Nieuws

Heeft de AIVD voldoende middelen?


001Artikel door onze terrorisme expert Chessy

MEDIAWERKGROEP SYRIE – 18 februari 2015 – De fractievoorzitters van de oppositiepartijen hebben kritische vragen gesteld aan minister-president Rutte over het anti-terreurbeleid. Zij zijn bang dat de Nederlandse Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) te weinig geld en mankracht ter beschikking wordt gesteld.

De fractievoorzitters geven aan dat zij hierover verontrustende verhalen te horen krijgen van burgemeesters, de politie en diverse instanties die betrokken zijn bij de nationale veiligheid.

De fractievoorzitters willen weten wat minister-president Rutte tijdens het debat over de aanslagen in Parijs bedoelde met zijn opmerking dat de AIVD geen extra geld nodig heeft. Ze vragen zich af of hij toen wel rekening heeft gehouden met de toegenomen radicalisering en het jihadisme.

Minister-president Rutte

Minister-president Rutte zei op 14 januari jl. in de Kamer: “Op dit moment is het onze overtuiging dat de AIVD met de huidige bezetting en financiering in staat moet zijn om goed te functioneren .”

De fractievoorzitters Roemer (SP), Van Haersma Buma (CDA), Wilders (PVV), Pechtold (D66), Slob (ChristenUnie), Van Ojik (GroenLinks) en Van der Staaij (SGP) willen ook van de minister-president weten of de AIVD wel voldoende mankracht heeft om teruggekeerde jihadisten en andere verdachten te volgen. 

Eerder werd bekend dat de veroordeelde jihadist Omar H. onvindbaar is. Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie zegt dat zijn paspoort is ingetrokken maar dat het nog onduidelijk is waar Omar H. zich bevindt.

ChristenUnie-leider Slob: “We zien dit als een zaak van het grootste belang gezien het gaat om onze veiligheid. Daarom willen wij hierover absoluut duidelijkheid hebben en daarom hebben we gezamenlijk vragen gesteld.”

D66-leider Pechtold betwijfelt of de veiligheidsdiensten, het Openbaar Ministerie en de politie voldoende capaciteit hebben om jihadstrijders te volgen en te berechten. Ook vraagt hij zich af ten koste van welke andere capaciteit dat eventueel gaat.

Nu, niet na een aanslag

Het CDA wil dat er snel maatregelen worden genomen. Fractievoorzitter Buma: “Er is nu een capaciteitsprobleem en de oproep die er achter die vragen zit is: Doe er nu wat aan. Ik wil niet dat dat pas na een aanslag gebeurt.”

Wat moet er gebeuren

De AIVD heeft het afgelopen jaar op enkele  uitzonderingen na uitmuntend werk verricht. Het staat onweerlegbaar vast dat de AIVD onder leiding van Dhr. Bertholee  velen malen beter presteert dan onder leiding van zijn voorganger Dhr. Joustra. Ik ben van mening gezien de huidige situatie dat Dhr. Bertholee de juiste persoon is om de AVID te leiden.

Ongeacht de duidelijke vooruitgang zullen de bezuinigingen gezien de huidige ontwikkelingen grote gevolgen met zich mee kunnen brengen voor de openbare orde en veiligheid. Vandaar dat ik het gezien de huidige situatie niet verstandig acht om deze bezuinigingen door te voeren.

Minister-president Rutte zou wel een punt hebben gemaakt toen hij zei dat de AIVD ongeacht de bezetting met de huidige financiering in staat zou moeten zijn om haar werk uit te voeren als de dienst theologische inlichtingen-specialisten zou werven die gezien hun kundigheid op het gebied van contraterrorisme, inlichtingeninwinning en theologische kennis gelijk staan aan minimal 30 huidige AIVD agenten.

Dit zullen specialisten moeten zijn  die een achtergrond hebben in de inlichtingenwereld. Zij zullen multifunctioneel inzetbaar moeten zijn. Het moeten personen die inlichtingen en  situaties velen malen beter kunnen beoordelen dan de huidige medewerkers. Als de minister-president dit bedoelde dan had hij de spijker op zijn kop geslagen.

Hierdoor zou de dienst ongeacht welk scenario zich ook voordoet te allen tijde kwalitatief hoogstaand werk kunnen blijven leveren en bijvoorbeeld geen tijd verliezen aan onderzoeken naar aanleiding van ongecontroleerde informatie afkomstig van de de diverse RID’s welke uiteindelijk op niets uitlopen.

Succes op het gebied van contraterrorisme hangt niet alleen af van het kunnen beschikken over technologie, grote sommen geld en geluk maar hangt ook af van theologische deskundigheid. Als de dienst of de overheid met personen die voldoen aan dit profiel profiel een intern of extern samenwerkingsverband zou kunnen aangaan, dan zou dit er zeker toe kunnen leiden dat de terreurdreiging met minimaal 30 procent zal gaan afnemen. Want een goede strategie, geld, technologie, multifunctioneel inzetbaar personeel en Dhr. Bertholee zijn de ingrediënten voor succes.

Strategie

Veel mensen in de inlichtingenwereld die spreken over contraterrorisme kunnen als gevolg van hun onbekendheid met het theologische aspect  geen effectieve strategie ontwikkelen waarmee ze de terroristische dreiging kunnen reduceren. Dit terwijl de echte oplossingen voor  handen zijn.  Op de een of andere manier wordt het probleem  niet juist benaderd. Ook zijn de door de overheid gepresenteerde oplossingen in de praktijk vaak contraproductief.

Zowel de regering als de AIVD dienen zich ervan bewust te zijn dat de overheidsadviesorganen mogelijk zijn geïnfiltreerd door de islamitische Broederschap die niet schromen om over lijken te gaan om hun doelstellingen te behalen.

De huidige situatie is een regelrecht gevolg van het verleden. Tal van situaties kunnen worden opgesomd maar er kan helaas niets worden teruggedraaid. Er moet getracht worden het tij te keren door veranderingen aan te brengen in de huidige strategie. De dienst zal haar aanpak om tot succes te komen moeten herzien. Na de aanslagen in België, Canada, Australië en Frankrijk moet het landsbelang de voorkeur krijgen voor het uitpraten van de persoonlijke geschillen. Zeker in het hier boven beschreven geval  als deze geschillen namelijk gebaseerd zijn op ongegronde beschuldigingen.

Chessy.

Reacties

Nog geen reacties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Twitter

Archief

%d bloggers liken dit: