen dat Assad een barbaar was tegen wie de VS haar luchtmacht moest inzetten.

Maar de aanslag gebeurde niet ver van Jordanië vlakbij Damascus waar naast Jabhat al Nusra ook vooral de door de Saoedi’s gesteunde terreurgroep Liwa al Islam actief is. Wat Saoedi Arabië tot een meer geloofwaardige kandidaat zou maken dan Turkije. Want dit salafistisch koninkrijk heeft hier exact dezelfde motieven als Turkije.

Natuurlijk is Hersh een doorwinterde onderzoeksjournalist die weet wie te vertrouwen is, wat een vervalst document of foto zou kunnen zijn en hoe men dit soort zaken moet evalueren. Feit blijft echter dat hij met geheime bronnen werkt die veelal gelieerd zijn aan of het leger of de geheime diensten. En hiermee is het altijd oppassen geblazen.

Vragen blijven

In hoeverre willen sommigen in de VS hier afrekenen met Erdogan? De man leeft in open oorlog met de beweging van de dubieuze islamistische predikant Fethullah Gülen die opereert vanuit de VS. Daarbij lijkt Erdogan regelmatig indirect de VS verbaal aan te vallen. Is Gülen de man van de VS?

Kan dit misschien een onderdeel vormen van die Amerikaanse strategie waarbij men een hiervan geheel onwetende Hersh gewoon misbruikte? Het is een zeker niet uit te sluiten optie. De kunst van het misleiden is nu eenmaal een der grote specialiteiten van elke inlichtingendienst.

Waar wij ook na lectuur van dit artikel en zijn TV-interview niet wijzer van zijn geworden is over de reden waarom Barack Obama op 20 augustus 2012 – toen de oorlog voor de VS toch goed leek te verlopen – plots met dit verhaal van die rode lijn en deze chemische wapens kwam. Het blijft een mysterie.

1 - John Kerry - 2

John Kerry, minister van Buitenlandse Zaken, wiens dienst in het dossier van Syrië de rol van havik speelt.

Een ander probleem is waarom Obama dan toch geen bommenwerpers naar Syrië stuurde. Hersh stelt dat het kwam doordat deze eind augustus informatie kreeg dat het gebruikte sarin op een erg amateuristische wijze was gemaakt en dus niet kwam uit de Syrische levervoorraden. Wat natuurlijk klopt.

Hij kreeg die informatie, schrijft Hersh, van het Britse instituut van Porton Down, een specialist in deze materie. Die baseerden zich voor hun analyse dan weer op een bij die aanval gebruikt staal met sarin dan hen gegeven was door de Russische militaire veiligheid. Dan kan wel kloppen maar lijkt mij bizar. Waarom zouden de Britten en de Amerikanen hier de Russen vertrouwen? Kan, maar….

Tot de laatste Syriër

Uit de vele krantenartikels en analyses van het Amerikaanse beleid weten we dat de operatie rond Syrië in handen is van de VS die een groot deel ervan uitbestede aan de Turken, de Qatari’s en de Saoedi’s. In essentie de rekrutering van jihadisten en het financieren van die rebellie.

Wat we ook weten is dat er in de VS aan de top fikse ruzie is over de kwestie. In essentie zijn er in Washington drie kampen: Buitenlandse Zaken die de militaire steun wil opdrijven, het leger die hem wil temperen en dan een derde groep onder leiding van Denis McDonough, de stafchef van het Witte Huis, die het pleit tot heden steeds won en gewoon de oorlog lang wil laten aanslepen en dus de hulp wil beperken.

515158712803583928_10206720

Barack Obama, winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede, laat de oorlog tegen Syrië graag nog lang aanslepen.

Het idee is veel jihadisten te laten vermoorden en gelijktijdig Assad en Syrië als macht voor decennia uit te schakelen. Een herhaling dus van de Iraaks-Iraanse oorlog uit de periode 1980-1990 toen de VS, ondanks het mede door haar gevraagde wapenembargo, zelfs aan beide zijden wapens leverde. Wat hier dan een strijd tot de laatste Syriër wordt.

Ook hier lijkt McDonough, zoals tot heden steeds in dit dossier, aan het langste eind te hebben getrokken. Bombarderen zou de oorlog ingekort hebben en die jihadisten mee aan de macht hebben gebracht. Liever blijven vechten was en is zijn parool. En dat van Obama.

Die jihadisten een niet te winnen strijd laten voeren is voor hem de ideale oplossing. Verder onderzoek zal moeten aantonen in hoeverre deze hypotheses rond het Amerikaanse beleid ook met de realiteit overeenkomen. Hersh heeft hier spijtig genoeg geen uitsluitsel gegeven. Iets voor een volgend verhaal van deze merkwaardig moedige journalist.

Typerend is natuurlijk het feit dat ook dit stuk niet verscheen in de VS maar in de Londen Review of Books en dat de Amerikaanse en Europese media er amper aandacht aan besteden. Behalve dan om hem verdacht te maken. Zeker sinds hij vorig jaar in de Britse krant The Guardian frontaal de Amerikaanse journalistiek aanviel is hij er persona non grata.

Hij is een beetje balling geworden zoals vroeger historicus Alfred W. McCoy die naar Australië moest uitwijken nadat hij in 1972 onthulde dat het de CIA en USAID, de Amerikaanse (sic) ontwikkelingsdienst, was die de internationale heroïnehandel dirigeerde. (7)

Willy Van Damme.

.

1): London Review of Books, 6 april 2014, http://www.lrb.co.uk/2014/04/06/seymour-m-hersh/the-red-line-and-the-rat-line

2)http://www.history.com/this-day-in-history/seymour-hersh-breaks-my-lai-story

3) http://www.newyorker.com/archive/2004/05/10/040510fa_fact?currentPage=all

4) http://www.newyorker.com/reporting/2007/03/05/070305fa_fact_hersh?currentPage=all

5) https://www.youtube.com/watch?v=VYCKk2TzXoE&feature=youtu.be&t=9m31s

6) http://whoghouta.blogspot.co.uk/

7) Alfred W. McCoy, ‘The politics of heroin, CIA complicity in the global drug trade’, Lawrence Hill Books, 2003, revised edition.

Bron: Willy Van Damme’s Weblog.

Reacties

3 gedachtes over “Seymour Hersh–Turkse regering achter Syrische gifgasaanval

 1. Tien landen op de G20-top in Rusland hebben in een verklaring het regime van Assad de schuld gegeven van de gifgasaanval. http://forums.hababam.nl/showthread.php?t=167044&

  Geplaatst door hulya | 26 april 2014, 12:57
 2. De bemoeizucht van Turkije!

  Turkije, onder leiding van Ottomaanse islamisten, steunt de Jihadisten van IS, Hamas, Moslimbroeders en Al -Nusra. Er is een ideologische verwantschap en het moslimland dat bij uitstek het Ottomaanse Rijk wil doen herleven, creëert nieuwe monsters! De ideologie van de moslimbroeders heeft hier alles mee te maken. De Turkse regeringspartij AKP, Erdogan en zijn islamitische broederschappen, die veelal ondergronds functioneren, hebben flink bijgedragen aan de creatie van IS en Al Nusra. 

  Turkije, dat zich onder leiding van de islamitische president Tayyip Erdogan in snel tempo van Europa heeft afgekeerd en zich openlijk heeft aangesloten bij de islamitische kamp, onderdrukt Koerden; ontkent Armeense genocide, houd nog steeds een deel van Cyprus bezet. En nu willen ze invloed in Nederland. 

  De arm van Turkije gaat ver! 

  Directe Turkse overheidsbemoeienis met de turks-islamitische organisaties in Nederland gaat gewoon door! De lange arm van Turkije gaat gepaard met lange tenen. Nederlandse Turken bestaan niet. Ze zijn en blijven Turken. Ze moeten zelfs het Turkse leger in! Oftewel in vreemde krijgsdienst! 

  Turken in Nederland willen dat Nederland gewoon in de invloedssfeer van Turkije komt: Erdogan: “De 2 miljard moslims in de wereld wachten op de opstand van het Turkse volk. We zullen in opstand komen. Met goedkeuring van Allah zal de rebellie beginnen”. Recep T. Erdoğan. 

  Turkse leider Erdogan, is niet alleen leugenaar maar ook hypocriet; in eigen land worden minderheden vervolgd, ontvoerd, gemarteld en geïntimideerd. AKP, de hele partij zit vol met de hongerige honden die het Westen als de duivel beschouwen… Erdogan’s actie, is een duidelijke poging om hier zijn macht te verbreiden! 

  De uitlatingen en kwalificaties van dictator Erdogan in het recente verleden over andersdenkenden dan hij zijn zeer verontrustend. Moskeeën bouw en hoofddoek export is weliswaar belangrijk voor de Turken die Nederland die via immigratie en hoge geboortes van de geïndoctrineerde Turken een eigen enclave willen creeeren. Turken vormen nu de voorhoede van buitenlandse mogendheden die hun eigen nationaliteit en karakter willen behouden en zich afzetten tegen de Nederlandse samenleving die zij willen onderwerpen. 

  Hier worden er steeds meer en meer moskeeën, Turkse centra’s, koran schools etc.. gebouwd. De AKP zit in Nederland aan de knoppen van een reeks moskeeën. Turkse elite wilt een gesloten Turkse colonne hebben in Nederland, Turkse nationalisten willen graag een ‘groep Turkije’ in 2e kamer, en die zou als een soort aparte Turkse nationale fractie worden. Binnen de Soennitische sekte, is het traditie dat oorlog gevoerd kan worden op alle niveau’s. Zij hebben het niet nodig openlijk een oorlogsverklaring te uitten. Met list, bedrog en valse dialoog kan gemakkelijk een oorlog gewonnen worden en de tegenstander merkt pas dat er oorlog is als hij lang en breed op de grond ligt. 

  Turken willen eigen enclave stichten die verbonden is met Turkije. De hoofddoek is een vlag die turken op het hoofd van vrouwen planten om daarmee het veroverde gebied te markeren.

  Door de intensieve bemoeienis van Turkije vindt er meer en meer een bevolkingsverplaatsing. Het is jammer voor dit land dat de grote politieke partijen, kerken en ambtenaren door de niet bestaande vrije ˜immigrant˜ verblind zijn. Onder leiding van AKP, een toenemend aantal in Nederland wonende Turks-islamitische nationalisten, hun Moskeekoepel organisaties, Milli Görüs, Suleymancilar, Diyanet, Fetullah, Moslimbroeders etc.. die gelieerd zijn aan de ISIS, Al Qaede en Al-Nusra, voeren hun politieke en ideologische activiteiten, ongestoord uit: Jongeren en ook nu kinderen worden blootgesteld aan massale en leugenachtige vijandige campagnes. Men wilt echter niet de integratie, maar meer eigen nationale doelen te bereiken. Turken zijn sterk gepolitiseerd onder leiding van imams, Turkse staatsambtenaren, Süleyman-beweging, Milli Görüs, Diyanet en de Fethullah Gülenbeweging die de “Turkse diensten” binnen Nederland verzorgen. Export van deze Turkse politieke cultuur betekent inderdaad de export van structureel cliëntelisme. Maar ook van vriendjespolitiek, corruptie, discriminatie van onwelgevallige minderheden, misplaatst superioriteitsgevoel en eigenbelang in het politieke handelen. AKP leiders hebben herhaaldelijk gezegd Europa te willen veroveren “via de baarmoeders van onze vrouwen”. 

  Turkse islam van de Ottomaanse tijdperk is een nieuwe politieke fenomeen geworden in Nederland. De integratie waartoe het westen oproept en waartoe het de moslims wil aansporen betekent het afstand doen van een deel van de cultuur die moet worden ingeruild voor de westerse cultuur en beschaving. De Ottomaans Turkse islam staat niet toe gedeeld te worden, en wordt geheel aangenomen met zijn credo en systeem en het is niet toegestaan om een deel van zijn wetten te verloochenen. 

  De turken migratie met de Ottomaanse veroveringen-ideologie- is overgoten met een godsdienstig sausje – die wereldheerschappij nastreeft, o.a. door hun 5e colonne. Dat is een bom onder onze maatschappij!

  Te gek voor woorden! 

  De geschiedenis van Turkije is vol met genociden als voorbeeld, 1.5 miljoen Armeense bevolking, meer dan 600 duizenden Alevieten, meer dan 720 duizend koerden.

  Laat staan de genocide op de Koerden en de vervolging daarvan. In Turkije, bijna alle kerken zijn omgezet in moskeeën of verandert in museum! Een paar jaar geleden verkondigde Erdogan nog dat Turken in Europa verraad pleegden aan hun Turkse vaderland en identiteit als zij daar zouden integreren. De situatie in Kobani en de rol van Turkije hierin is veelzeggend. Er is geen reden om de “trots van Erdogan” te ontzien. De Turk weet al dat wij een slap en laf kabinet hebben die uit angst voor escalatie gaan kruipen voor ze. En dan nu de tweede slag’, ze willen ‘inspraak’…! Waar halen ze het gore lef vandaan. 

  Turkije kan beter ervoor zorgen dat ze van die dictator met achterlijke ideeën worden verlost ipv zich met ons te bemoeien. Hieruit blijkt dus wel degelijk de lange arm van Turkije. Turkije heeft niets over Nederland(ers) te zeggen, want dat laat de soevereiniteit niet toe. Laat Turkije eerst maar eens in enigenland orde op zaken stellen, u weet wel, de massamoord van Armeniërs, discriminatie van vrouwen,onderdrukking van de Koerden etc etc. Turkije is een dictatuur en schendt mensenrechten op grote schaal. Turkije moet zich zeker niet bemoeien met een van de meest democratische, een van de meest gulle en een van de meest gastvrije landen ter wereld. Probeer als buitenlander een kerk te bouwen in Istanboel of in de regering te komen. 
  Het is een schande dat de Turken na 50 jaar nog steeds niet de moeite hebben genomen om te integreren. Dat ligt echt niet aan Nederland hoor want dat hebben ze nog in geen enkel ander Europees land gedaan. Er zijn nog genoeg mensen die dromen dat het uiteindelijk wel gaat lukken maar we weten allemaal dat dromen bedrog zijn ! 
  De mensenrechten in Turkije zijn een lachertje. De Armeense genocide, waarbij meer dat een miljoen Armeniërs door Turkije zijn afgemaakt, wordt gewoon ontkent. Koerden hebben nog geen rechten, sterker nog, er mag in Turkije niet over de genocides gesproken worden. Doe je dat wel dan ga je meteen de bak in. Stel je voor de Turkse regering die zich wenst te mengen in ons integratiebeleid, een regering die IS geen strobreed in de weg legt, een regering die haar wil aan Nederland wil opleggen…..Je moet er niet aan denken. 

  Turkse leiders moeten eens een hand in eigen boezem steken voordat ze kritiek hebben op een democratische rechtstaat als Nederland…Turkije moet zich in eerste instantie afvragen waarom er miljoenen Turken hun land wilden verlaten. Zolang 8.6 miljoen Turken, om wat voor reden dan ook, hun land verlaten, moet Turkije gewoon dimmen.

  INTEGRATIE:

  Waarom zijn er eigenlijk zoveel turken hier en lopen ze er na jaren nog net zo bij als in Turkije ? Omdat ze in Turkije blijkbaar geen droog brood kunnen verdienen of dat ze het hier wel heel gemakkelijk kunnen krijgen of verdienen. En twee, omdat het turken zijn, moslims, die het liefst Nederland willen veranderen in een islamitische staat. AKP leiders willen helemaal niet dat Turken integreren in Nederland. Die willen Turkije uitbreiden met Nederland als provincie. Maar niemand wil het zien of durft het te zeggen. Want dat ligt natuurlijk weer ‘gevoelig’ en zijn ze weer ‘gekwetst’. 
  Juist de bemoeienis van Erdogan en de moskeeën hebben er voor gezorgd dat de integratie mislukt is.

  Er is wel meer mislukt in Europa…De integratie zal nooit in geen enkel Europees land werken, zolang de Islam hier de baas wil gaan spelen en de leer van verzonnen boeken wil opdringen aan vooral mensen die niet meer in de middeleeuwen leven en waarvan de meeste niet meer in sprookjes en leugens van dien geloven ! Turken zijn geen verrijking van de maatschappij omdat ze een complete sub -maatschappij hebben gemaakt. Compleet met winkels, scholen, buurthuizen enz. Dat de integratie is mislukt mag duidelijk zijn.Waarom is het integratieprogramma in Europa mislukt? Mede dank zij de bemoeizucht van Turkije en Marokko zelf en wat te denken van de dubbele paspoorten ?

  Na honderden miljoenen aan subsidies te hebben verstrekt om stemmen te krijgen blijkt nu dat de politiek al die jaren alleen maar heeft toegekeken of de Turken wel goed bezig waren om Turk te blijven het is ze gelukt toch ? Het moet toch niet gekker worden in dit land. Laten wij ons straks regeren door regeringen van in ons land wonende minderheden? 

  Met Vriendelijke Groeten.

  Victor Leman, Florac Bosch, S. Leobergen, A. Thores, Lidya Dekker. N. Korse. S. Ellen Krans

  Geplaatst door Florac Bosch | 2 december 2014, 15:50

Trackbacks/Pingbacks

 1. Pingback: Anoniem - 29 april 2014

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s

Twitter

Archief

Advertenties
%d bloggers liken dit: