Nieuws

Folterpraktijken CIA – Opwarming van oude koek


George W. Bush - 1

Om de waarheid te verhullen had president George W. Bush het over rendition en harde ondervragingstechnieken, niet over ontvoeringen en folteringen. Zijn terminologie werd ook die van de massamedia.

WILLY VAN DAMME’S WEBLOG – 15 december 2014 – “VS-inlichtingendienst nog brutaler dan gedacht” wist De Morgen ons midden vorige week in een titel op haar voorpagina te melden. Een merkwaardige bewering. Wie de geschiedenis van de CIA en de VS wat kent weet dat dit verhaal over de CIA en die folterpraktijken niets nieuws bracht. De reden waarom de krant voor die titel koos is simpel. Het was een van de grote titels in het persbericht over het onderzoeksrapport van de Amerikaanse Senaat betreffende de CIA en haar folterpraktijken na 2001. En dus nam men dat maar over. Wat ook de meeste andere media trouwens deden. Gemakkelijk.

Archaïsche term

Dit overnemen door De Morgen van die titel is niets speciaals maar gewoon klassiek voor de pers, men neemt bijna steeds de beweringen van de Amerikaanse overheid voor waarheid en kijkt geen millimeter verder. Wat verder zoeken en kritisch evalueren is er zelden bij. Het is een constante in dit en in zoveel andere dossiers.

“VS-inlichtingendienst nog brutaler dan gedacht” wist De Morgen ons midden vorige week in een titel op haar voorpagina te melden. Een merkwaardige bewering. Wie de geschiedenis van de CIA en de VS wat kent weet dat dit verhaal over de CIA en die folterpraktijken niets nieuws bracht. De reden waarom de krant voor die titel koos is simpel. Het was een van de grote titels in het persbericht over het onderzoeksrapport van de Amerikaanse Senaat betreffende de CIA en haar folterpraktijken na 2001. En dus nam men dat maar over. Wat ook de meeste andere media trouwens deden. Gemakkelijk.

Toen president George W. Bush en zijn rechterhand vicepresident Dick Cheney nog volop op grote schaal mensen lieten oppakken, folteren en verdwijnen sprak geen enkele van de klassieke media over kidnapping of folteringen. Het was een praktisch ijzeren wet dat de klassieke pers die twee woorden nooit gebruikte.

Men had het van De Morgen tot Humo, Time en The New York Times daarbij steeds over ‘rendition’ of ‘harde ondervragingstechnieken’ (harsh interrogation techniques). Praktisch nooit had men het over kidnappings of folterpraktijken. Waarom?

Vrij logisch. De Amerikaanse overheid had het bij het bekend maken van dit beleid van zogenaamde terreurbestrijding in haar communicatie over ‘harde ondervragingstechnieken’ en sprak daarbij ook over de ‘rendition’ van terreurverdachten. Volgens Collins English Dictionary heeft het woord rendition vier betekenissen waarvan drie uit de theaterwereld komen.

De vierde is volgens dit woordenboek een archaïsche term welke dus feitelijk buiten gebruik was en dat ‘overgave’ (surrender) wil zeggen. Het komt van een buiten gebruik zijnde Frans woord dat dan weer uit het Latijn komt, zijnde redditio.

Geen folteringen

Vermoedelijk heeft men op het toenmalig Witte Huis dus lang moeten zoeken naar een gepast woord om in haar communicatie over de zaak te verhullen dat men mensen ontvoerde, in welk land dan ook. En voor ontvoeren bestaan in de Engelse taal nochtans enkele veelgebruikte woorden. Maar neen, die nam men niet. Men koos duidelijk heel bewust voor de in ongebruik zijnde term ‘rendition’.

Folteren in Aboe Graib - 4

De brutaliteiten van de VS werden met de beelden uit de door de VS bestuurde Iraakse gevangenis Aboe Graib overduidelijk. Geen enkele van die gevangen daar was ooit zelfs maar in beschuldiging gezet. Geen probleem voor hun bewakers.

Waarom werd door het Witte Huis voor die niet meer gebruikte term gekozen? De reden is simpel, ze weten per definitie dat de media dit woord nadien zal overnemen en steeds gebruiken. Dit terwijl dit voor die slachtoffers hier geen kwestie van zich overgeven is maar van hun brutale ontvoering. Met alle geweld nodig. Ook eventueel tegen toeschouwers die het bij toeval zouden opmerken en men daarom tot zwijgen moest brengen.

Hetzelfde gebeurde ook met het grootschalig gebruik van foltermethodes. Bijna nooit gebruikten journalisten uit de massamedia die term folteren maar hadden het zoals het in de terminologie van de VS werd omschreven steeds over ‘harde ondervragingstechnieken’.

Pas nu zal bijvoorbeeld een krant als de Britse The Financial Times voor het eerst uitgebreid het woord Torture (folteren) gebruiken om de praktijken van de CIA van toen te beschrijven. Uiteraard geen toeval.

Maar natuurlijk wist iedereen in de media en de politiek wat die ‘harde ondervragingstechnieken’ juist betekenden, en natuurlijk wist men perfect dat de CIA mensen ontvoerde. Er was bijvoorbeeld die rechtszaak in Italië tegen CIA-mensen rond ontvoeringen door de CIA. En er waren de verhalen over mensen die ontvoerd waren en nadien vertelden over de folteringen.

Het zogenaamde waterboarding, de enscenering van het doodgaan door verdrinking, is wereldwijd zelfs overbekend geworden. Maar neen, de media weigerden hiervoor het woord folteren te gebruiken.

Vazalstaat Polen

Waarom: ja, men had het radbraken zoals in de middeleeuwen niet toegepast en er waren geen gebroken of geamputeerde lichaamsdelen. En dus folterde men volgens die bizarre logica niet. Folteren dat was volgens de media wat gebeurde bij Saddam Hoessein, Robert Mugabe of Bashar al Assad, de smeerlappen bij uitstek voor onze kranten.

Radek Sikorski

De gewezen Poolse minister van Buitenlandse Zaken Radek Sikorski liet zich privé negatief uit over het Amerikaans beleid in Oost-Europa. Dat lekte uit en kort nadien al verdween hij uit de Poolse politiek. Nochtans was hij kort voordien nog getipt voor een topjob in de EU. Uiteraard om er de Amerikaanse belangen te behartigen.

En ook dat men die mensen in geheime gevangenissen liet verdwijnen was gekend. Zelfs de landen waar dat gebeurde was een publiek geheim. In Polen, Roemenië, Thailand en Litouwen ontkende men dat wel bij hoog en bij laag. Maar geen kat die hen toen geloofde.

Het rapport van de Amerikaanse Senaat is dan ook gewoon oude koek die ons niets nieuws brengt. Behoudens wat minder belangrijke details is alles hierover al jaren bij kenners geweten. Wel moesten bijvoorbeeld de vroegere Poolse president Aleksander Kwasniewski en zijn toenmalige premier Leszek Miller nu toegeven dat er in hun land en onder hun bewind wel degelijk dergelijke geheime gevangenissen geweest zijn.

Zij zijn dus niet alleen leugenaars maar ook mensen die door hun optreden als staatshoofd en regeringsleider kidnappings en folterpraktijken mogelijk maakten en hieraan dus medeplichtig zijn. Maar het verhaal toont ook perfect wat Oost-Europa feitelijk is. De VS vragen om er geheime foltergevangenissen te mogen oprichten en die regeringen knikken zo ja. Van enig verzet hiertegen van die landen hoorde je nooit iets.

Het is het bewijs dat die staten niet onafhankelijk zijn maar gewoon trouwe vazallen van de VS. Hun marge voor een eigen beleid is feitelijk even groot als ten tijde van het Warschaupact en het IJzeren Gordijn.

De VS voert oorlog en hup daar stuurt Polen zijn troepen heen. Toen wijlen de Sovjetunie haar oorlog rond Afghanistan begon stuurde geen enkele lidstaat van dat Warschaupact troepen. Nu ze bij de NAVO zitten is dat steevast de regel.

Toen de Poolse minister van Buitenlandse Zaken Radek Sikorski tijdens een uitgelekt privégesprek zijn afkeer voor het Amerikaanse optreden tegenover Oekraïne en Rusland liet blijken werd hij al na enkele weken ontslagen. De man komt nochtans uit de vriendenkring van de vroegere Amerikaanse vicepresident Dick Cheney en was ooit zelfs lid van de Britse Conservatieve partij.

Maar ingaan tegen de Amerikaanse wensen is in Polen uit den boze en dus viel de nochtans oppermachtig lijkende Radek Sikorski in ongenade de dag dat die inhoud van dit gesprek publiek werd. Typerend is ook dat zijn verdwijning praktisch in alle stilte gebeurde.

Dick Cheney - 5

Nog steeds blijft de vroegere Amerikaanse vicepresident Dick Cheney de folteraars en kidnappers van de CIA verdedigen als zijnde helden.

Was hij in de zomer nog getipt om binnen de EU een topjob te krijgen dan ging dat uiteindelijk naar de Poolse president Donald Tusk. Hem blijft alleen nog de anonimiteit over. Zonder steun uit Washington is hij in zijn Polen gewoon een nobele onbekende.

Amerikaanse moraliteit

In wezen is dit rapport dan ook iets als vijgen na Pasen. Feitelijk is dit gewoon een Amerikaans partijpolitiek spelletje tussen de Democraten en de Republikeinen welke op kap van de CIA wordt uitgevochten. Waarbij men poogt de politieke elite zoveel mogelijk te sparen. Daarom koos men voor de door de media overal overgenomen titel ‘nog brutaler dan gedacht’.  Met als achterliggend idee dan dat die politici het niet echt wisten. Kom nou.

Het is lachwekkend te komen beweren dat de Democratische senator Dianne Feinstein, de initiatiefneemster, niet wist wat de CIA hier op haar kerfstok had. Nu de Republikeinen na de telleurstellingen over het beleid van Barack Obama electoraal de wind in de zeilen hebben geven de Democraten tegengas en pogen ze zich voor te stellen als de verdedigers van de zogenaamde Amerikaanse moraliteit en respect voor mensenrechten.

Drone

Voor Obama was het simpel. Gedaan met al die herrie rond kidnappings en folteringen door de CIA. Voortaan mocht de CIA vanuit haar hoofdkwartier met een joystick en een druk op de knop duizenden kilometers verder massaal mensen vermoorden. Geen vuile handen meer maar een nette kantoorjob. Leve de robots.

Klinkklare onzin. Van de uitroeiing van de inheemse bevolking over de slavenhandel en het ooit zelfs geïnstitutionaliseerde racisme tot de folterinstelling ‘School for The Americas’ waar men Latijns-Amerikaanse officieren leerde folteren, de Vietnamoorlog en de steun voor salafistische jihadisten in het Midden-Oosten en Azië, steeds stond de CIA aan de kant van het meest brutale geweld.

Dianne Feinstein, de hoofdauteur van dit rapport, wil klokkenluider Edward Snowden trouwens vervolgen voor landverraad en is ook een voorstandster van de doodstraf. Het is ook geen toeval dat ze na publicatie van dit rapport stelde dat het idee is om te verhinderen dat zoiets als ontvoeringen en folterpraktijken door de CIA ooit nog zouden gebeuren. Wie is zo naïef om dat te geloven?

Moorden met drones

De Amerikaanse moraliteit waar de media en een Dianne Feinstein of Barack Obama het over hebben is niets anders dan een grote leugen. Ze bestaat niet en heeft nooit bestaan. Waarom stopte Obama bij zijn benoeming als president met dit soort praktijken van zijn voorganger? Heel simpel, het oogde politiek heel mooi om de Democraten voor te stellen als de ‘goeden’, en tweedes, omdat het programma zeer onpraktisch was gebleken.

Mensen ontvoeren en opsluiten bleek op termijn onhoudbaar. In wezen zijn alle in Guantánamo opgesloten gevangenen immers onschuldigen daar ze niet alleen nooit voor een rechtbank verschenen en maar men hen zelfs officieel nooit in staat van beschuldiging stelde. De VS is dan ook geen rechtstaat.

En toch kregen zij zo te zien levenslang en dat in een gevangenis op buitenlandse bodem en dan nog in Cuba, een land dat volgens de VS een zeer zware overtreder is van de mensenrechten. Verdedig zo een beleid maar eens in het publiek. Niet simpel.

Barack Obama - 3

Barack Obama wou zich bij zijn aantreden als president voorstellen als de goede die de slechte Bush Jr. ging vervangen. Geen ontvoeringen en kidnappings op grote schaal meer als voorheen dus. Het was immers te slecht voor het imago en onpraktisch.

Neen, Obama had een betere en praktischer oplossing gevonden bij zijn voorganger George W. Bush, namelijk drones, robotvliegtuigen. Geen ontvoeringen en folteringen meer van mensen die in de weg liepen maar hen gewoon vanop afstand via een joystick vermoorden. Bush was er op het einde van zijn termijn mee beginnen experimenteren en dat leek de oplossing. Het netjes verdelgen van ongewensten door robotten.

En aangezien Barack Obama stelde dat men alleen terroristen aanviel werd dit jarenlang ook zo in de media aangenomen, tot het uiteindelijk ook voor de pers wat te gortig werd en men dus begon te schrijven dat er daarbij ook wel eens onschuldigen werden gedood.

Alsof al die anderen die met een joystick en een druk op de knop vanop duizenden kilometers ver werden vermoord dan wel schuldig waren. Schuldig ben je immers pas na een veroordeling in beroep in een rechtszaak, niet na wat intern beraad en een bevel aan een robot zoals hier in honderden gevallen gebeurde.

Straffeloosheid

Maar daarover zal Dianne Feinstein wel geen rapport laten maken. Neen, Obama kreeg van NAVO-partner Noorwegen de Nobelprijs voor de Vrede en blijft maar praten over de bescherming van de mensenrechten en ‘vrijheden’, de Amerikaanse normen en waarden. Amper iemand die de man gewoon een massamoordenaar noemt zoals hij werkelijk is.

Dianne Feinstein - 2

Dianne Feinstein is steeds een harde verdedigster van de CIA geweest, ook nu nog.

En dat er voor die praktijken nooit iemand voor de rechter zal verschijnen is nu al zeker. Behoudens dan eventueel enkele kleine garnalen als die Lynddie England uit het verhaal met Aboe Graib of vooral diegenen die dit aanklaagden als een Edward Snowden, Julian Assange of een Chelsea Manning.

Die voelen dan de onmenselijke kracht van het Amerikaanse repressieapparaat. Een Dick Cheney die blijft onaangetast zijn folterpraktijken aanprijzen als heldendaden. Deze meesterfolteraar kan gewoon verder ongestoord genieten van zijn rijkeluisleventje.

En de CIA? Ach ook die blijft gewoon voortdoen zoals altijd. Deze wordt nu bedolven onder de kritiek maar doet gewoon verder wat ze steeds heeft gedaan, spioneren en regeringen die de VS onwillig zijn destabiliseren. Met of zonder moord, omkoping of folteren. Zie maar naar de rol van de CIA in Syrië waar ze al Nusra en ISIS bewapende.

Naast dan haar al decennia durende betrokkenheid in drughandel natuurlijk, een bron van geheime inkomsten voor projecten waar men liefst ook de bazen in Washington in het ongewisse over wil laten. De kritiek is voor hen niets nieuws en eveneens ouwe koek. Het is in Langley bij de CIA het een oor in, het ander oor uit.

Het CIA-rapport zal ook niets veranderen aan de houding van de VS tegen wie hen tegenwerkt of aan de mentaliteit van de media. Geweld zit al sinds de Founding Fathers, de eerste kolonisten, ingebakken in de mentaliteit van de Amerikaanse elite en zal er blijven zitten. En de media zal als altijd getrouw het verhaal brengen zoals het Witte Huis dat wil. Ook dat zit er ingebakken.

Willy Van Damme.

Bron: Willy Van Damme’s Weblog.

Reacties

Nog geen reacties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Twitter

Archief

%d bloggers liken dit: