Nieuws

Priester Daniël Maes: Nieuw leven


Daniël Maes, norbertijn van Postel en afkomstig uit Arendonk, is verantwoordelijk voor een seminarie in het zesde eeuwse klooster Mar Yakub in Qâra, gelegen op 90 kilometer van de Syrische hoofdstad Damascus. In Syrië zijn er 2,4 miljoen christenen op 24 miljoen inwoners. Een verre droom van de Vlaamse norbertijn Maes is om van het klooster Mar Yakub een tweede Taizé te maken, dicht bij de bronnen van het christendom, in dialoog met joden en moslims.

Daniël Maes, norbertijn van Postel en afkomstig uit Arendonk, is verantwoordelijk voor een seminarie in het zesde eeuwse klooster Mar Yakub in Qâra, gelegen op 90 kilometer van de Syrische hoofdstad Damascus. In Syrië zijn er 2,4 miljoen christenen op 24 miljoen inwoners. Een verre droom van de Vlaamse norbertijn Maes is om van het klooster Mar Yakub een tweede Taizé te maken, dicht bij de bronnen van het christendom, in dialoog met joden en moslims.

Goede Vrienden,

Heel deze week hadden we veel miserie met het internet dat komt en
vooral gaat, wat het normaal werken heel moeilijk maakt. Daarom wilde
ik je enkel maar een korte groet sturen. Maar na een diepe zucht en de
uitroep van mijn  (halve eeuw jongere) medebroeder “wat een
afknapper”, heb ik dan toch maar besloten enige commentaar te geven
vanuit de woestijn van Syrië.

Van harte.

P. Daniel.

maesdaniel3@gmail.com

.

001.

Lees ook het artikel over de Qalamoun, de regio van priester Daniël Maes en Deir Mar Yacub:

De Qalamoun: van Natufische cultuur tot barbaarse terroristen

.

002003.

Nieuw leven

Veertien dagen geleden waren 150 fanatieke strijders van Daesh langs het gebergte tot op 3 km van ons genaderd “om het kruis te komen verbrijzelen” en natuurlijk alles wat hiermee verbonden is. Zo is het trouwens in de geschiedenis al enkele keren met dit klooster verlopen. We hebben echter nauwelijks gemerkt dat er rondom ons gevochten werd. We vernamen het van onze veiligheidsmannen. De bevolking van het dorp en van het klooster bleef ongedeerd en beschermd. En zo begrijp je dat wij samen met de bevolking over heel het land telkens weer het leger en de Hesbollah een warm hart toedragen. Het zijn ook maar eenvoudig jongens, maar wel echt bezield, om hun leven te geven voor de bescherming van de Syrische bevolking. Het betekent wel dat de koplopers van de stoet van vorige zondag in Parijs (waarover ik vorige keer voldoende frustraties heb geuit – Lees: Priester Daniël Maes: Terwijl het hier wintert, zijn de ‘wijzen’ weer naar huis) onverminderd blijven ijveren om Syrië toch te ontwrichten. Iedere dag blijven we samen met de moslims om ons heen God bidden om bescherming en vrede voor ons en heel het Midden-Oosten.

Deze zondag bracht ons weer een aangename verassing. Tegen de middag verschenen moeder Agnès-Mariam en zr. Carmel. En ze hadden nog een lachende postulante bij uit het gebergte van Libanon. Ze is van de maronitische ritus (verenigd met Rome) en kan zo onze Grieks-melchitische liturgie weer verrijken. De vluchtelingen komen om te groeten en te feliciteren. Plots zijn er dan weer van allerlei kanten mensen die moeder Agnès-Mariam en zr. Carmel willen ontmoeten. En zo wordt de eucharistie op de middag verschoven… totdat het al half vijf is en hoog tijd dat we aan het middagmaal beginnen. Om 20.00 u vierden we dan in alle rust en met de nodige plechtigheid de zondagseucharistie. ’s Avonds en de volgende dag hebben we nog eens de gelegenheid om met onze kleine gemeenschap (nu + een) verenigd te zijn en een soort kapittel te houden. Moeder Agnès-Mariam gaf ons nog een prachtige icoon, een geschenk van de monialen van het klooster uit Moskou waar ze ontvangen werd als uitdrukking van onze wederzijdse verbondenheid. Ons kapittel ging over de vraag hoe we als gemeenschap en afzonderlijk onze roeping beter kunnen beleven. St. Jan van het Kruis blijft hierbij een inspirerende gids. Ook de eenvoud en oprechtheid van de moslims om ons heen spoort ons aan om in hen het goede te erkennen en aan te moedigen. Zo valt het ons o.m. op dat de vrouwen altijd eenvoudig en toch mooi gekleed zijn en hartelijk in hun gedrag. Het is een aansporing om het leven niet te ingewikkeld te maken. Trouwens, ook de kleding van de monniken en monialen blijkt steeds eenvoudiger te zijn naarmate we verder teruggaan naar de oorsprong. Dan hoeft het voor ons ook geen “haute couture” te zijn.

Nog meer “gematigde” terroristen.

Als de Amerikaanse CIA en de zionistische Mossad in onze tijd één geniale vondst hebben gerealiseerd dan is het wel de creatie van “gematigde” terroristen. Het is echt een schepping uit het niets, hoewel lang voorbereid. Hiermee kunnen onze journalisten aan de mensen precies uitleggen hoe de toestand hier is en vooral wat er moet gebeuren. Zo denken zij te moeten bijdragen aan de wereldvrede. Het is simpel. In Syrië is er een verschrikkelijke dictator en het volk smeekt de wereld om hulp. Dit hebben de CIA en de zionisten vroeger al duidelijk uitgetekend en gezegd hoe dat moet voorgesteld worden. Amerika, Israël en de NAVO met de bereidwillige hulp van de Golfstaten verzamelen hun beste krachten. En omdat er in een verschrikkelijke dictatuur altijd extreme gewelddadige groepen (zomaar spontaan!) ontstaan is er nu een grote dreiging door de islamitische staat (IS) of Daesh, die niet alleen in Syrië maar overal toeslaat. Kijk maar wat er in Parijs gebeurde. Daarom moeten er “gematigde” moedige strijders komen die zowel die dictator als die IS kunnen bestrijden om uiteindelijk in Syrië en wereldwijd de westerse democratie, vrede en vrijheid te vestigen. Zij zullen zorgen voor de nodige ”stabiliteit” , een andere geweldige waarde die voortdurend moet worden onderlijnd.

In Londen is er al een internationale conferentie geweest die heeft bepaald dat er meer oorlog moet gevoerd worden tegen de IS. En nu wordt de wereld voorbereid op een grote top in Washington op 18 februari 2015 om een nieuw plan voor een wereldwijde oorlog tegen het extreem terrorisme te voeren. B. Netanyahu, nog een alom in het Westen gevierde held van de vrede, is al uitgenodigd om vlak voor de top op 11 februari de Amerikaanse congresleden toe te spreken. Hij heeft zopas voor de vijfde keer luchtaanvallen uitgevoerd op het Syrische Quneitra en met succes. Een aantal Hesbollah-leiders en een Iraans generaal die aan de kant van dat verfoeilijke Syrië staan zijn gedood. (Obama zet Netanyahu wel onder druk om aan Iran snel zijn verontschuldigingen aan te bieden want daar komen (anders) vodden van). Ondertussen wordt verder gewerkt aan het grote plan. John Kirby, de woordvoerder van het Pentagon (de oorlogsmachine van de VS en omstreken), heeft al de oplossing aangekondigd: 5.000 “gematigde” Syrische strijders zullen getraind en bewapend worden. Samen met Turkije, Saoedi-Arabië en Qatar zullen ze hier eens echt werk van maken. En nu sterft juist de koning van Saoedi-Arabië, maar het land zal zijn edelmoedige inzet voor de vrede zeker nog een tijd blijven leveren. Obama heeft deze Abdullah bin Abdul Aziz al-Saud al hoog geprezen als een echte brenger van “stabiliteit” en “veiligheid” in heel het Midden-Oosten (zoals iedereen nu ook kan merken) omwille van zijn sterke vriendschapsband met de VS. Natuurlijk gaat de NAVO hierbij een centrale rol spelen, zoals ze dat destijds met Libië zo flink heeft gedaan. Al op 26 november 2011 hebben NAVO vliegtuigen de bekende Libiër Abdel Hakim Belhadj, beter bekend onder de naam van “de slachter van Bagdad en Tripoli” samen met een bataljon van 700 strijders en een massa gestolen Libische wapens overgebracht naar Eskandarun, N. Turkije aan de grens met Syrië. (Lees: Syrië, de stem van de zwijgende meerderheid: ‘mussalaha’ of verzoening) Nauwelijks een maand daarna, vlak voor Kerstmis, had hij al in Damascus een eerste aanslag geregeld met 50 doden en 200 gewonden. Hij mag dus ruimschoots gesteund worden als “gematigde” strijder. Ondertussen heeft de NAVO deze meneer ook al beloond en benoemd als gouverneur van Tripoli. Vandaar die ‘stabiliteit” in het huidige Libië! Overigens, de NAVO heeft in Turkije meer dan 20 bases voor bommenwerpers, oorlogsschepen, elektronische spionage en raketten van Amerikaanse, Duitse en Nederlandse herkomst. Nu worden hieraan nog de belangrijke commando’s toegevoegd van de zogenaamde Landcom, onder het opperbevel van de Amerikaanse generaal Hodges. Het zijn speciale strijdkrachten uit maar liefst 28 landen, met hun hoofdkwartier in Lago Patria, Napels, Italië. Van hieruit moeten ze infiltreren in Syrië met de zeemacht, die onder het opperbevel staat van de Amerikaanse admiraal Ferguson.

Inmiddels heeft echter de Deutsche Welle (tv) een reportage van de werkelijkheid getoond: iedere dag steken honderden vrachtwagens vanuit Turkije zonder enige controle de grens met Syrië over richting Raqqa, het hoofdkwartier van de IS. De Amerikaanse senator John McCain zorgt voor de goede relaties en de coördinatie tussen de IS, Al Nousra en de “gematigde” rebellen. Kortom, voor de zoveelste keer laten onze media zich beetnemen om oorlogspropaganda te steunen ten einde Syrië te vernietigen en Irak te heroveren. Journalisten, wordt eindelijk eens wakker. Weg met alle oorlog en geweld.

Toch zijn er alom kleine tekens van hoop.

In Damascus hield zopas de WFTU (World Federation of Trade Unions), de enige internationale anti-imperialistische koepel van vakbewegingen, zijn congres. In een bevlogen toespraak bracht Valentin Pacho, secretaris generaal, een groet aan de arbeiders en het volk van Syrië “namens onze 90 miljoen leden uit de vijf werelddelen”. Hij zei dat dit 26e congres een antwoord wil zijn op de agressie van de VS en Europa, die huurlingen blijven sturen om Syrië aan te vallen. Ondertussen komt de crisis waar zij zelf mee worstelen alleen maar ten goede aan de bazen van de multinationals, de banken en de wapenindustrie. Hij prees Syrië als een voorbeeld van waardig verzet en voorspelde dat het zal overwinnen. Hij eiste de terugtrekking van Israël uit de bezette Arabische gebieden, de onmiddellijke terugtrekking uit de Syrische Golan, uit Palestina, Irak, Libië, Afghanistan en elders. Hij eindigde met de hoopvolle noot. Wereldoverheersingen zijn niet eeuwig, ook het almachtig gewaande Romeinse Rijk is ingestort. Leve Syrië.

In Macedonië werd op 21 januari het huwelijk vastgelegd als een exclusieve verbintenis van één man met één vrouw, met 72 stemmen tegen 4! Hiermee worden voorgoed op dit gebied vierkante cirkels, gezamenlijke enkelingen, meervoudige zonderlingen, los lopende samenwonenden enz. enz. voorgoed van het huwelijk uitgesloten. Er is geen enkel bezwaar dat twee mannen of vrouwen, drie of vijf mensen met elkaar een contract sluiten, maar dit is geen huwelijk en zal het nooit worden, nu niet en zelfs drie dagen na de eeuwigheid niet. De beslissing van een meerderheid verandert niets aan de werkelijkheid dat een huwelijk enkel kan bestaan uit man en vrouw en gericht is op het voortbrengen en opvoeden van kinderen. En dit is een gave van God, Schepper en Vader. Daarom is Hij in het diepste wezen van ieder mens aanwezig en is Hij ook het hart van ieder huwelijk. Als er in België ooit voldoende mensen komen die bij hun verstand zijn, kunnen ze evenzeer tot het inzicht komen wat het huwelijk is en dit plechtig erkennen en vastleggen voor het geluk van een hele samenleving.

Terwijl er in België vorig jaar 24.360 mensen een wilsverklaring voor euthanasie tekenden (4.000 meer dan in 2013) en de Franse regering binnenkort gaat stemmen om deze mogelijkheid weer uit te breiden, gaat er volgende zondag in Parijs een mars voor het leven door. Het lijden van mensen wordt niet opgelost door hen om te brengen maar door hen deskundig en met liefde nabij te zijn en te verzorgen. De waarde van een beschaving kan gemeten worden aan de zorg voor de armen, de zwakken en de lijdenden.

Bidden, helpen helpen en wegen van verzoening gaan vormen het begin van het herstel van een cultuur van het leven. Daarom nog dit bericht.

De beweging “Op weg naar het Tweede Concilie van Jeruzalem” (Toward Jerusalem Council II of tjcii – België) organiseert op 14 februari 2015 een vorming dag in het Ontmoetingscentrum “Eenheid”, Aarschotsesteenweg 381, 3111 WEZEMAAL. Het thema: Messiaanse hoop. Joodse en christelijke eindtijdvisie. Sprekers: Mgr. Peter Hocken en René Leitner. Onthaal 10.00 u, einde 16.30 u. Inschrijving voor 25 januari door overschrijving van 25 € op BE 48 0634 8429 1127 IBAN: GKCCBEBB.

Priester Daniël Maes.

Advertenties

Reacties

2 gedachtes over “Priester Daniël Maes: Nieuw leven

  1. Dit is op bid 24 uur herblogd.

    Geplaatst door Pastoor Geudens | 25 januari 2015, 14:46
  2. Wens jullie veel sterkte toe, in deze heel moeilijke tijden E. priester Daniél ❤

    Geplaatst door walterbotteldoorne | 28 januari 2015, 14:37

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Twitter

Archief

Advertenties
%d bloggers liken dit: