Nieuws

Mogen kerken worden gebouwd in een islamitische staat?


JoachimandAnnYabroudSyria

Joachim en Ann Melkitische kerk in Yabroud in Syrië.

.

Kerken en bescherming in de Islam

Kerken en bescherming in de Islam (PDF)

.

Advertenties

Reacties

6 gedachtes over “Mogen kerken worden gebouwd in een islamitische staat?

 1. Droom maar lekker door. Godsdiensten zijn gif en de islam is het grootste gif. Het ontmaskeren van de onderdrukkende en mensonterende waanzin dat er een god zou bestaan en het verbieden van iedere godsdienst zou een zegen voor de mensheid zijn en miljoenen slachtoffers schelen.

  Geplaatst door Gerrit | 3 juni 2014, 07:30
  • Gerit: Geweld is niet eigen aan een godsdienst, je atheïstische helden hebben ook bloed aan hun handen.zie de laatste grote oorlog.
   Geweld is eigen aan de mens.
   Een van de grootste massa moordenaars is afgebeeld op je profiel foto, en iedereen weet welke godsdienst hij aanhing.

   Geplaatst door Mouchi | 3 juni 2014, 09:19
   • Mouchi, je toont aan dat je ontzettent weinig weet van de geschiedenis hebt. Op de ontelbare oorlogen en moorden vanuit en in naam van de godsdiensten ga ik niet eens in. Ik heb het over de godsdiensten en niet over de vele gelovigen die geen mens kwaad doen. Goed lezen graag, Overigens is het een heel gevaarlijke gedachtengang dat geweld eigen aan de mens is. Het grootste deel van het bestaan van de mens op aarde leefden ze vreedzaam samen. Leer de geschiedenis eerst.Wat je laatste zin betreft, ik raad je aan om eerst ‘Een andere kijk op Stalin’ van Ludo Martens te lezen voor je weer die door de westerse hersenspoeling geindoctrineerde onzin uitkraamt.. Trouwens, vertel me eens welke godsdienst Stalin aanhing??
    En niet alleen de godsdiensten zijn verantwoordelijk voor de oorlogen, ook het kapitalisme en, maar in veel mindere mate, andere maatschappijvormen.

    Geplaatst door Gerrit | 3 juni 2014, 23:47
 2. Even een kleine correctie op mezelf. De godsdiensten met hun kerken en moskeen zijn een uitvinding van het kapitalisme en bestaan nog niet eens zo lang. Ze zijn dus hetzelfde. Daarvoor had ieder volkje zijn eigen geloof om de natuur naar hun hand te zetten. Bijv. de regendans of andere achterhaalde dingen, maar dat had niets te maken met het geloof in een gefantaseerde god in deze vorm. Grappig genoeg wordt dit door de huidige gelovigen bijgeloof genoemd. Net of er enig bewijs bestaat er deze fantasiegod bestaat. Godsdienst is de opium van het volk, zei een andere held van mij.

  Geplaatst door Gerrit | 4 juni 2014, 00:12
 3. Beste mensen,

  De Islam is géén gewelddadige godsdienst. Als iemand in een auto een ander aanrijdt, is het dan de schuld van de auto of van de bestuurder? Uiteraard van de bestuurder! Wanneer extremistische Moslimgroeperingen of Christelijke groeperingen gewelddadigheden plegen, dan is het niet de schuld van de Islam of het Christendom, maar van de mensen die zulke wandaden plegen. Zij plegen zulke wandaden, omdat zij eigen belangen hebben of uit politieke motieven. Zij interpreteren de verzen van de Heilige Koran en de Bijbel op een manier die hun goed uitkomt door de verzen uit hun context te halen. Iemand die de Heilige Koran neutraal en objectief bestudeert kan dit makkelijk zien!

  Een oproep: mensen houdt op met terroristen en extremisten te eren door te zeggen dat zij handelen volgens hun geloof. Nee! We moeten hun niet associëren met het vredelievende en mooie geloof. Dat verdienen zij niet. Streef er juist naar om samen vrede te bewerkstelligen en niet elkaars godsdiensten te beledigen of de profeten en stichters aan te vallen. Het is disrespectvol en contraproductief, bovendien historisch gezien onjuist.

  Met vriendelijke groet,
  Youssef

  Geplaatst door Youssef | 4 juni 2014, 02:36
 4. Vertaling van een toespraak van Hadrat Mirza Masroer Ahmad, Khalifatul Masih V, de 5e opvolger (kalief) van de Beloofde Messias en Mahdi, hoofd van de wereldwijde Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, gehouden in de Universiteit D’Abomey-Calavi, Cotonou in Benin.

  Mij is gevraagd om wat licht te laten schijnen op de Islam als een godsdienst van vrede. Omdat ik maar een korte tijd tot mijn beschikking heb, kan ik dit onderwerp alleen maar kort behandelen. Wanneer we spreken over de Islam als een geloof van vrede, komt natuurlijk meteen de vraag naar voren waarom de Islam het geloof van vrede is, terwijl er zoveel andere geloven zijn zoals het Jodendom, Christendom, Hindoeïsme, Boeddhisme, etc. Een van de redenen hiervoor is dat een paar jaar na het ontstaan van de Islam, anti-islamitische krachten een propagandacampagne begonnen dat Islam een geloof van extremisme en geweld was en anderen met geweld tot het geloof wilde dwingen. Natuurlijk is dit onjuist. In het begin werden de moslims van Mekka vervolgd, maar zij bleven zwijgen. Uiteindelijk vertrokken zij naar Medina, maar ook daar werden zij nog steeds opgejaagd door niet-gelovigen, die hen dwongen een strijd aan te gaan. Hierop zal ik later terugkomen. Het bewijs tegen deze tegenstanders, die beweerden dat de Islam verspreid werd door het zwaard, is dat, alhoewel de niet-gelovigen van Mekka verschillende bezwaren aanvoerden, de geschiedenis bewijst dat de mensen van Mekka zelf nooit klaagden dat de Moslims het zwaard tegen de niet-gelovigen gebruikten om hen te dwingen van geloof te veranderen. Op de tweede plaats kreeg de Islam een slechte naam door een afschuwelijk en schrikwekkend beeld van extremisme dat, bewust of onbewust, door sommige Moslimgroeperingen en organisaties werd neergezet. Betreurenswaardig is het dat deze groepen hierbij persoonlijk belangen hadden. Teneinde de schoonheden of onvolkomenheden van een godsdienst te zien, gebiedt de eerlijkheid dat je zijn leerstellingen of zijn heilig geschrift tot uitgangspunt maakt om te oordelen, anders zou iedereen elk ander geloof onvermijdelijk beschuldigen. De leerstelling van bijvoorbeeld het Christendom is, volgens de Heilige Bijbel: Maar ik zeg u de boze niet te weerstaan, doch wie u een slag geeft op de rechterwang, keer hem ook de andere toe. (Mattheus 5:39) Maar in Bosnië, Irak of andere landen nemen Amerika en de andere Westerse machten hun toevlucht tot agressie. Als we echter zeggen dat de Christelijke leerstelling is dat, als iemand jou zijn hoofd toekeert, je al je kracht moet gebruiken om het te vermorzelen, dan zou dit een ernstige onrechtvaardigheid zijn. Om de ware leerstellingen van de Islam te ontdekken, moeten wij de Heilige Koran bestuderen en ons niet baseren op de acties van sommige moslims, die de leerstellingen van de Heilige Koran hebben vergeten.

  Laten we in ieder geval zien wat de Heilige Koran beveelt met betrekking tot het stichten van vrede. De Almachtige God zegt in de Heilige Koran: Wie ook een mens doodt, behalve wegens het doden van anderen of het scheppen van wanorde in het land, het ware alsof hij het gehele mensdom had gedood (5:33)

  Er is geen dwang in de godsdienst volgens de Islam.

  De Heilige Koran zegt: Er is geen dwang in de godsdienst. Voorzeker, het juiste pad is van dwaling onderscheiden; derhalve hij die de duivel verloochent en in Allah gelooft, heeft een sterk houvast gegrepen, dat onbreekbaar is. Allah is Alhorend, Alwetend. (2:257)

  Zij die de Islam een strijdlustig, schietgraag en extremistisch geloof noemen, moeten zich afvragen of een strijdlustig geloof zulke leerstellingen kan voortbrengen. Geef de Islam niet de schuld van de daden van enkele mensen en organisaties, en noem dit dan Islam. Vandaag de dag, waarin men zichzelf beschouwt als hoog ontwikkeld en verstandig, zou men zich moeten afvragen of deze hoge waarden zich manifesteren wanneer bommen van de hemel neervallen, wanneer raketten op steden en woningen worden afgevuurd. Hoeveel onschuldig bloed is vergoten tijdens willekeurige bombardementen die hier plaatsvinden en die hier iemand doden en daar weer iemand anders? In de gebieden waar anarchie heerst, zijn er elke dag begrafenissen van ouderen, vrouwen en kinderen. Zulk nieuws blijft niet verborgen voor onze ogen. Tot besluit eindig ik mijn onderwerp over de mooie leerstellingen van de Islam en zijn bevordering van vrede en zijn leerstellingen die de mensheid verenigen tot één enkele broederschap, met een uitsprak van een Christelijke historicus, Georgie Zeidan: Een elementaire reden voor de snelle vooruitgang in de Moslim ontwikkeling is dat de Khalifa’s van de Islam hoge waarde hechtten aan de geleerden van alle geloven en alle mensen, en hen altijd verrijkten door het toekennen van giften en gaven. Zij bekommerden zich niet om hun religie of nationaliteit of hun afstamming of geloof. Onder hen waren Christenen, Joden, Sabijnen, tovenaars, waarheidsprekers, in feite mensen uit alle groepen. De Khalifa’s traden hen tegemoet met grote eerbied, respect en achting. De niet-Moslims hadden dezelfde rechten en vrijheden die de Moslimleiders en bestuurders genoten. (Tarikh Al Tamaddan Al Islami Dl. 3, blz. 194)

  Als nu nog iemand zou zeggen dat de Islam geen godsdienst van vrede is, dan zou dat een groot onrecht zijn. Ik hoop dat ik, ondanks de korte tijd, enkele aspecten van de Islamitische leerstellingen over vrede heb kunnen laten zien. Ik ben u dankbaar dat u mijn voordracht met aandacht en respect hebt aangehoord.

  * Om de hele toespraak te lezen zie: http://www.ahmadiyya-islam.org/nl/islam/islam-bevordert-vrede/islam-een-religie-van-vrede/

  Geplaatst door Youssef | 4 juni 2014, 02:42

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

Twitter

Archief

Advertenties
%d bloggers liken dit: