Nieuws

Open brief van een student aan 120 moslimgeleerden


imagesOpen brief

MEDIAWERKGROEP SYRIE – 10 oktober 2014 – Aan alle ondertekenaars van de open brief aan de leider van Is ‘Abu Bakr Al-Baghdadi’

Aan alle 120 moslimgeleerden van de Tawhid en Islah beweging in Marokko tot Al-Azhar universiteit in Egypte, van de Moskee in Istanbul tot Mekka in Saudi-Arabië en van de Iqbal academie pakistan tot de council van ulema in Indonesië.

Aan de heer Abdulmajid Khairoun, voorzitter van de Nederlandse Moslim Raad (NMR) en de Unie van Marokkaanse Moskeeorganisaties (UMMON)

Vrede en de zegeningen van Allah zij met u

Met belangstelling heb ik kennis genomen van de open brief op 25 september jl. waarin u de daden en standpunten van de militanten van IS veroordeelt.

Beste geleerden van de Islam, het is bemoedigend dat u tot het besef bent gekomen wat de ware betekenis is van het woord “Moslim”. Het is echter altijd het voorrecht van Allah geweest om een Moslim te definiëren. In de brief noemt u 24 punten waarop IS, de islamitische leer overtreedt. Uw 22 pagina’s tellende brief bevat een zeer opvallend punt (punt 9) waarin u schrijft dat het verboden is mensen tot afvalligen of ongelovigen te verklaren als die zichzelf wel als Moslim zien. De vredesgroet ‘salaam’ is al voldoende om iemand een Moslim te noemen (surah An-Nisaa, vers 95).

Het lost wellicht onbedoeld een ander belangrijk punt in de Moslimwereld, immers dit is exact het standpunt van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap sinds 1889 (125 jaar)! In 1974 hebben leiders van 72 moslimstromingen de Ahmadies ten onrechte als niet-Moslim verklaard. Sindsdien zijn Ahmadies gedwongen “niet-Moslim” verklaard onder de Pakistaanse wet. Deze mix van religie en staat heeft geleid tot een toename van sektarisch geweld. Extremistische religieuze groeperingen in Pakistan, Bangladesh en Indonesië hebben de niet-Moslim label gebruikt om Ahmadies meedogenloos aan te vallen, daarbij zijn recentelijk in Gujranwala onschuldige kinderen en een baby levend gestikt en verbrand! De religieuze uitspraak ten aanzien van wie Moslim is en wie niet heeft tevens ook het leven van meer dan 1.000 sjiietische Moslims uit de minderheidsgroep van de Hazara gemeenschap gekost in het laatste decennium.

Sommige mensen beweren ten onrechte dat punt 9 situatie bepaald is d.w.z. alleen geldt ter veroordeling van IS, terwijl zij weten dat dit expliciet verboden is tegen een ieder die de Shahada (getuigenis van de Islam) belijdt. Anderen zijn de mening toegedaan dat het slechts voor een bepaalde moment geldt, terwijl de Islam voor alle tijden van toepassing is.

Welnu mijne heren, u heeft de ‘Open brief aan Al-Baghdadi‘ goedgekeurd, inclusief punt 9, bent u van plan om afstand te doen van alle vervolging van Ahmadies in alle landen, vooral waar de regering het ondersteunen? Veroordeelt u dit ook? Bent u de mening toegedaan dat het oneerlijk en discriminerend is om de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap als niet-Moslim te verklaren, terwijl zij zichzelf als Moslim zien en dit ook openlijk met hart en ziel verklaren?

Tot slot: “O, gij die gelooft, weest oprecht voor Allah en getuigt met rechtvaardigheid. En laat de vijandschap van een volk u niet aansporen, om onrechtvaardig te handelen. Weest rechtvaardig, dat is dichter bij de vroomheid en vreest Allah, voorzeker, Allah is op de hoogte van hetgeen gij doet.” (Koran: Al-Maidah, vers 9).

Youssef is student rechtsgeleerdheid. Tevens heeft hij zich verdiept in de studie van de Islam, sinds enkele jaren doet hij empirisch onderzoek naar verschillende stromingen binnen de Islam. Website van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap: www.islamnu.nl

Advertenties

Reacties

3 gedachtes over “Open brief van een student aan 120 moslimgeleerden

 1. Salaam Youssef ! AlHamdoulillah

  Ik ondersteun uw punt van aandacht – dit ook ten aanzien van andere Sufi gemeenschappen die in eenzelfde situatie verkeren en door andere (vaak uiterst geweldloze) Moslim-groepen niet erkend worden en zo daardoor bvb niet toegelaten worden op de Hadj te Mekka.

  Laten we de nota maken dat ook in België de situatie van de Ahmadiyya politiek complex is. Tengevolge van hun status van vervolging in het thuisland (Pakistan/Bangladesh..) is aan vele Ahmadi leden hierdoor politiek asiel toegekend (terecht en ook mogelijks soms aanvankelijk onterecht).

  Ik hoop met u dat er in de toekomst een meer eenheid en/of kalifaat moge ontstaan maar dan op geweldloze wijze met verzet vanuit het hart.

  Geplaatst door Kiran | 10 oktober 2014, 12:29
  • Wa ‘alaikum assalaam Kiran,

   Dank voor uw steunbetuiging, JazaakAllah.

   Bedoelt u niet dat Sufi gemeenschappen ‘door uiterst gewelddadige Moslimgroepen niet erkend worden’, in plaats van geweldloze Moslimgroepen? Vergeet niet, de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap is de enige islamitische groep die voor de Pakistaanse wet als niet- Moslim worden bestempeld. Geen enkele andere groepering word bij wet verboden zich Moslim te noemen. Ook is er geen enkele Moslimgroepering die door 72 stromingen als niet- Moslim werd verklaard. Wel verklaren zij elkaar onderling als niet-Moslim. Ik denk daarom dat alle vervolgingen, maar wel specifiek de onterechte vervolgingen tegen de Ahmadi-Moslims veroordeelt dient te worden.

   Als een Ahmadi- Moslim vervolgt wordt in zijn land en in een ander land asiel aanvraagt, dan is dit conform de regels in de Heilige Koran, Sunnah en Ahadith. Een Ahmadi- Moslim is een vredelievende Moslim die niet rebelleert tegen de staat, in plaats daarvan emigreert hij wanneer de situatie in zijn land onhoudbaar is. Dit is exact wat de Heilige Profeet Mohammad (vrede zij met hem) instrueerde aan zijn volgelingen om naar Habasha (Ethiopië) te emigreren destijds, vanwege de vervolgingen in Mekka en mogelijk in heel Arabië. Of er soms onterecht asiel wordt gevraagd? Nog nooit van gehoord of gelezen, maar we moeten niet vergeten dat elke goddelijke Gemeenschap in de meerderheid veel kwaliteit bezit, echter kunnen er altijd enkele gevallen zijn die een situatie of de wet misbruiken. Maar zodra de Khalifa of de functionarissen dit constateren worden er uiteraard maatregelen genomen.

   Tenslotte heb ik goed nieuws voor u! Er is al meer dan 100 jaar een eenheid en een Kalifaat in de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap die zich geweldloos inzet voor vrede met het hart, elhamdoullilah. Sinds 1908 heeft het Ahmadiyya Kalifaat vrede en eenheid gedemonstreerd in de wereld. Ik kan u met honderd procent zekerheid zeggen dat er géén enkele Moslimgroepering is, die dit ooit is gelukt, behalve ten tijde van de Profeet Mohammad (vrede zij met hem) en zijn rechtgeleide Kaliefen (Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali). Alle Moslimgroeperingen sindsdien hebben keer op keer getracht om het Kalifaat te herstellen, maar tot op heden is het hun niet gelukt. Dit komt door de verschillen en verdeeldheid onder de soennieten en de sjiieten en de extremiteiten van de Wahabieten en Salafieten. De Ommajjaden en de Abbasiden en de Ottomanen hadden ook een Kalifaat, maar dat is er nooit in geslaagd om de eenheid te bewaren. Bovendien was het een politieke Kalifaat en géén spirituele Kalifaat. De leider van IS en de leider van Boko Haram hebben zichzelf recentelijk ook uitgeroepen tot Kalief van de Moslims, maar zij hebben geen brede steun ondervonden. Daarnaast bewerkstelligt een goddelijke Kalifaat vrede, veiligheid en eenheid, terwijl IS en Boko Haram kinderen ontvoeren, roven, geweld plegen tegen de menselijkheid en massamoorden. Tevens bedrijven zij politiek. Helaas wordt dit gedaan in de naam van Islam. Het Kalifaat van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap is geen politieke Kalifaat en de enige vreedzame leiderschap in de Moslimwereld. De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap is verspreid in 206 landen en heeft tientallen miljoenen volgelingen van allerlei etnische afkomst onder één centrale leiderschap, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, de Vijfde Kalief.

   Ik nodig u uit om er meer informatie over te lezen.

   Link: http://www.islamnu.nl/index.php/khilafat/45-khilafat-en-goddelijke-leiding
   Link: http://www.islamnu.nl/index.php/recente-persberichten/207-khalifa-houdt-historische-toespraak-in-het-europees-parlement
   Link: http://www.islamnu.nl/index.php/recente-nieuws?
   Link: http://www.moslimsvoorvrede.nl
   Link: http://www.alislam.org/topics/khilafat/

   Vriendelijke groet,
   Youssef

   Geplaatst door Youssef | 11 oktober 2014, 02:57
   • Hele goede werk doet mediawerkgroep Syrië overigens; berichtgeving vanuit een ander perspectief geven. De mainstream media berichten vaak vanuit één invalshoek.
    Met vriendelijke groet,
    Youssef Ikhlaf
    Student rechtsgeleerdheid

    Geplaatst door Youssef Ikhlaf | 8 december 2014, 04:31

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

Twitter

Archief

Advertenties
%d bloggers liken dit: