Nieuws

Priester Daniël Maes: Storm en stortvloed


Daniël Maes, norbertijn van Postel en afkomstig uit Arendonk, is verantwoordelijk voor een seminarie in het zesde eeuwse klooster Mar Yakub in Qâra, gelegen op 90 kilometer van de Syrische hoofdstad Damascus. In Syrië zijn er 2,4 miljoen christenen op 24 miljoen inwoners. Een verre droom van de Vlaamse norbertijn Maes is om van het klooster Mar Yakub een tweede Taizé te maken, dicht bij de bronnen van het christendom, in dialoog met joden en moslims.

Daniël Maes, norbertijn van Postel en afkomstig uit Arendonk, is verantwoordelijk voor een seminarie in het zesde eeuwse klooster Mar Yakub in Qâra, gelegen op 90 kilometer van de Syrische hoofdstad Damascus. In Syrië zijn er 2,4 miljoen christenen op 24 miljoen inwoners. Een verre droom van de Vlaamse norbertijn Maes is om van het klooster Mar Yakub een tweede Taizé te maken, dicht bij de bronnen van het christendom, in dialoog met joden en moslims.

Goede Vrienden,

Na enig nieuws over ons eigen leven  geef ik een brok vrije
meningsuiting als een ongebonden, nog los lopende en onbetaalde
reporter. Ben politiek, diplomatiek, journalistiek niet
gespecialiseerd, maar ik maak de ontwikkelingen in Syrië wel zelf mee,
samen met een kleine groep religieuzen uit acht verschillende landen.
Mens zijn  in deze oorlog is een hard beroep. Verder hebben we
besloten er stilaan aan te beginnen het evangelie van Jezus Christus
in deze tijd en omstandigheden eens echt te proberen. Bid voor ons,
arme zondaars en wij doen het voor jullie.

Van harte.

P. Daniel.

maesdaniel3@gmail.com

.

Vrijdag 17 oktober 2014

Storm en stortvloed

Vanaf september kan het af en toe eens regenen, wat telkens een weldaad is voor het terrein. Een oude man uit het dorp had ons verwittigd dat er zware regenslag zou komen, wat hij uit het gedrag van de bijen kon opmaken. En deze superintelligente honingzoete creatuurtjes   kunnen het weten, want zij hebben hun informatie rechtsreeks van het hoofdkwartier van de Schepper, zonder inmenging van een nieuwsagentschap. Zaterdag was het zo ver. Eerst viel er gedurende uren een zachte regen en toen brak er een ware storm los met een stortvloed van regen. Alles wat niet vast stond vloog door de lucht en een tank met water werd gewoon van het dak geblazen. De dijken die het water van de bergen moeten kanaliseren waren weggespoeld zodat wij de volle lading kregen. Het kleine beekje met het water van de bergen, dat door de binnentuin loopt, stroomde over en van de muren werden hier en daar stukken afgebroken of omvergeduwd. Meestal is de grond, wanneer het geregend heeft de volgende dag weer kurkdroog. Nu was dagen daarna heel het terrein en vooral de kleine binnentuin één modderpoel van bruine kleigrond en stenen. Hele rijen van kleine druivenstruiken op het terrein zijn ontworteld (de druiven zijn gelukkig al geoogst). En de volgende dagen viel er trouwens weer overvloedig regen. Dit hebben we in geen jaren meegemaakt, maar we waren er wel heel dankbaar om. Minder leuk was dat we enkele dagen bovenop de gewone stroomonderbreking ook nog onderbreking van telefoon en internet kregen. Hopelijk is het een tijdelijk probleem want anders kan ik jullie niet meer blijven teisteren met mijn wekelijkse vrije meningsuiting. Een goed gevolg is dat twee arbeiders op twee dagen tijd het hele dak van het atrium hebben hersteld.

De tomatenoogst, die overvloedig geweest is, loopt ten einde en de laatste granaatappels worden nu allemaal geplukt. De vijftien bomen in de binnentuin, die we zelf verzorgen, hebben vijfvoudig meer granaatappels opgeleverd dan op het terrein. Wat we zelf doen, doen we beter, soms toch. De rest is nu onder een modder bedolven of weggespoeld. Gedurende twee dagen hebben we samen de granaatappels verwerkt. De zoete pitten worden bewaard voor rechtstreeks gebruik. Van de rest (de zure) wordt een sap (concentraat) gemaakt dat in Libanon en heel het Midden-Oosten erg gegeerd is om sla op smaak te brengen. Zorgen dat de gewassen voldoende water hebben is een van onze grote werkzaamheden, maar deze keer heeft de natuur zelf hierin voorzien en wel in overvloed. Het was voor ons een reden om eens extra in de eucharistie God te danken voor de oogst en het leven gevend water, naast onze blijvende smeekbeden om vrede en bescherming voor de christenen en andere minderheden in Syrië en het Midden-Oosten, die langzaam blijven doodbloeden.

Verraad aan eigen volk

De Amerikaanse en Duitse media willen een oorlog uitlokken in Europa tegen Rusland. Het is een punt waarop wij niet meer terug kunnen en ik ga zeggen wat ik moet zeggen. Wat ik in het verleden gedaan heb is slecht, mensen manipuleren en propaganda voeren tegen Rusland. Ook wat mijn collega’s gedaan hebben in het verleden was niet goed. Zij zijn corrupt geworden om het volk te verraden, niet alleen in Duitsland maar in heel Europa… Ik ben heel bang van een nieuwe oorlog in Europa… Er zijn altijd mensen die op oorlog aansturen, niet alleen politici maar ook journalisten. We hebben ons lezerspubliek verraden. We hebben oorlogspropaganda gevoerd. Ik heb er genoeg van. We leven in een bananenrepubliek en niet in een democratisch land, waar we persvrijheid genieten” (Kurt Nimmo, Journaliste allemand de renom: Les médias de la CIA poussent pour la guerre mondiale, 9 oktober 2014, mondialisation.ca; infowars.com).

Ziedaar de verklaring van Udo Ulfkotte, oud-hoofdredacteur van een van de grootste Duitse dagbladen, de Frankfurter Algemeine Zeitung. Hij bekent ook zelf gewerkt te hebben voor de CIA. Hij legt uit hoe de macht van de CIA in de media wereldwijd begonnen is met “Mockingbird” (spotvogel), opgericht in 1948 door Frank Wisner, toen advocaat van Wall Street. (Voor wie nog niet wist dat N. Sarkozy een agent van de CIA is en daarom president van Frankrijk kon/kan worden: deze Frank Wisner is de vader van de schoonvader van Sarkozy.) Hij was directeur van OPS (Office of Special Projects), een afdeling van de CIA, met het doel de media te gebruiken voor de belangen van de financiële elite. Hij schakelt Philip Graham van de Washington Post in. In 1950 heeft hij de invloed van de CIA al verzekerd in New York Times, Newsweek, CBS en vele anderen. Vanaf 1953 neemt Allen Dulles, directeur van de CIA de leiding over en weet door te dringen tot nagenoeg alle gezaghebbende media. Uit een rapport van een comité van het congres in 1976 blijkt dat Mockingbird nog steeds operationeel is. Is het verwonderlijk dat zovele politici gewoon marionetten zijn van de financiële machten?

Voor de heersende elite van de financiële wereld en de VS is de oorlog het geschikte middel om hun nieuwe financiële wereldorde te vestigen. Verblind door een mateloze arrogantie willen ze door een oorlog Rusland ontwrichten (en uiteindelijk ook China). Terwijl de VS-Israël en hun bondgenoten en vooral de NAVO hun vernietigende oorlogen verder zetten, blijft Rusland werken aan zijn economische uitbouw. Na het gigantisch megacontract van 400 miljard dollar met China in mei van dit jaar werden zo pas nog een 40-tal contracten gesloten tussen Rusland en China.

Wanneer mogen we een dergelijke belijdenis verwachten vanuit de Franse en Engelse pers? En vanuit onze Vlaamse journalistiek? Toegegeven, ik heb wel eens een zinnig artikel gelezen op het VRT-nieuws van een of andere onderzoeker van buiten af, over het ware gelaat van Israël, over Rusland, over de christenvervolging e.d. Over Syrië heb ik helaas nog niet veel meer gelezen dan de valse oorlogspropaganda tegen het volk, het land en zijn wettige regering, want zij moeten ook voor hen helemaal kapot en in de macht van het Westen komen. Zo wordt het voorgeschreven door de CIA in de grote nieuwsagentschappen, waar ieder zijn nieuws komt halen. Doen jullie gewoon maar mee om niet uit de toon te vallen? Interesseert u de vernietiging van het Syrische volk niet? Of is er toch iemand die zijn nek eens durft uitsteken?

Een breuk in de beschaving

Sinds mensenheugenis worden de verschillende waarden van kennis, cultuur, morele levenswijze en geloof van generatie op generatie overgedragen. Zo worden kinderen als het ware verheven op de schouders van hun ouders. En plots wordt deze overdracht sinds enkele generaties      abrupt afgebroken. Dit is onze cultuurcrisis. De overdracht van waarden wordt zelfs beschouwd als een hindernis voor de vrijheid en de creativiteit van de jongeren. Vroeger moesten kinderen zwijgen als volwassenen aan het woord waren. Nu moeten ouderen zwijgen als jongeren praten, want zij hebben hun tijd gehad.

Volwassenen mogen de kinderen niet beïnvloeden. Afbeeldingen van erotische spelletjes van kinderen krijgen nu de titel mee: laat de kinderen toch doen. Jongeren wordt geleerd twijfel te koesteren en kritiek te leveren op de opvoeding van hun ouders. Tegelijk worden de verschillen uitgewist. Daarbij komt nog de verandering van de taal die de band met de werkelijkheid verbreekt. Het meest vernietigende wordt zo als gewoon en aanvaardbaar voorgesteld. Een homohuwelijk heeft nooit bestaan, bestaat nu niet en zal nooit bestaan omdat het een vierkante cirkel is. Aan jongeren wordt nu geleerd dat ze aan twee vrouwen of mannen de naam moeder en vader moeten geven. Al hebben we waardering en zorg voor iedere geaardheid of moeilijkheid waarin een mens verkeert, de lobby die hiermee de waarden wil ontwrichten wijzen we radicaal af.

Het onderscheid tussen waar en vals, tussen goed en kwaad wordt uitgewist en heeft geen betekenis meer. Alles wordt gedaan om ook de soevereiniteit van zoveel mogelijk landen uit te wissen. En alle mensen zijn plots individuen, afzonderlijke entiteiten, onzijdige “hetjes”, onbepaalde “gendertjes”. Zo gaat het al in de school, in het gezin, in de openbare instellingen en in de kerk. Vandaar de mislukking van de opvoeding, de verwatering van het hele sociale weefsel, de individuele vervreemding en het verdwijnen van de familiebanden. Het enige verschil tussen de mensen is hun nummer, een getal. Alle historische menselijke en christelijke waarden worden afgebroken tot op de bodem van een zinloze leegte. Hierdoor wordt de mensheid tot een vormeloze massa die door de heersers van een nieuwe “wereld(wan)orde” naar believen kan gekneed worden. Deze grijze massa vormt de beste consumenten voor gelijk wat aan hen wordt aangeboden. Neen, we moeten creatief een tegenstroom beginnen, de waarden met hun echte naam noemen en ook moedig doorgeven. Alleen zo kunnen jongeren de rijkdom van hun eigen identiteit ontdekken en beleven voor hun eigen geluk en het welzijn van de samenleving.

En er zijn tekens van hoop. In Frankrijk zijn sinds 2012 jongeren en anderen massaal opgestaan om te protesteren tegen het feit dat hun erfenis gestolen wordt. Toen het “huwelijk voor allen” opgelegd werd, kwamen zij op straat in een “manifestatie voor allen”, die sindsdien alleen maar is blijven groeien. Zij willen deze “cultuur van de dood” niet, maar wel de rijkdom van de verscheidenheid die de natuur ons biedt. Op zondag 5 oktober 2014 waren ze met een half miljoen in Parijs terwijl het Franse “regime” krampachtig maar zonder succes al haar macht gebruikt en vooral misbruikt om dit volksprotest te breken. Bovendien duiken in heel het land voortdurend creatieve en onverwachte posten op van vreedzame “wakers” met hetzelfde doel. Een van de bezielers van deze “wakers”, een filosoof en tevens adjunct burgemeester van Versailles schreef bovenstaande gedachten uit op zijn manier: François-Xavier Bellamy, Les déshérités, ou l’urgence de transmettre, Plon, 2014.

Een regiment olifanten en een schorpioen

De IS (islamitische staat) blijft oprukken. Met hoe velen zijn ze eigenlijk in Irak en Syrië? Met 20.000 en enkele duizenden sympathisanten van andere terroristengroepen? Ze zijn geen staat, hebben geen internationale betrekkingen, officieel geen steun, geen leger, geen vliegtuigen. Wel vreemd, dat ze zo overvloedige toegang krijgen tot de media en het internet om hun propaganda te voeren en jongeren te lokken, die ook probleemloos bij hen kunnen aansluiten maar helaas niet meer kunnen terugkeren. Ook kinderen die als moordcommando’s worden opgeleid. En de naar schatting 3 miljoen dollar die ze per dag verdienen door gestolen olie met behulp van de internationale gemeenschap te verkopen wordt hen blijkbaar van harte gegund. Ze worden ook goed voorzien van het beste en nieuwste oorlogsmateriaal en krijgen langs “gematigde rebellen” steeds nieuwe voorraad.

Ondertussen trekken de machtigste legers ter wereld op om zogenaamd IS te vernietigen. De VS, de Golfstaten, Turkije, de NAVO (in het Frans inmiddels al niet geheel zonder reden ‘OTANazie’ genaamd) met jawel het degelijk vernietigingsmateriaal van de Belgische F 16’s, Canada… Een oppermachtig leger van olifanten tegen één schorpioen. En de propaganda gaat verder. Ook Nederland overweegt nu de “gematigde rebellen” in Syrië te komen helpen tegen de president, waardoor ze stralend de eenheid ontkennen van volk, leger, regering en president en dus meehelpen om het volk verder uit te moorden en het land te vernietigen. Heel de wereld moet in oorlog komen. En toch krijgen ze blijkbaar de IS maar niet uitgeschakeld. In schijnbare nederigheid wordt toegegeven dat IS onderschat werd zodat de legermachten zich hier nu met algemene goedkeuring vast kunnen installeren, tot hun spijt uiteraard maar toch, zeer graag gedaan. Wat hebben wij in Syrië en Irak toch geluk dat heel de wereld zo met ons is! Tot daar een prima scenario voor een tekenaar om er een boeiend stripverhaal van te maken. Nu over naar de werkelijkheid.

De VS zijn al sinds 2001 bezig met o.a. Syrië te ontwrichten en ze zijn er in 2011 bijzonder efficiënt aan begonnen. Al drie jaar lang proberen ze een voorwendsel te vinden om militair in te grijpen. Saoedi-Arabië en Qatar, de grootste terroristensponsors en -leveranciers ter wereld waren razend toen de VS vorig jaar toch niet massaal Syrië konden of wilden aanvallen. En ze hadden alles zo goed geregeld met een menigte ontvoerde kinderen waarop ze een vernietigende gasaanval hadden uitgevoerd en waarbij heel de wereld met een beschuldigende vingen naar Syrië wees. Zo hoorde het. Zij hadden al miljarden besteed aan de val van Syrië en op het moment van de ontknoping ging het feest niet door. Turkije heeft de fabrieken in Aleppo, het economisch hart van het land ontmanteld, beroofd en heel zijn grens met Syrië gereserveerd voor terroristenkampen om het werk zo vlug mogelijk af te maken.

De NAVO heeft sinds de grondige vernietiging van Libië alles gedaan om zogenaamd Turkije te verdedigen (!?) tegen Syrië. De NAVO beschermt de terroristenkampen en helpt actief de strijders hun missie in Syrië te volbrengen. Frankrijk heeft in Syrië zijn koloniaal bewind van 1920 tot 1946 gevoerd. Syrië is daarna met vallen en opstaan uitgegroeid tot een degelijke en echte seculiere staat, die geen geloofsstrijd kent. Syrië is een voorbeeld voor Frankrijk dat steeds meer een model van een democratisch-dictatoriaal regime wordt, dat de rechtmatige verzuchtingen van zijn volk in de kiem wil smoren. Toch beschouwt Frankrijk Syrië zonder enige reden als zijn vijand. Israël heeft al decennia illegaal de Golan van Syrië bezet, levert langs daar en langs Jordanië voortdurend vernietigende aanvallen, verzorgt de gewonde al-Qaida strijders en heeft ook maar één wens: dit land verpletteren zoals de Gaza, omdat het koppig zijn soevereiniteit blijft behouden. Voilà, dat zijn nu de “vrienden van Syrië” die ons komen helpen. Een bende wilde olifanten.

De westerse beschaving heeft haar menselijke en christelijke wortels grondig verloochend. Nu moeten ook alle wortels in het midden oosten worden doorgehakt vooral door de uitroeiing van de christenen. Tien jaar christenvervolging in Irak, grondige verwoestingen en honderdduizenden doden waren geen reactie op wereldvlak waard. Drie Israëlische jongeren worden gedood en Gaza wordt verwoest met meer dan 2000 doden en een veelvoud aan gewonden. Gedurende meer dan drie jaar werden duizenden Syriërs onthoofd. Geen reactie. Twee Amerikaanse journalisten worden onthoofd en heel de wereld komt in oorlog. Neen, voor de internationale gemeenschap blijkt de IS gerust verder te mogen doen, zodat de etnische zuiveringen onverminderd kunnen doorgaan. Een totale vernietiging van alle volken die nog niet onderworpen zijn aan VS-Israël is in handbereik. Een wereldbevolking met de rijkdom van zijn eigenheid en verscheidenheid kan nu binnen kort vervangen worden door een wereld zonder historische wortels, een nieuwe wereldorde naar het beeld en de gelijkenis (maar wel onderworpen) van VS-Israël, tot heil van het Grote Israël, Wall Street, de wapenindustrie, het herstel van de Angelsaksische heerschappij en de glorie van het Ottomaanse rijk. Hoe de koek verdeeld zal worden is nog niet precies bepaald, maar dat komt wel, alles op zijn tijd. Als Bashar al Assad opgeruimd is, zo denken de wereldheersers, kan hun feest beginnen. In geweld worden allen aan elkaar gelijk. Een orgie van vernietiging.

Er is hoop

Gelukkig, mensen worden steeds meer wakker. Syrië blijft één. Rusland, Iran, China zullen zich niet laten doen. En de volkeren zelf komen ook in opstand tegen hun oorlogszuchtige leiders. En tenslotte zijn er nog de zware geestelijk wapens. Oktober is de maand van de rozenkrans. Eens werd het westen bedreigd door het oprukkende onoverwinnelijk gewaande Ottomaanse leger van de Turken. Aangespoord door paus Paulus V begonnen christenen in heel het westen de rozenkrans te bidden en in de zeeslag van Lepanto werd op 7 oktober 1571 in de vroege morgen in enkele uren tijd heel de Ottomaanse vloot door een veel kleinere vloot totaal uitgeschakeld. Het werd een keerpunt in de geschiedenis. Voor herhaling vatbaar.

“Waarom zijn de volken roemoerig…? De heersers der aarde komen in opstand… tegen de Heer en zijn Gezalfde… Die woont in de hemel, Hij lacht, de Heer drijft de spot met hen” (psalm 2, 1-4).

Nog een pittige afsluiter bij het einde van de bisschoppensynode te Rome. Dr. Thomas Hilgers is de stichter van het Pope Paul VI Institute en ontwikkelde een methode van NFP, natuurlijke familieplanning (Creighton Model; http:// www.popepaulvi.com) waarmee hij tevens al vele echtparen met problemen van onvruchtbaarheid kon helpen. Hij getuigde op deze synode en gaf een interview voor Zenit.org. op 15 oktober 2014, waarin hij zegt dat er in vele kerkelijke middens nog een te grote lauwheid heerst op dit gebied. Hij roept de kerkleiders op om de schoonheid en rijkdom van Humanae vitae en van NFP onverschrokken van de daken te verkondigen! Een leek die aan de bisschoppen vraagt dat ze nu stilaan eens moeite zouden gaan doen om hun eigen leer te begrijpen en te verkondigen.

Langs deze weg ook een hartelijke groet van verbondenheid aan alle vrienden pelgrims die nu in Rome zijn om de zaligverklaring van Paus Paulus VI mee te maken.

(Bijna) Heilige Paulus VI, laat vanuit de hemel nog eens een bazuinstoot horen zoals destijds met Humanae vitae, om de kerk van hoog tot laag uit haar slaap te wekken.

Priester Daniël Maes.

Reacties

Nog geen reacties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Twitter

Archief

%d bloggers liken dit: