Nieuws

Osama Taybi: “Toen ik Knack las, wist ik dat ik moest gaan vechten in Syrië” (EXCLUSIEF)


001

.

Exclusief artikel door correspondent Chessy van de Mediawerkgroep Syrië

Osama Taybi: “Toen ik Knack las, wist ik dat ik voor de jihadstrijd naar Syrië moest. Geen moskee, geen internet, geen ronselaars, maar artikelen in dat Vlaamse weekblad spoorden mij aan om te vechten in de Levant.”

MEDIAWERKGROEP SYRIE – 10 augustus 2014 – De 23-jarige Amsterdamse Qotbie jihadist Osama Taybi heeft alle voorbereidingen getroffen om naar Syrië te vertrekken voor de globale jihad. Hij is geboren in Amsterdam en is woonachtig in zijn ouderlijk huis in Amsterdam West. Osama Taybi werd regelmatig gesignaleerd in de Amsterdamse Blauwe Ummah maar vooral in de Badr moskee. Hij is zoals typerend voor zijn gelijken zeer onwetend aangaande de fundamenten van zijn religie.

Zijn radicalisatie verliep in fasen als gevolg van de oorlogen in Afghanistan, Irak, de globale oorlog tegen het terrorisme en de problematiek tussen Israël en de Palestijnen. Zijn radicaliseringsproces kwam in een laatste fase na intensieve indoctrinatie met jihadistische propaganda. Zulke propaganda wordt onder meer verspreid op jihadistische websites en blogs zoals De Ware Religie, Shaam al-malahim, De basis, Shaam Al-Guraba en Ahlu sunnah publicaties.

Ook speelden diverse Facebook pagina’s die hij vaak bezocht zoals die van de dubieuze Shabir Burhani, alias Maiwand al-Afghani, een grote rol in de versnelling van het radicaliseringsproces van de ooit onschuldige en vredeliefdende Osama Taybi. Het is een bekend gegeven dat de dubieuze Shabir Burhani, alias Maiwand al-Afghani, aan de lopende band anti-semitische en gewelddadige jihadistische propaganda verspreid op zijn Facebook pagina.

Dit is de plaats waarin hij zelfmoordaanslagen in Israël verheerlijkt, de aanslagen van 9-11, Londen en Woolwich rechtvaardigt en terroristenleiders zoals bin Laden, Abu Mohamed al-Jowlani, Mullah Omar, Abu Moshab al-Zarqawi en Aymane al-Zawahiri prijst. Ook verklaart Maiwand al-Afghani, zoals blijkt uit de opgeslagen met hem gevoerde chat gesprekken, dat alle westerse landen die betrokken waren in een oorlog met een islamitische land als ‘muharib landen’. Wat theologisch inhoudt dat hij aanslagen in de muharib landen, waaronder Nederland, als legitiem zou moeten beschouwen. Ook heeft deze Qotbie zich in het verleden diverse malen schuldig gemaakt aan het afsluiten van sharia huwelijken in het Westen, zoals bijvoorbeeld ook het geval was in een van de diverse huwelijken van de Vlaamse terrorist Michael Delefortrie.

Ook heeft Shabir Burhani, alais Maiwand al-Afghani, zich schuldig gemaakt aan de bedreiging van Ehsan Jami. En wordt hij er tevens ook van verdacht Victor Droste, Michael Delefortrie en anderen geronseld te hebben voor de globale jihad.

Dagboekverslag van de Syriëgangers op Knack.be was de druppel

Osama Taybi heeft lang getwijfeld over de mogelijke gevolgen als hij daadwerkelijk naar Syrie zou gaan vertrekken voor de globale jihad. Even leek het erop dat Osama Taybi zijn voornemen om op jihad te gaan had gestaakt als gevolg van gevoerde deradicalisatie gesprekken. Eventjes leek het erop dat de fatwas van de salafistische geleerden, die de aartsvijanden van de Takfeer beweging zijn zoals shaykh Bin Bazz, sheikh (shaykh) Ibn Othaymeen, sheikh al-Albany, sheikh al-Fowzaan, sheikh al-Abaad, sheikh al-Luhaidaan en sheikh Rabee al-Madkhalie, die terrorisme en extremisme op alle fronten bestrijden, begonnen zijn met Qotbi Osama Taybi.

Hij begon de websites selefienederland.nl, sincerehearts.nl, al-yaqeen.com en sahab.net te bezoeken en leek daardoor te deradicaliseren. Maar opeens was hij niet meer van gedachten te brengen en werd hij extremer en vastbesloten dan ooit. Vooral nadat hij vol bewondering de heldhaftige dagboekverslagen van de Syriëgangers op Knack.be had gelezen, waarin de jihadisten volgens velen worden neergezet als superhelden zoals Batman, Iron Man, Superman en Spidermen. Want het staat bij mij na onderzoek onweerlegbaar vast, dat deze vorm berichtgevingen er zeker voor zorgen dat Syriëgangers bij velen een heldenstatus verkrijgen.

Dit was helaas ook het geval bij Amsterdamse Osama Taybi waar de dagboekverslagen doorslaggevend waren in zijn besluitvorming. Om zijn voornemen tot uitvoer te brengen onder het motto geen woorden maar daden. De jihadistische dagboekverslagen hadden een drastische werking op Osama Taybi, want hij verruilde het ultra-extremistische ISIS – nu Islamitsche Staat (IS) – voor het in vergelijking met de IS wat mildere al-Nusra front. En hij weigerde met klemtoon te vechten tegen de Syrische bevolking en de strijdende groepen. Zoals blijkt uit diverse gevoerde chat gesprekken waar de dagboekverslagen diverse malen de revue passeerden.

Zijn zoektocht om in Syrië te geraken

Osama Taybi raakte in de beginfase van zijn zoektocht om in Syrië te geraken in contact met de Koerdische ronselaar Rennas, die hem in contact zou brengen met leden van zijn netwerk in Turkije die hem naar Syrië zouden smokkelen. De naam van deze voor de inlichtingendiensten nog onbekende Koerdische Nederlander is meerdere malen gevallen in mijn grootschalig onderzoek naar de ronselnetwerken en uitreizigers in Nederland en België. Voordat zijn volledige naam bij mij bekend werd, stond hij bij mij te boek als ‘tandje’ en daarna als de ‘gowroe tify mang’, de ‘twee gouden tanden man’.

Osama Taybi heeft diverse malen met deze Koerdische ronselaar afgesproken; die vaak in het gezelschap was van twee nog onbekende personen. Alleen raakte Osama Taybi snel met hem uitgesproken als gevolg van diens volgens islamitische maatstaven zondige levensstijl. Osama Taybi is daarna nog veelvuldig in contact gekomen met een aantal andere ronselaars, maar daar wil ik op dit moment niets over berichten.

Na teleurstelling in de Koerdische Rennas zocht Osama zijn geluk op Facebook

Nadat Osama Taybi teleurgesteld raakte in Rennas zette hij zijn zoektocht voort op sociale media. Hij benaderde diverse jihadistische Qotbies zoals de Nederlandse extremist Oulad Tabia in de hoop hem verder te kunnen helpen. Oulad Tabia kon helaas niet veel voor hem betekenen en stelde hem voor aan diverse Nederlandse en Belgische ronselaars en Syriëgangers, waaronder de Vlaamse ronselaar, ex-Sharia4Belguim en huidige IS-soldaat Abu Jihad, waarvan ik met zekerheid kon vaststellen aan de hand van de resultaten van mijn onderzoek dat hij zeker zes Nederlandse en Belgische jihadisten vanuit Syrië logistiek heeft geholpen om in Syrië te geraken. De laatste Nederlandse jihadist die door middel van zijn logistieke hulp Syrië betrad is een in België woonachtige Rotterdammer.

Een aantal van deze logistieke operaties verrichtte hij in samenwerking met Abu Achraf, de broer van Abu Imran, die vanuit België een ronsel netwerk leidt gecreëerd door zijn broer Abu Imran en diens spirituele leider Anjem Choudery. Zeker 60 procent van alle Nederlandse en Belgische IS-sympathisanten zijn door dit netwerk financieel, maar vooral logistiek geholpen om in Syrië te geraken. Dit netwerk heeft ook op bestelling vanuit Syrië tientallen Nederlandse en Belgische moslima’s online uitgehuwelijkt aan westerse jihadisten.

De Nederlandse en Belgische al-Nusra front sympathisanten betreden Syrië met de logistieke hulp van het netwerk van de twee Belgische Nusra commandanten Abu Dawud en Abu Romaysa, die zich bevonden in een militaire basis van het al-Nusra front, gelegen in een verlaten fabriek in Rif al-Mohandiseen.

Een zelfmoordaanslag in Tel Aviv behoorde tot de opties

Osama Taybi koesterde een droom, namelijk martelaar worden in Israël. Het was een van zijn grootste wensen om door middel van een zelfmoordaanslag zoveel mogelijk joden te vermoorden. Hij zou baserend op zijn radicaliseringsniveau zeker bereid zijn om in Nederland een zelfmoord aanslag alias Brevic stijl op joodse doelen te plegen. Deze wens leek even de enige uitweg voor de gefrustreerde Osama Taybi te zijn. Dit kwam vooral omdat niemand van de bekende Syriëgangers hem wilde helpen om Syrië binnen te komen.

Velen Syriëgangers vertrouwden hem niet als gevolg van zijn onervarenheid en theologische tekortkomingen. Velen dachten dat hij een lokkertje was van een buitenlandse veiligheidsdienst. Nadat Osama Taybi voldoende informatie verzameld had, was hij minder actief op sociale media en werd een jihad in Syrië toch weer zijn top prioriteit.

Wachten op zijn visum

Osama Taybi bevindt zich op dit moment in de laatste face van zijn voorbereidingen. Hij weet nu hoe hij Syrië kan binnenkomen en welke stappen hij moet doorlopen. Hij heeft alle benodigde artikelen gekocht waarmee hij in Syrië zeker zes maanden kan overleven. Osama Taybi heeft onlangs zijn visum aangevraagd bij de Turkse ambassade in Den Haag. De laatste periode was hij intensief bezig om een verblijfplaats voor zichzelf te vinden waar hij voor zijn vertrek tijdelijk kon schuilen voor zijn moeder en de veiligheidsdiensten. Hij vreesde dat zijn moeder hem zou gaan aangeven bij de politie uit vrees dat hij naar Syrië zou gaan reizen. Op sociale media hebben diverse van zijn broeders met succes getracht een laatste verblijfplaats voor hem te vinden. Deze heeft hij gevonden in Antwerpen waar hij zich momenteel in afwachting van zijn visum zou bevinden.

Chessy in actie

Als gevolg van mijn onderzoek aangaande een nog voor de Nederlandse en Belgische inlichtingendiensten onbekend ronselnetwerk, kreeg ik Osama Taybi in het vizier. En heb in eerste instantie via de hoofdrolspelers binnen dat ronselnetwerk veel inlichtingen over Osama Taybi ingewonnen. Daarna paste ik andere inlichtingensystemen toe die zoals altijd hun sappige vruchten afwerpen. Meer diepgang hierover kan ik helaas in het belang van derde partijen niet vrijgeven. Wel kan ik bevestigen dat het totale dossier van Osama Taybi is gedeeld met de politie, die het hebben gedeeld met de Amsterdamse RID. Ook is deze info gedeeld met het Haagse gemeenteraadslid Richard de Mos. Zeker 60 procent van de inlichtingen omtrent Osama Taybi heb ik bewust niet in dit artikel verwerkt.

De meest populairste route om Syrië binnen te treden

De meeste Syriëgangers vlogen in het verleden meestal via Duitsland en België naar de Turkse stad Istanbul. Sommigen verbleven eerst een aantal dagen in Istanbul voordat ze op de bus stapten naar Gaziantep. In het geval van de vrouwelijke Syriëgangers worden zij in tegenstelling tot hun mannelijke collega’s in Istanbul opgehaald door een contactpersoon. Eenmaal in Gaziantep aangekomen verblijven zij of in een veilig hotel. Of in het geval van de vrouwelijke jihadisten in een van de IS of al-Nusra front appartementen.

In Gaziantep wordt de jihadist in het geval van de IS-sympathisanten door hun contactpersoon de optie geboden, of verder te reizen naar al-Bab of naar Ar-Raqqa. Verkiest de jihadist al-Bab boven Ar-Raqqa, dan betreedt hij Syrië via Sahinbey, Oguzeli, Killiselbeyli of Hassa. En verkiest de jihadist Ar-Raqqa boven al-Bab dan betreed hij Syrië via bijvoorbeeld Akçakale of Konak.

Uit vrees voor een aanslag in Nederland moest ik er voor zijn arrestatie over schrijven

Als ik niet zou vrezen dat Osama Taybi een aanslag zou gaan plegen in Nederland of België, dan had ik de informatie pas vrijgegeven nadat hij gearresteerd zou zijn. Ik hoop dat de AIVD inziet dat ik het beter doe dan dat zij het ooit kunnen doen. Hopelijk gaat er een lichtje branden, want de eer opstrijken met andermans harde werk daar is de AIVD en de Belgische staatsveiligheid heel goed in, want door wiens harde werk heeft de staatsveiligheid recent de Turkse jihadisten gearresteeerd?

Een gedeelte van een chat tussen Osama Taybi en Abu Jihad

Dit nummer zou Osama Taybi moeten bellen als hij eenmaal in Turkije is aangekomen. Dit is een bekende ronselaar die tientallen Nederlandse en Belgische jihadisten naar Syrië heeft gesmokkeld.

.

005

.

Osama Taybi heeft zijn spullen reeds ingepakt. Hij wacht slechts op zijn visum:

.

002.

Een aan een ronselaar afgestane kopie van de paspoort van Osama Taybi:

.

kopie

.

Osama Taybi:

.

004.

E-mail verkeer tussen Chessy en Politie Amsterdam:

.

van:

         <******@amsterdam.politie.nl>

aan:

 chessy prins <********@gmail.com>

datum:

 15 juli 2014 11:25

onderwerp:

 RE: melding uitreiziger.

Beste Chessy,

 

Ik wil graag zijn gegevens hebben zodat wij zijn voorgenomen reis naar Syrië kunnen verhinderen.

 

Met vriendelijke groeten / Tan Bun / Hopi kumindamentu / Bon vent à tous / Best Regards / Tanti Saluti / Mit freundlichen Grüßen / Saludos / Saudações / Med vänlig hälsning / Ystävällisin terveisin / Beste Wense / Me Xairetismous / Vennlig hilsen / Sve Naj Bolje / Dea bhùioch / مع أطيب التحيات / Bestu kveðjur /  हार्दिक शुभ कामनाएँ / 獻上 最好的問候 / Hamba Kahle / Toate cele bune  / Z Najlepszymi pozdrowieniami / דש חם (dash cham) / Saygilarimizla /

“Audiatur et altera pars”

 print dit bericht alleen als het echt nodig is.

——————————————————————————–


Beste Chessy,

 

Ik zou graag de personalia etc. van de uitreiziger van je willen vernemen.

 

Nadere toezeggingen kan en mag ik niet maken, dat lijkt mij duidelijk.

 

Alvast dank voor je begrip.

 

Met vriendelijke groeten / Tan Bun / Hopi kumindamentu / Bon vent à tous / Best Regards / Tanti Saluti / Mit freundlichen Grüßen / Saludos / Saudações / Med vänlig hälsning / Ystävällisin terveisin / Beste Wense / Me Xairetismous / Vennlig hilsen / Sve Naj Bolje / Dea bhùioch / مع أطيب التحيات / Bestu kveðjur /  हार्दिक शुभ कामनाएँ / 獻上 最好的問候 / Hamba Kahle / Toate cele bune  / Z Najlepszymi pozdrowieniami / דש חם (dash cham) / Saygilarimizla /

“Audiatur et altera pars”

 print dit bericht alleen als het echt nodig is.


——————————————————-

Beste Chessy,

 

Heb je mail met bijlage in goede orde ontvangen!!

 

Thnx!!

Met vriendelijke groeten / Tan Bun / Hopi kumindamentu / Bon vent à tous / Best Regards / Tanti Saluti / Mit freundlichen Grüßen / Saludos / Saudações / Med vänlig hälsning / Ystävällisin terveisin / Beste Wense / Me Xairetismous / Vennlig hilsen / Sve Naj Bolje / Dea bhùioch / مع أطيب التحيات / Bestu kveðjur /  हार्दिक शुभ कामनाएँ / 獻上 最好的問候 / Hamba Kahle / Toate cele bune  / Z Najlepszymi pozdrowieniami / דש חם (dash cham) / Saygilarimizla /

 

“Audiatur et altera pars”

 print dit bericht alleen als het echt nodig is.

.

Dit zijn een aantal quotes van de chat gesprekken die ik met hem voerden:

.

Akhi ik heb een vraagje ken je een broeder die opzichzelf woont? Ik wil inshallah binnenkort naar syrie vertrekken. Ik wil inshallah 15 dagen bij iemand intrekken of minder zelfs voor dat ik vertrek moet nog dingen regelen. k wordt hier thuis door emoties gegrepen. Me moeder”

Akhi ik wil vertrekken maar heb geen contacten.Niemand wilt echt helpen ik kom alleen maar kleine kinderen tegen die tegen me liegen en die zich niet aan de afspraken houden. kan je me door verbinden ? Ik sprak laast een broeder die in Nederland is, hij vocht in Syrie hij komt uit Arnhem alleen komt hij zijn afspraken niet na. Dus d8 ik ga opzoek naar een andere broeder Ik wil strijden op het pad van Allah in Syrie, Irak of Palestina

Akhi ik moet hier binnen 15 weg gaan. Akhi k heb een onderduikadres nodig. Me moeder houdt me dag en nacht in de gaten, ze gaat me aangeven bij de politie:

Akhi ik hoop dat ik daadwerkelijk wordt opgehaald als ik daar ben. Ik heb genoeg info opgehaald hamdoelilaah Alleen wil ik het door meerdere laten bevestigingen. Ik wil onderweg naar gaziantep niet opgepakt worden

Akhi ISIS kawari hebben de jihad verpest ze zijn kawari, Akhi JN zijn de echte mujahidin lees maar op knack.be . Akhi ik twijfelde om te gaan maar nu weet ik het zeker ik ga inshalah. En akhi ik wil geen oorlog voeren tegen JN of tegen een van de islamitische organisaties. Ik vertrek voor jihad fisabililaah. Mijn vijanden zijn: de joden de shi-aa, de leger van Bashaar, en de tawagiet

Na3am klopt over een maand vertek ik insha allah. Wat dingen regelen nog inshallah dan ga ik pas vertrekken. En akhi ze houden mij in de gaten ik kan niets via facebook verschaffen. Ik laat je weten inshallah als ik daar ben.

Akhi ik heb met een Koerdische broeder afgesproken, Rennas ken je hem? Hij heeft donker bruin haar beetje dik en heeft twee gouden tandjes. Hij is getrouwd en post foto’s van zijn mutabarija (zijn vrouw) dus direct stoppen. Ik heb met hem afgesproken maar wallahi akhi vele broeders hebben mij teleurgesteld door hun ongepaste houding.

Dat gaat niet lukken. Nog 3 weken akhi ik wacht op 3 salarissen. Plus visumplicht voor Turkije en Akhi zal ik via schiphol of dusseldorf vliegen? Via Nederland is een grote risico ik vlieg wel naar Istanbul danga ik met de bus naar gaziantep. Daar wordt ik opgehaald en overgebracht naar een Hotel akhi. Ik ben aan het zoeken goedkoopste ticket, anders pleeg ik een aanslag in Nederland.

.

https://mediawerkgroepsyrie.wordpress.com/2014/06/28/de-arrestatie-van-oussama-c-alias-abu-yazeed/

https://mediawerkgroepsyrie.wordpress.com/2014/04/13/open-cyberoorlog-tussen-nederlandse-en-belgische-isis-en-al-nusra-terroristen/

https://mediawerkgroepsyrie.wordpress.com/2014/07/31/de-uitroeping-van-het-kalifaat-heeft-gevolgen-voor-de-veiligheid-van-het-westen/

https://mediawerkgroepsyrie.wordpress.com/2014/01/29/de-extremist-michael-delefortrie/

https://mediawerkgroepsyrie.wordpress.com/2014/06/09/een-glimp-op-de-levensloop-van-terrorist/

https://mediawerkgroepsyrie.wordpress.com/2014/06/01/jihadist-mehdi-memmouche-opgepakt-voor-terreuraanslag-in-brussel/

https://mediawerkgroepsyrie.wordpress.com/2014/05/25/reeds-vier-nederlanders-bliezen-zichzelf-op-voor-de-jihad/

.

Chessy.

Advertenties

Reacties

4 gedachtes over “Osama Taybi: “Toen ik Knack las, wist ik dat ik moest gaan vechten in Syrië” (EXCLUSIEF)

  1. Wat voor verraders zijn jullie? Waarom zetten jullie dit op deze pagina? Jullie noemen je Onafhankelijke media groep? Moge Allah jullie vervloeken. Terwijl jullie hier zitten met een zak chips terwijl er kinderen dood gaan en alleen aan jullie zelf denken, hou je dan ook met jezelf bezig. Moge Allah Zijn vloek op jullie rusten.

    Geplaatst door sabi | 15 september 2014, 21:50

Trackbacks/Pingbacks

  1. Pingback: De Amsterdamse Jihadist Osama Taybi kan elk moment een aanslag in Nederland plegen - 17 augustus 2014

  2. Pingback: Amsterdamse Jihadist Osama Taybi gearesteerd alsgevolg van info van Chessy. - 22 augustus 2014

  3. Pingback: Aangehouden Amsterdamse jihadist Osama blijft 90 dagen langer vast zitten,, - 24 augustus 2014

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Twitter

Archief

Advertenties
%d bloggers liken dit: