Nieuws

Priester Daniël Maes: Alarm midden in de nacht


Daniël Maes (75), norbertijn van Postel en afkomstig uit Arendonk, is verantwoordelijk voor een seminarie in het zesde eeuwse klooster Mar Yakub in Qâra, gelegen op 90 kilometer van de Syrische hoofdstad Damascus. In Syrië zijn er 2,4 miljoen christenen op 24 miljoen inwoners. Een verre droom van de Vlaamse norbertijn Maes is om van het klooster Mar Yakub een tweede Taizé te maken, dicht bij de bronnen van het christendom, in dialoog met joden en moslims.

Daniël Maes (75), norbertijn van Postel en afkomstig uit Arendonk, is verantwoordelijk voor een seminarie in het zesde eeuwse klooster Mar Yakub in Qâra, gelegen op 90 kilometer van de Syrische hoofdstad Damascus. In Syrië zijn er 2,4 miljoen christenen op 24 miljoen inwoners. Een verre droom van de Vlaamse norbertijn Maes is om van het klooster Mar Yakub een tweede Taizé te maken, dicht bij de bronnen van het christendom, in dialoog met joden en moslims.

Goede Vrienden,

Volgens vrienden van een bekende weblog heb ik mijn  roeping als
top-reporter van het Midden – Oosten gemist, maar ik weet niet eens
wat een weblog is.Wel heb ik samen met deze gemeenschap de oorlog
tegen Syrië van binnenuit meegemaakt en daar heel veel van geleerd,
gevormd in de universiteit van de woestijn, met stof, steen en storm.
Bovendien zitten we hier op ongeveer 1350 m boven de zeespiegel zodat
we de omgeving, laten we zeggen de rest van de wereld, vanuit een
ietwat hoger perspectief kunnen overzien. (Als iemand mijn geschrijf
toch ….beu zou zijn, laat het me gerust weten, met één klik kan ik
zorgen dat je niet meer geteisterd wordt). Als de anderen het goed
vinden ga ik voorlopig nog wat verder. Het einde van de oorlog is in
zicht, al kan het echt nog wel een tijdje duren. Als er in de Europese
landen nu vrees heerst omdat, na de oorlog, hun vechtjassen terug naar
huis komen om daar hun diensten aan te bieden, neem eens contact op
met de Syrische regering, misschien dat zij  goede raad kan geven en
tegelijk uitleggen wat democratie eigenlijk is. De machtigste figuren
in de EU zijn niet eens gekozen. Door wie of hoe worden ze eigenlijk
aangesteld?

Van harte

P. Daniel.

.

Alarm midden in de nacht

In het vooruitzicht van het einde van de week, gaan we vrijdagavond dankbaar slapen. Rond één uur worden we echter opgeschrikt door aanhoudend, oorverdovend lawaai van schoten en zware ontploffingen. De gebouwen daveren. Er is een onverwachte kermis in de onmiddellijke omgeving rond het klooster. Meteen gaat de alarmbel en iedereen daalt met bekwame spoed de trappen af naar de schuilkelder. De gevechten duren tot ongeveer drie uur. Het herinnert ons aan wat we half november vorig jaar beleefden. Toch is de situatie en de sfeer nu totaal anders. Toen hadden de rebellen alle kansen en alle mogelijkheden om ons met één vingerknip als aardbewoners te schrappen. En tot heden kan niemand verklaren hoe het eigenlijk komt dat ze het toch niet klaar kregen. Nu zijn we veel geruster en blijven toch alert. De oorlog is eigenlijk al voorbij, maar er blijven helaas voorlopig nog groepen krampachtige pogingen doen om te moorden en te verwoesten waar ze kunnen. Het ziet er naar uit dat ze hier en nu geen zware slag meer kunnen slaan.

Zaterdagmorgen schijnt een heerlijke zon. De zusters verhuizen alleen met het noodzakelijke slaapgerief, de fraters hebben hun eigen plekje en de vluchtelingen blijven in hun appartement. We weten van waar projectielen eventueel kunnen komen en houden er rekening mee. Het nationale leger zit de rebellen zo op de hielen dat ze niet heel veel tijd en ruimte meer hebben. Gedurende twee dagen horen we geen schot meer. Daarna volgen er enkele knallen die wel zo geweldig zijn dat je niet begrijpt hoe mijn arme kanarie in leven blijft. Ze zijn in ieder geval niet voor ons maar voor de rebellen bedoeld. Na enkele dagen trekken we terug naar onze oude stek, terwijl we klaar zijn om bij het minste teken weer in onze schuilplaats te duiken.

De zware aanslag vorige donderdag in Daraa was heel wat erger: 39 doden, waaronder vrouwen en kinderen, 205 gewonden waarvan 14 in kritieke toestand. Syrië vraagt een ondubbelzinnige afkeuring van deze aanslag vanwege het UNHRC, de commissie voor de mensenrechten van de UNO. De afgevaardigde van de minister van Buitenlandse Zaken, Fayssal Mikdad beschuldigt uitdrukkelijk Qatar, Saoedi-Arabië, Turkije, Frankrijk, UK en Amerika die terroristen blijven steunen en ook de hoge commissaris van de UNHRC die zorgt dat haar agenda de anti-Syrische campagne blijft steunen. Hij had eind vorige week al laten weten wat hij vindt van de rol van Israël en diens bondgenootschap met de CIA en de moslimbroederschap: “Israël is de destructieve factor voor de verzuchtingen van het Arabische volk”. Tegen alle rechtsregels in wil het zijn uitbreiding bestendigen door een bezettings- en uitsluitingspolitiek. Vorige zondag vierde de Libanese Hesbollah de 14e verjaardag van de “weerstand en de bevrijding” (van Zuid-Libanon). Hesbollah is als het bewustzijn van het Arabische volk tegen zijn verdrukkers. Bij die gelegenheid zei Hassan Nasrallah, de secretaris generaal, dat aan de agressieve uitbreidingspolitiek van Israël weerstand zal geboden worden, dank zij de standvastigheid van het Syrische leiderschap, volk en leger.

En iedere dag bidden wij in de Eucharistie vurig voor alle intenties, kleine zowel als grote, die ons worden gegeven: voor de slachtoffers én voor de daders, voor de volken en hun leiders, vijanden én vrienden, bijzonder voor dit land, dat lijdt en op heldhaftige wijze vecht om samen op waardige wijze te overleven, nu voor de pausreis en alle betrokken volken. We vragen elke dag de bescherming van de hl. Aartsengel Michael, de praktische hulp vanwege de hl. Jozef en bidden het gebed van de eerste christengemeente in Handelingen 4, 23-31.

Homs, hoofdstad van verzoening

Zondag kon onze byzantijnse collega niet komen, hij was met heel de clerus in Homs. Er was een ontmoeting en viering voorzien in aanwezigheid van de religieuze en burgerlijke overheden. Patriarch Gregorios III Laham zei fier dat Syrië zal overwinnen en de bakermat blijven van de godsdiensten en van de beschaving. Van zijn kant zei gouverneur Talal al-Barazi dat Homs volgens buitenlandse mogendheden het centrum moest worden van de revolutie maar het zal het centrum worden van verzoening voor heel de provincie en een voorbeeld van een harmonieuze samenleving. En toch waren rebellen nog in staat ondertussen een aanslag te plegen in het oude Homs.

Er zijn verschillende verheugende tekens. Onder grote belangstelling is in het klooster van de hl. Sergius en Bacchus in Ma’aloula het door terroristen zwaar beschadigde en inmiddels gerestaureerde Mariabeeld terug geplaatst. Over heel het land worden door de regering regelingen getroffen om al het mogelijke te doen voor burgers in nood. Op alle terreinen wordt aan de heropbouw gewerkt.

Tijdens de lange avondrecreaties na het avondmaal wordt door de ene of de andere regelmatig een soort conferentie gegeven, terwijl de anderen rustig een werkje of een hobby afwerken, hetzij naaiwerk of werk aan de amandelen of groenten voor de maaltijd van morgen enz… Nu zou ik een uitleg geven over de Wederkomst van Jezus volgens de Evangelies en de Handelingen, volgens Paulus, volgens de Apocalyps en in de theologie. Al was het maar voor de kleine groep van onze eigen gemeenschap bedoeld, er waren al moslims die er van gehoord hadden en met zeven vroegen ze of ze ook mochten komen. Zo moest ik me een beetje aanpassen zonder de kernboodschap te verloochenen. Zij kennen ondertussen de duidelijke voorstelling van ons geloof in Jezus al. Wel hebben ze de behoefte om achteraf er bij te voegen wat de Koran en hun traditie daar allemaal nog over zegt. Het gebeurde met groot wederzijds respect. Het vurig verlangen naar de Wederkomst van Jezus (voor hen samen met hun 12de profeet) leeft sterk en zij erkennen ten volle dat het helemaal Gods werk is. Welke vorm van louter menselijk, aards “messianisme” ook wordt aangeboden (marxisme, maoïsme, Franse Revolutie, Dritte Reich, islamitisch fanatisme of westers imperialisme…), het is altijd een rijk van geweld, onderdrukking en vernietiging. Het enige authentieke messianisme is dat van Jezus, de echte Messias. Israël als uitverkoren volk speelt hierin een centrale rol. Zolang zijn politieke leiders hun en onze Messias niet erkennen, zal Israël zelf in wezen de meest antisemitische staat zijn, zoals een grote menigte orthodoxe joden ook uitdrukkelijk blijft uitroepen. De groeiende groep Messias belijdende joden is voor Israël en heel de wereld echter wel een bron van grote hoop.

Syrië toont de hele wereld wat democratie is

Het is niet de ideale sfeer om verkiezingen te houden, maar nu moet belet worden dat er een bestuursvacuüm ontstaat. Daarom zal er alles aan gedaan worden om deze verkiezingen van 3 juni zo transparant en goed mogelijk te laten verlopen. De drie kandidaten hebben het zelfde basisprogramma: soevereiniteit van het land bewaren, Syrië is één familie, inmenging en terreurgroepen buiten en herstel met de hulp van echt bevriende landen. De wijze waarop het politieke, sociale en economische leven hersteld moeten worden verschilt in hun mening. De gebruikelijke westerse moddercampagnes van de kandidaten die elkaar zo zwart mogelijk proberen af te schilderen is hier geheel afwezig. Syrië zal zich niet zo gemakkelijk laten besmetten door de zogenaamde westerse democratie.

Het enthousiasme voor de presidentsverkiezingen blijft groeien. Nu was er in Yabroed een feestelijke en massale optocht. Alom zijn er manifestaties, ontmoetingen, symposia en evenementen. Op een volksfeest in Hasaka zei de regionale secretaris van de Baathpartij, Hilal al-Hilal het zo: “Syrie zal de hele wereld tonen wat democratie is met de beste verkiezingswet.” Ook Syriërs in het buitenland betuigen hun solidariteit. Sommigen komen over, alleen om te stemmen. In enkele tientallen landen hebben ze in de ambassades hun stem al kunnen uitbrengen en de opkomst was overal uitzonderlijk hoog: Brazilië, India, China, Iran, Jordanië, Irak, Indonesië, Polen, Spanje, Oostenrijk, de Scandinavische landen … In Moskou hebben enkele Syriërs getekend met hun bloed om hun verbondenheid uit te drukken. In Libanon was de opkomst zo overweldigend dat er een tweede volle dag voor voorzien werd.

Inmiddels nemen de westerse agressie en hysterie toe en hebben verschillende “regimes” waaronder België, op onwettige wijze Syriërs belet hun stem uit te brengen. Maar de protesten van de Syriërs bleven niet uit, in Frankrijk, de VS, Cairo, Bulgarije, Zwitserland en elders. In België was er een sit-in voor het Europees parlement.

Voor wie het interesseert nog dit bericht, dat ons ook maar terloops bereikte. Vanaf 28 mei tot aan de presidentsverkiezingen (3 juni) zendt de Syrische tv iedere avond om 20.30 u een reportage uit over de geheime oorlog tegen Syrië die al tien jaar bezig is. Het is in het Arabisch met specialisten van binnen- en buitenland. De Franse uitgave zal te volgen zijn in juni op MetaTV en You Tube: Histoire secrète de la guerre contre la Syrie: dix ans de Résistance” . Ziehier nog een voorbeeld van huichelarij op wereldvlak,

Internationale instellingen als instrumenten van westers imperialisme

Vorige week, donderdagavond heeft Laurent Fabius, Franse minister van B. Z., gesteund door 64 landen, een voorstel van resolutie overgemaakt aan de UNO Veiligheidsraad om Syrië voor het Internationaal Strafhof (I.S.) te dagen voor alle bedreven misdaden in Syrië. Het voorstel werd deskundig door Rusland en China getorpedeerd. Het ware gelaat van internationale instellingen wordt steeds meer ontmaskerd.

Het I.S. dankt zijn oorsprong aan artikel 227 van het Verdrag van Versailles (1919) en aan het akkoord van Londen (1945) waarmee het tribunaal van Nürnberg werd gevormd om de nazikopstukken te veroordelen. Toen merkte de Duitse kanselier Ludwig Erhard al op dat het tribunaal van Nürnberg niet erg geloofwaardig is, daar het een rechtbank van overwinnaars is tegen uitsluitend Duitsers, terwijl misdaden van de geallieerden (o.a. het bombarderen van Dresden met fosforbommen) niet mee tellen. Hij zag liever een rechtbank vanuit neutrale landen zoals Zwitserland en Zweden, samen met Duitse advocaten.

Het I.S. zelf is in 2002 opgericht, met universele bevoegdheid. Een 20-tal dossiers werden geopend maar slechts 8 Afrikaanse staten werden veroordeeld (o.a. Oeganda, D. R. van Congo, Soedan, Libië, …). De misdaden in de streek van de Grote Meren zijn zeker het werk van Afrikaanse leiders, maar voor het grootste deel wel in opdracht van UK, Israël, V.S en Frankrijk. Enkel de tegenstanders van de westerse machthebbers werden veroordeeld. De Afrikaanse top van 2013 heeft dan ook afstand genomen van het I.S. Het schandaal van Libië is inmiddels bekend, maar nauwelijks doorgedrongen. Mouammar el-Kadhafi, zijn zoon Saif el-Kadhafi en zijn schoonbroer Adullah Senussi waren zeker geen misdienaars, maar de grote misdaden waarvoor ze aangeklaagd werden, hebben nooit plaats gevonden en waren pure uitvinden om de overname van Libië door de NAVO (met flinke hulp van de moedige Belgen!) in de openbare opinie te rechtvaardigen. Het uitmoorden van tienduizenden tegenstanders heeft nooit plaats gehad en het bewuste bombardement van een wijk in Tripoli door Kadhafi evenmin. Om de NAVO te helpen en het Libische volk te demoraliseren kondigde de procureur van het I.S., Luis Moreno Ocampo op 21 augustus aan dat Saif el-Kadhafi al aangehouden was, terwijl dit pas op 19 november gebeurde. Zo wordt het I.S. gebruikt voor het westers imperialisme. Inmiddels heeft Al Jaafari, permanent vertegenwoordiger van Syrië bij de UNO op een samenkomst van de VN Veiligheidsraad nogmaals met harde bewijzen de landen die terroristen in Syrië steunen aangeklaagd. Aan verschillende commissies die zich met terrorisme bezig houden heeft hij tientallen brieven geschreven met de nodige bewijzen. Op geen enkele brief heeft hij een antwoord gekregen! O ja, Obama heeft gezegd dat hij terughoudender zal zijn met militaire interventies en de gevechtsmissies in Afghanistan zal beëindigen. Mooi zo. Edoch, de rebellen in Syrië zullen nog meer steun krijgen, in Afghanistan blijven bijna 10.000 soldaten en dat er 5 miljard dollar wordt besteed aan de “bestrijding van het terrorisme”, voor nieuwe militaire bases, nog meer wapens en soldaten. De deskundige samenstellers van de film Obama Deception tonen aan dat Amerika sinds J. Kennedy geen president meer heeft gehad, alleen maar marionetten van Wall Street en de wapenindustrie. Van Obama zeggen ze dat hij een betere acteur en leugenaar is dan de anderen. Hij weet te zeggen wat de mensen graag horen en meteen precies het tegenovergestelde te doen volgens zijn opdrachtgevers.

Wie zonder zonden is werpe de eerste steen

Destijds brachten farizeeën een overspelige vrouw, die volgens de wet zou moeten gestenigd worden, bij Jezus en vroegen zijn mening. Hij gaf bovenstaand antwoord (Johannes 8, 7). Jezus heeft, zoals niemand anders in de geschiedenis van de mensheid het geweld geopenbaard in het hart van ieder mens. En het evangelie schaart zich, zoals geen enkel ander geschrift in de wereldliteratuur, ondubbelzinnig achter de slachtoffers. Dit erkennen en aanvaarden, dat heet bekering.

Laurent Fabius gedraagt zich nu als de leider van de farizeeën die Syrië ten schande wil zetten voor het wereldforum. Wie is hij zelf? In 1999 wordt hij veroordeeld door het Franse gerecht wegens onvrijwillige doodslag. Een hoeveelheid bloedstalen, waarvan geweten was dat ze met HIV besmet waren en niet verhandeld mochten worden, heeft hij als eerste minister gewoon laten verhandelen om een farmaceutisch bedrijf te begunstigen. Hij is vervolgens een van de grote initiatiefnemers van de oorlog tegen Syrië, in opdracht van Israël, VS (Hillary Clinton), Generaal David Petreaus (C.I.A), Patrick O’Reilly en admiraal James Stravidis (NAVO). Op 18 juli 2012 wordt in Damascus een aanslag gepleegd waarbij drie topfiguren van de nationale veiligheid omkomen (Daoud Rajha, ‘n christen, Assef Chawkat,’n alawiet, Hassan Turkmani,’n soenniet.) Laurent Fabius weigert uitdrukkelijk deze aanslag te veroordelen. Op 17 augustus 2012 spoort hij in Turkije in een toespraak openlijk aan tot het vermoorden van de Syrische president en verklaart dat Bachar al-Assad niet verdient op aarde te leven!

Ja, de schuldigen van de oorlogsmisdaden in Syrië moeten voor het gerecht komen. Laten we beginnen met de hoofdschuldigen. Laurent Fabius, geef u aan bij het I.S. als oorlogsmisdadiger. Als ge uw schuld erkent en uw deel op u neemt om de aangerichte verwoestingen in Syrië te herstellen, kan er voor u en de uwen nog een barmhartige regeling getroffen worden.

Misdadigers en helden

Onze wereld wordt politiek bestuurd door misdadigers en geestelijk bezield door helden en heiligen. Het is belangrijk op tijd het onderscheid te zien en zelf aan de goede kant te staan. De grote misleider is de “algemene opinie”, die uiterst deskundig en wereldwijd wordt gevormd en waarin schuldigen en slachtoffers handig met elkaar worden verwisseld, evenals goed en kwaad. In feite worden Gods heilsplan in Christus en de echte waardigheid van de menselijke persoon verworpen: de heiligheid van een mensenleven moet ontkend worden en de mens moet voorgesteld worden als een ontwikkelde aap, de rijke verscheidenheid van man en vrouw moet uitgewist worden, huwelijk en gezin als basiscel moet verlaagd worden tot middel voor de economie, de productie en de consumptie, zoals alle andere contracten onder mensen, de soevereiniteit van landen moet gebroken worden en de macht moet in handen komen van de wereldheersers (nu o.a. het westers imperialisme), alles moet één kneedbare deeg worden met één bankwezen, één economie, één wereldfamilie onder de dictatuur van onzichtbare heersers. (De 130 machtigste en rijkste lui van de Bilderberggroep zijn op dit ogenblik tot zondag in besloten vergadering bijeen en in Parijs vergaderden woensdag 20 delegaties van de Europese liberale vrijmetselaarsclub). Daarvoor worden internationale organisaties opgericht met absoluut en universeel gezag, vol met bureaucraten, technocraten, profitocraten, kleptocraten, ideologen, klimatologen en raadgevers van windmolens… En op al deze niveaus werken tevens helden en heiligen. Internationale instellingen moeten er zijn en de Europese Unie kan veel goed doen. Ze moet dan wel Gods wetten respecteren en de waardigheid van de mens centraal stellen. Nu gaat het nog te veel in de tegenovergestelde richting: steeds meer centraliseren en macht grijpen in plaats van de soevereiniteit van de landen te steunen, economisch steeds meer uitbreiden in plaats van het leven sociaal te verbeteren en de waardigheid van de mens te bevorderen.

Zondag zijn de Europese kiezers begonnen aan het afbreken van de muur van de Europese dictatuur met een fameuze electorale opdoffer voor o.a. Frankrijk en Engeland, de ergste Europese vechtjassen. Op dezelfde dag heeft paus Franciscus gebeden met zijn hand en zijn hoofd tegen de muur van de schande, die Israël en Palestina scheidt. Nadat een aanslag geleegd werd op het leven van paus Johannes Paulus II is hij begonnen met het oprollen van het IJzeren Gordijn en het afbreken van de Berlijnse muur. Hij heeft er wel enkele jaren over moeten doen. In 1985 bezocht hij Nederland en een krant publiceerde twee bladzijden bijtende kritiek over deze “gevaarlijke illusionist”, omdat hij sprak over de twee longen van het ene Europa en zogenaamd geen rekening hield met de scheiding van het vrije Westen en het communistische Oostblok. Toch werd de scheidingsmuur in november 1989 afgebroken. De toekomst is aan de helden en heiligen met een visie. En de uiteindelijke bron blijft de kruisdood van Jezus, die de muur van geweld en haat voor heel de mensheid heeft afgebroken. Kom, Heilige Geest over de volkeren en hun leiders.

Priester Daniël Maes.

Advertenties

Reacties

Nog geen reacties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s

Twitter

Archief

Advertenties
%d bloggers liken dit: