Nieuws

Syrië: Van overwinning naar overwinning


LiveLeak-dot-com-5c8bcc998edd-nw1_jpg_resized

WILLY VAN DAMME’S WEBLOG – 28 april 2014 – Het Syrische leger blijft de overwinningen de voorbije maanden duidelijk opstapelen. De ene na de andere stad of dorp wordt heroverd op de jihadistische revolte. Soms gaat dat zelfs merkwaardig snel.

De optie dat eind dit jaar het grootste deel van de oorlog achter de rug zal zijn kan overoptimistisch klinken maar kan niet meer worden uitgesloten. Alle pogingen van die jihadisten om terug te slaan draaiden trouwens de ene na de andere op niets uit. Het toont hun zwakte.

Qalamoen

Belangrijkst en meest opzienbarendst is natuurlijk de overwinning die het leger samen met de Nationale Verdedigingskrachten, een militair hulpkorps, en Hezbollah behaalden in het Qalamoengebergte dat de grens vormt met Libanon en wier hoogten tot 2700 meter gaan.

Qalamoen - Militaire toestand - 1 - 16 maart 2014

De militaire situatie in het Qalamoengebergte op 16 maart 2014 toen reeds het grootste deel van het gebergte in handen was van het Syrische leger. Zowel de weg naar Beiroet in Libanon als die naar Homs en de havenstad Latakia is terug geheel onder regeringscontrole.

Het was tot november vorig jaar gans in handen van de jihadistische rebellie die vanuit Libanon werd bevoorraad. Sindsdien is de ene stad er na de andere in handen gevallen van het leger. De vermoedelijk meer dan 10.000 rebellen werden verdreven met het grootste gedeelte gedood of gevangen.

Het begon eind vorig jaar met de val van Qusayr in het noorden van dit gebergte dat een centraal gelegen knooppunt was, essentieel voor de bevoorrading van de rebellen in de stad Homs, met ongeveer 1 miljoen mensen de derde grootste van het land. Het betekende een eerste grote nederlaag voor de westerse alliantie.

Maar dat ging gestaag verder met de val van Qara, al Nabk en Yabroed. Ook meer noordelijk met verovering van de stad Talkalakh en de Kruisvaardersburcht Krak des Chevaliers boekte men overwinningen. Het gevolg is dat de autoweg van Damascus naar Homs en de havensteden Tartoes en Latakia nu geheel in handen is van het Syrische leger.

Qalamoen - Militaire toestand - 6 - 16 april 2014

De militaire situatie in het Qalamoengebergte op 16 april. De voorbije week werden het Libanese stadje Tfail, gelegen in de uitstulping in Syrië, en de twee in het zuiden gelegen gebieden eveneens onder regeringscontrole gebracht. Het zijn de twee groene vlekken beneden op de kaart. De gele vlagjes op de kaart betreft eenheden van Hezbollah.

Libanon

De voorbije dagen werden nu ook de stadjes Zaabadani en het Libanese Tfail ingenomen door de troepen van president Bashar al Assad en Hezbollah. Tfail is een Libanese enclave die diep in Syrië uitsteekt en praktisch gezien alleen via Syrië bereikbaar is. De er meest gangbare munt is ook het Syrische pond.

De Libanese regering maakte van die verovering van dit Libanese stadje opvallend genoeg geen zaak en besprak met Hezbollah gewoon maatregelen rond het probleem van de Libanese vluchtelingen.

Het betekent immers ook voor Libanon een positieve ontwikkeling daar veel terreuraanslagen in Libanon in het Qalamoengebergte werden voorbereid. Ook was er sprake van de productie van synthetische drugs die dan in Libanon werden verkocht. Dat is nu voorbij.

Maaloela - bezoek Bashar al Assad - 20-04-2014

President Bashar al Assad op bezoek in Maaloela. De voorbije week konden de christenen in de streek voor het eerst sinds lang zonder veel hinder terug hun paasfeesten organiseren. 

Bij de voor het Syrische leger succesvolle operatie werd ook het eeuwenoude christelijke stadje Maaloela eveneens bevrijd van die jihadistische rebellie. Beelden van o.m. het Franse persagentschap AFP, De Syrische, Iraanse en Libanese TV tonen hier wel de zware moedwillig aangebrachte vernielingen.

Zo werden de kerk van Sint-Sergius en de kloosters van Sint-Bacchus en Sint-Thecla zwaar beschadigd door de bezetters die er blijkbaar plezier in vonden om de inboedel kort en klein te slaan en alle waardevols mee te nemen. Reeds enkele dagen na de herovering door het leger was president Assad er trouwens reeds op bezoek om de schade aan de religieuze gebouwen te overzien.

Heropbouw

Volgens pater Daniel Maes die vlakbij in Qara woont is het leven zich in het gebied aan het herstellen en zijn de scholen zelfs al deels heropend. Er is ook terug elektriciteit, lopend water, telefoon en internet. Verder komen de duizenden vluchtelingen geleidelijk aan terug naar huis.

Het betekent dat de heropbouw hier eindelijk kan starten nu het gebied vrij is van jihadisten. Een poging om via een zelfmoordaanslag bij de stad Yabroed toch nog terug te slaan liep voor die jihadisten trouwens erg slecht af. De groep werd geheel uitgeschakeld.

Yabroed met Syrische vlag

Yabroed na de verovering door het Syrische leger. Geleidelijk aan kan het gewone leven hier hernemen

Het Syrische leger, hier geschat op 20.000 manschappen, kan zich nu vrijmaken voor taken elders. Zo rukt men nu verder zuidwaarts op richting de Israëlische grens en zo verder oostwaarts naar Jordanië en de grensstad Daraa. Een van de weinige grote steden waar nog hard gevochten wordt.

Kasab

Ook ten noorden aan het grensgebied met Turkije is het leger succesvol. Daar werd de vermoedelijk vanuit Turkije uitgevoerde aanval op de vooral door Armeniërs bewoonde stad Kasab met succes geneutraliseerd. Het betrof hier een duidelijke verassingsaanval die praktisch zeker met Turkse steun werd uitgevoerd. Turkije schoot trouwens bij de inval een Syrisch gevechtsvliegtuig neer.

De aanval werd begin deze maand door de klassieke media als een belangrijke overwinning omschreven want voor het eerst hadden de rebellen de zee bereikt. Wat met veel bravoure op YouTube werd geplaatst. De aanval veroorzaakte vooral binnen de internationale Armeense gemeenschap veel woede. Tot zelfs in het Amerikaanse parlement toe.

Latakia - Slagveld - 21-04-2014

De militaire situatie rond het stadje Kasab op 22 april 2014 in het noorden van de provincie Latakia. Sindsdien werd het linkse deel van die regio terug in bezit genomen door het leger.

Eerst werd de aanval van die jihadisten door het leger onder controle gebracht waarbij er ook hier hevig slag werd geleverd voor het bezit van een aantal strategisch gelegen heuveltoppen zoals al Nisr en de communicatietorens op Heuvel 45 vlakbij.

Latakia - Slagveld - 28-04-2014

De toestand rond Kasab vandaag rond de middag op 28 april. Ook hier stort het front van de rebellen in elkaar. Bemerkt links bovenaan de landing met amfibievaartuigen. Een primeur in dit conflict.

Eergisteren heeft het Syrische leger na zware bombardementen nu Kasab terug in handen gekregen en werd gisteren het aan de zee gelegen gehucht al Samraa ook ingenomen. Waarbij men naar verluidt amfibievaartuigen gebruikte.

Van de rebellen is hier dus praktisch geen sprake meer. Wat een nieuw elan aan de rebellie moest geven werd een zoveelste nederlaag. Wat uiteraard op de moraal van die jihadisten moet wegen.

Homs

Homs - Slagveld 20 april 2014

De militaire situatie in de stad Homs bij het begin van de finale aanval op 20 april op het door die jihadisten bezette stukje van de stad. Sindsdien werd al grote vooruitgang geboekt. Groen is het jihadistische gebied. 

Ook in de buurt van Damascus werd met de herovering van de stad Al Maliha ten zuidoosten van de hoofdstad vooruitgang geboekt. Het aantal verzetsaarden blijft hier dalen.

Wel infiltreerden leden van de aan al Qaeda gelieerde Jabhat al Nusra opnieuw het Palestijnse vluchtelingenkamp Yarmoek vlakbij Damascus. Het met de bezetters overeengekomen staakt-het-vuren is er dan ook terug naar af. Een ramp voor de bewoners die al dachten hun leven te kunnen hernemen.

Krak des Chevaliers - Opmars leger 20-03-2014

Het Syrische leger is een aan opmars bezig. Hier in de buurt van de Krak des Chevaliers. Gezien de opeenvolgende serie overwinningen moet de moraal ondanks de vroegere zeer zware verliezen groot zijn.

Ondertussen is ook de strijd in Homs voor het opruimen van de laatste verzetsaard daar in volle gang. Het betreft hier een stuk van het oude stadscentrum waar de Nederlandse jezuïet Frans van der Lugt recent werd vermoord.

Het is ongeveer 1km² groot maar bestaat praktisch geheel uit smalle steegjes en vele kleine woningen van meerdere verdiepingen. Perfect terrein voor een echte stadsguerrilla dus.

De strijd is vorige week definitief losgebarsten nadat een groep jihadisten zich overgaven. Wat overgebleven is zijn vooral buitenlandse jihadisten voor wie het staakt-het-vuren en de eraan gekoppelde amnestie niet van tel is. Reden waarom zij ondanks de overmacht verder blijven vechten.

Symbolisch

Volgens berichten zou al ongeveer 60% van het gebied in handen van het leger zijn gevallen. Waarbij overgebleven rebellen al grotendeels uit de wijken Bab Hoed en en Jubb al Jandali zijn verdreven.

De stad Homs was de enige grootstad waar de Syrische Moslimbroederschap, bij de start de motor van de oorlog, voor de opstand uitbrak echt sterk stond. Men zag het trouwens zowat als de geboorteplaats van de opstand.

Kasab - Latakia - Verovering Heuvel 45 - 3 april 2014

Een beeld uit de gevechten om het communicatiecentrum Heuvel 45 vlakbij Kasab. Hier de herovering ervan door het Syrische leger.

Uit persberichten valt ook op te maken dat de al ettelijke maanden omsingelde rebellen zich geen enkele kans geven om dit te overleven. Het is voor hen dan ook een strijd tot de dood. Maar de strijd om Homs is dan ook vooral symbolisch belangrijk. Militair gezien is de oorlog hier praktisch geheel voorbij. Dat is in wezen een achterhoedegevecht.

Het betekent wel dat het geweld in de oude stad groot zal zijn en er van de binnenstad vermoedelijk niet veel meer zal overblijven. In de rest van deze grootstad gaat het leven ondertussen gewoon verder alsof er niets aan de hand is. Vermoedelijk zal de strijd hier eind deze maand beslecht zijn. 

Aleppo

Ook in Aleppo, een stad met in normale omstandigheden bijna 2,5 miljoen mensen, verloopt de strijd voor het leger voorspoedig. Hier werkt men vooral via een tangbeweging om de rebellen in het stadscentrum te omsingelen. Vooral langs de oostkant is dit legeroffensief vrij succesvol.

Zo is men nu bezig met het heroveren van de grote industriële zone ten noordoosten van de stad. Daar werd gisteren de controle over de wijk Sjeik Najjar, een groot gebied aan de zuidoostkant van die industriezone, terug overgenomen.

Aleppo - Militaire situatie 13 April 2014

De militaire toestand rond Aleppo op 13 april. Het westen van de stad is in handen van het leger, het oostelijke in dat van de rebellen. Merk hoe in het noorden de situatie voor de rebellen in de voorstad Handarat erg precair aan het worden is. Het is hun enige doorgang naar het stadscentrum. In het noordoosten is sindsdien terug grote vooruitgang geboekt en is het grootste deel van die industriezone terug in regeringshanden. Die is hier nog grotendeels groen gekleurd. De rebellenaanvallen (zie de groene pijlen) ten westen die toen in volle gang waren raakten uiteindelijk nergens. Integendeel het leger nam het offensief over.

Om die dreigende omsingeling te voorkomen poogde men aan de westkant het Syrische leger onder druk te zetten met aanvallen op o.m. de voorstad Zahraa en het vlakbij gelegen lokale hoofdkwartier van de inlichtingendienst van de luchtmacht.

Het werd, zoals de aanval op Kasab, door sommigen in de klassieke media verkocht als een mogelijk keerpunt in de oorlog met Assad die volgens die ‘analisten’ in problemen kwam. Zoals in Kassab werd ook dit echter niets.

Hezbollah

De begin dit jaar heropende internationale luchthaven van Aleppo blijft intussen open, een bonus voor zowel de moraal als de bevoorrading van het Syrische leger. Opvallend is ook dat Hezbollah publiek toonde dat ze zich met al haar kracht gaat inzetten voor de strijd om Aleppo.

De voorbije dagen kwam een column met vele honderden strijders van deze Libanese groep in Aleppo aan. De groep plaatste hierover op YouTube zelfs een propagandafilmpje. (1) Deels vermoedelijk met als bedoeling om zo ook Israël te jennen.

Tot heden bleef de groep vooral actief in het Qalamoengebergte en voor de bewaking van het graf van Sayyidah Zaynab, de achterkleindochter van Mohammed en een bedevaartoord voor sjiieten. Dit ligt iets ten zuidoosten van Damascus.

Het vermoeden is dat Hezbollah bij de strijd om Syrië al een 320 tot 350 militairen verloor. De hoop van Israël en de VS om Hezbollah via de oorlog tegen Syrië te vernielen is echter totaal mislukt. Juist zoals de Israëlische invasie van Libanon van juli 2006 voor de zionistische staat een strategische ramp was. Ook toen dacht men Hezbollah op maat te snijden. Het was echter Israël dat kloppen kreeg.

Aviv Kochavi

Dit falen zorgde niet echt verrassend voor een zoveelste personeelswissel bij de tegenstanders van Syrië. Ditmaal is het beurt aan de Israëlische generaal Aviv Kochavi, de baas van AMAN, de militaire inlichtingendienst van de zionistische heilstaat.

Aviv Kochavi - Generaal hoofd van AMAN

Aviv Kochavi, tot voor kort baas van de militaire inlichtingendienst Aman, heeft volgens de Israëlische website Debkafile een paar grote fouten gemaakt.

Volgens de Israëlische website Debkafile, een nieuwssite met goede contacten binnen het Israëlische veiligheidsapparaat, zou men hem twee zware fouten aanrekenen. Eerste fout was het overschatten van de kwaliteiten van de Egyptische Moslimbroederschap en president Mohamed Morsi. Die ging, dacht Kochavi, lang aan de macht blijven.

Belangrijker was echter zijn misrekening betreffende Hezbollah en Bashar al Assad. Die gaf hij begin 2012 geen schijn van kans meer waarna Hezbollah dan als een rijpe vrucht in de zionistische mand zou vallen. Het resultaat is dus het tegenovergestelde. De man werd nu overgeplaatst naar het noordelijke commando.

Het betekent na het vertrek van Sjeik Hamad ibn Jasim ibn Jabr al Thani, de Qatarese premier en minister van Buitenlandse Zaken, de Amerikaanse ambassadeur Robert Ford en de Saoedische prins Bandar bin Sultan al Saoed al de vierde hoofdrolspeler bij de vijanden van Syrië die zijn job verliest als gevolg van de evolutie van die oorlog.

Prins Bandar bin Sultan - hoofd Saoedische Veiligheidsdienst

Prins Bandar wordt gezien als een van de meest corrupte figuren ooit en is de man achter de jihadistenoorlog in Syrië. Volgens sommigen financierde zijn echtgenote ook een aantal van die vliegtuigkapers van 11 september 2001 van Al Qaeda.

Prins Bandar

Het hier al eerder aangekondigde vertrek van prins Bandar werd intussen ook officieel bekend gemaakt. Hij wordt als baas van de Saoedische buitenlandse inlichtingendienst vervangen door generaal Youssef al Idrissi. Het Syrië dossier echter werd in handen gegeven van prins Mohamed bin Nayef al Saoed, de minister van Binnenlandse Zaken.

Uit lekken in de media blijkt dat er over zijn beleid aan het hof in Saoedi Arabië groot ongenoegen was. Verder was de VS eveneens behoorlijk kwaad op de man en drong deze aan op zijn afzetting. Ook zijn merkwaardig bezoek van vorig jaar aan de Russische president Vladimir Poetin zou een rol hebben gespeeld in zijn val.

Daar liet hij naar de pers lekken dat hij de Russen ettelijke miljarden dollars wou geven in ruil voor het hoofd van Bashar al Assad. Wat de Russen geheel als verwacht radicaal weigerden. Waarna Moskou als weerwraak de rest van zijn aan hen gedane voorstellen lieten uitlekken.

En dat was dat hij bij een Russische weigering zijn jihadisten ging loslaten op de Kaukasus en zo de Olympische winterspelen in Sotsji ging saboteren. Zelden was diplomatie in al zijn ruwheid zo zichtbaar.

Zijn bedreigingen raakten echter nergens. Het waren woorden in de wind. Integendeel, Doku Umarov, de zogenaamde leider van die jihadisten, werd een aantal weken nadien vermoord. Hoe, is nog een mysterie.

Prins Bandar bin Sultan en Vladimir Poetin

Prins Bandar bin Sultan tijdens zijn bezoek aan de Russische president Vladimir Poetin. Het was een merkwaardig bezoek. Hier konden ze zelfs glimlachen. Lang zal die lach wel niet geduurd hebben.

Ruzie onder jihadisten

Maar mogelijks speelden nog twee andere elementen een rol in zijn afzetten. Zo viel zijn regelrechte publieke aanval tegen Barack Obama sterk op. Die kwam kort nadat de VS besloot Syrië na die gifgasaanval van  21 augustus toch niet te bombarderen.

Het was voor Saoedi Arabië, die altijd achterbaks in alle stilte werkt, ongehoord. Het doet vermoeden dat hij wel eens de aanstoker zou kunnen geweest zijn die aanval met het zenuwgas sarin.

Verder valt het op dat zijn afzetting bijna op hetzelfde ogenblik gebeurde als de start van de onderlinge oorlog tussen Syrische jihadisten, met langs de ene kant De Islamitische Staat van Irak en Sham (ISIS) en aan de andere zijde de meeste andere groepen waaronder Jabhat al Nusra en het nieuw opgerichte Islamitische Front. Een strijd op leven en dood.

Het is altijd de vraag geweest wie achter ISIS zat. Het valt hierbij op dat die vooreerst goed voorzien was van wapens en dat de meeste Europese jihadisten juist bij ISIS terechtkwamen. Het doet veronderstellen dat prins Bandar de man achter ISIS was.

ISIS - In gevechtstenu

De jongens van ISIS liggen overhoop met de andere Syrische jihadisten. Waarom is niet altijd duidelijk. Ruzie over de buit? Of onenigheid onder hun buitenlandse financiers? Met ideologie heeft het feitelijk niets te maken. Beiden zijn even brutaal en goed gekend voor hun plunderingen.

Saoedi Arabië

In de media pogen sommigen tegenwoordig wel te doen uitschijnen dat ISIS feitelijk een creatie is van Assad zelf om zo tweedracht te zaaien bij de rebellen. Maar zelfs een oppervlakkige studie van het Arabisch jihadisme toont dat dit nergens op gebaseerd is. Het is gewoon een zoveelste poging van de media en de westerse regeringen om zo Assad te bekladden.

Het valt ook op dat ongeveer gelijktijdig met de val van prins Bandar de Saoedische regering op 3 februari een edict uitvaardigde die het voeren van de jihad in Syrië strafbaar maakte. Deels een witwasoperatie om de schijn op te houden maar ook een teken aan de wand dat het jihadisme beter onder controle moet worden gebracht.

Zijn ontslag valt ook samen met de benoeming tot tweede kroonprins van Muqrin bin Abdoelaziz al Saoed. Deze is een gekende tegenstander van die meer extreme jihadisten en vermoedelijk is deze wet tegen jihadisten zijn werk.

Vanuit Saoedi Arabië vertrokken volgens sommige specialisten enkele duizenden jihadisten. Gevangene konden volgens verscheidene bronnen zelfs gratie krijgen mits ze naar Syrië trokken om er te vechten.

Hezbollah - begrafenis - Maart 2014

Een begrafenis van leden van Hezbollah die gesneuveld waren in Syrië. Serieuze schattingen hebben het over ergens rond de 320 doden onder Hezbollah. Hun interventie maakte hen echter sterker en voorlopig onklopbaar.

Prins Muqrin wordt dit jaar 69 en is voor het huis van Saoed een jonge man die vermoedelijk de zieke en oude koning Abdoellah, hij wordt op 1 augustus 90, zal vervangen. De eerste troonsopvolger en minister van Defensie Salman bin Abdoelaziz al Saoed wordt eind dit jaar immers al 79 jaar.

Yousuf al Qaradawi

Ondertussen zijn de relaties tussen Qatar en Saoedi Arabië min of meer terug normaal. Eerder dit jaar hadden Saoedi Arabië, Bahrein en de Verenigde Arabische Emiraten hun ambassadeurs uit Qatar teruggetrokken.

De reden was de steun van Qatar voor de Moslimbroederschap overal in het Midden-Oosten en dus ook op het Arabische schiereiland. Daar zag men die hulp, terecht, als een poging om hun dictatoriaal gezag te ondermijnen.

Uiteindelijk kon Qatar niet veel anders doen dan inbinden. Zo zal hun nieuwszender al Jazeera minder negatief gaan berichten over de Arabische buurlanden zoals Saoedi Arabië. Vooral ook moest men de in Qatar in ballingschap levende Egyptische jihadistische predikant Yousuf Qaradawi aan banden leggen.

Deze 88-jarige jihadist was zowat uitgegroeid tot de hoofdideoloog van de Moslimbroeders en leek voorbestemd om het hoofd te worden van de Universiteit van al Azhar in Cairo, de meest prestigieuze en invloedrijkste functie binnen de Egyptische islam.

Hij ging daardoor naast president Morsi zelfs de feitelijke nummer twee van Egypte worden. Al Azhar ging immers onder de door Morsi uitgevaardigde grondwet alle wetgeving moeten goedkeuren. En dus een veto hebben.

Yousuf al Qaradawi - 1

Yousuf al Qaradawi, de Egyptische in ballingschap levende extremistische predikant. Hij toonde ooit begrip voor de holocaust maar heeft desondanks wel geen probleem om in het Verenigd Koninkrijk voordrachten te houden en er eretekens te krijgen. Een vriend der Britten dus.

De militaire staatsgreep van generaal Abdel Fattah al-Sisi deed zijn leuk plannetje echter mislukken. De man beloofde publiekelijk de buren in de toekomst wat minder uit te schelden zoals hij voorheen regelmatig deed. Met steun van de Britten en de VS werd hij op korte tijd een der invloedrijkste imams van de wereld. Die periode lijkt nu definitief voorbij.

Chemische wapens

Wat ook opvalt is het plotse terugkeren in de media van het dossier van de chemische wapens. Vooreerst zijn daar de beweringen van een serie aanvallen met chloorgas in onder meer het stadje Kfar Zeita in centraal Syrië. Beide kanten beschuldigen elkaar hier van het gebruik van dit industrieel gas.

Waarbij het opvalt dat de regeringen van Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de VS plots opnieuw vragen stellen over de houding van de Syrische regering in dit dossier. Die heeft intussen haar chemische wapens grotendeels aan de VS afgegeven om ze te vernietigen.

Maar nu begint men in Washington ineens te beweren dat Syrië vermoedelijk nog materiaal verborgen heeft en, zegt de VS, nog steeds in staat is om chemische wapens aan te maken. Een rare bewering daar praktisch iedereen desnoods in zijn garage daartoe instaat via het gebruik van vrij klassieke overal te bekomen chemische producten.

Is het een nieuw rondje Syrië pesten die kadert in een nieuwe fase in de oorlog tegen het land? Of heeft het meer te maken met de relatie tussen de VS en Rusland? Het is ondertussen wel duidelijk dat er van de levering van nieuw zwaar Amerikaans wapentuig aan die jihadisten voor zover geweten geen sprake is.

Er waren op YouTube wel enkele films met moderne Amerikaanse telegeleide antitankraketten te zien maar het bleef bij enkele showvoorstellingen. Onvoldoende om zelfs de moraal van die jihadisten op te krikken.

De Amerikaanse steun blijft met andere woorden er op gericht die jihadisten tot de laatste jihadist te laten vechten. Hopend dat tegen dan ook de laatste muur in Syrië effectief is omgevallen.

 213846322457536096_10206720

Voor Obama is het duidelijk dat hij wil laten vechten tot de laatste jihadist sneuvelde in de hoop dat dan ook de laatste Syrische muur is omgevallen. Voor velen is deze dan ook een oorlogsmisdadiger. 

En gezien de evolutie van de oorlog is het vooral dit probleem van de moraal waaraan die jihadisten dienen te werken. Want het ziet er voor hen verre van goed uit. Zeker nu hun einde is geslagen in Homs en de omsingeling dreigt in Aleppo.

En president Bashar al Assad? Die loopt van overwinning naar overwinning genietend van de vele steunbetuigingen, de vele affiches met zijn kop erop en de bijna zekerheid dat hij in juni herverkozen wordt als president.

En vermoedelijk zal hij zelfs niet eens moeten frauderen om die kiesstrijd ook te winnen. Zeker is dat hij in Syrië populairder is dan een Barack Obama, David Cameron en François Hollande dat zijn in hun land.

De drie heren zullen reeds lang geschiedenis zijn als Assad nog steeds over Syrië zal heersen. Het kan verkeren, zie Bredero. En dat was een intelligent man. In Moskou, Nieuw Delhi, Brasilia en Beijing zal men alleszins veel plezier beleven aan de evolutie van de toestand in Syrië.

Willy Van Damme.

LiveLeak-dot-com-308931308c43-s23_23018123_jpg_resized

1) Syrisch leger en Hezbollah samen naar Aleppo. http://www.liveleak.com/view?i=315_1398548315. Je moet er wel het typisch militaire bombastische geluid bijnemen. Het is nu eenmaal een propagandafilmpje.

Bron: Willy Van Damme’s Weblog.

Advertenties

Reacties

Een gedachte over “Syrië: Van overwinning naar overwinning

  1. God bless syrie

    Geplaatst door Nizar | 13 mei 2014, 22:52

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

Twitter

Archief

Advertenties
%d bloggers liken dit: