Nieuws

Priester Daniël Maes: Een voorliefde voor de Kopten in Egypte


danic3abl-maes12111111111111111121111

Daniël Maes, norbertijn van Postel en afkomstig uit Arendonk, is verantwoordelijk voor een seminarie in het zesde eeuwse klooster Mar Yakub in Qâra, gelegen op 90 kilometer van de Syrische hoofdstad Damascus. In Syrië zijn er 2,4 miljoen christenen op 24 miljoen inwoners. Een verre droom van de Vlaamse norbertijn Maes is om van het klooster Mar Yakub een tweede Taizé te maken, dicht bij de bronnen van het christendom, in dialoog met joden en moslims.

Goede Vrienden,

Het Syrische leger blijft grote overwinningen behalen op de
terroristen in heel het land maar de toestroom gaat ook door. Toch
ziet het er naar uit dat de oorlog hier eens zal eindigen. Helaas zal
hij dan elders gevoerd worden. Het is werkelijk een mysterie van
kwaad. Wel blijven we ondertussen veilig. Ziehier nog enkele
commentaren op een keuze van sommige recente gebeurtenissen.
Van harte.

P. Daniel.

maesdaniel3@gmail.com

.

Vrijdag 6 maart 2015

Een voorliefde voor de Kopten in Egypte

Zondag is hier echt een vrije dag en gemeenschapsdag. Tenminste, dat proberen we er toch van te maken. De allereerste activiteit is de plechtige zondagsviering om 13.00 u. Sommigen gaan vooraf wat kuieren in de tuin onder een (soms toch al) vrij stralende zon. Natuurlijk zorgen anderen voor de maaltijd. En we gebruiken het middagmaal nu op het voorplein in volle zon. In de late namiddag is het (bijna) altijd cinema. ’s Middags wordt al van gedachten gewisseld over wat we gaan bekijken en natuurlijk hangt er ook een en ander af van de elektriciteit. Zaterdag en zondag waren we gans de dag en nacht verstoken van stroom, met uitzondering van twee uur overdag en een uur ’s nachts. Dinsdag ging weer heel de namiddag het licht uit. Voor de film moeten we dan zien dat de enige laptop met een flinke batterij ter beschikking is. En zo hebben we dan zondag in de late namiddag en avond een film gezien over de evangelist Marcus, de patroon van de Koptische christenen in Egypte. Wat een prachtige film die ons helemaal in de authentieke sfeer van het evangelie en van de eerste christenen brengt! We hebben al veel films gezien van oosterse monniken en monialen, martelaren en kloosters (naast alle films van Charlie Chaplin, Louis de Funès, Lord of the Rings…). De realisaties van de Koptische christenen liggen hier echter in bovenste schuif. En terecht. Ook hun gewone uitzendingen zijn een voorbeeld van boeiende evangelisatie. En wat een variëteit: enerzijds een Koptische priester in lang zwart gewaad, met zwarte kap en het kruis in zijn handen, op elk ogenblik klaar voor een zegening en anderzijds een moderne jonge presentatrice!

Europa “made in USA”

De VS hebben zowel de NAVO als de Europese staatshoofden en regeringsleiders helemaal in hun macht om hen te dwingen de buitenlandse politiek van Amerika te dienen.

Angela Merkel en Hollande zijn eigenlijk geen grote voorstanders van het bewapenen van Kiev om een oorlog te voeren tegen Oost Oekraïne. Ze besluiten om samen eens met Poetin te gaan praten zonder vooraf de toestemming van Washington te vragen. Daarop lanceert Washington een aanval in de media tegen Angela Merkel vlak voor ze daarna Obama komt bezoeken. Op 9 februari wordt een 12 jaar oude foto gepubliceerd van A. Merkel als leidster van socialistische jeugd in Oost-Duitsland, spion in Berlijn en bevriend met nazi’s met de uitdrukkelijke vraag of het wel verantwoord is dat Duitsland door zulk een persoon geleid wordt!? Senator John McCain vergeleek dan het bezoek van A. Merkel en Hollande aan Poetin meteen met het bezoek van Neville Chamberlain aan Hitler!

Toen de Hongaarse eerste minister, Viktor Orban met Rusland een contract tekende voor de bouw van twee kerncentrales hebben de VS Hongarije onmiddellijk sancties opgelegd om het land te straffen voor deze afwijking van de Amerikaanse politiek. Op het moment dat daarna Poetin Hongarije bezocht (17 februari) lanceerde senator John McCain een campagne tegen “deze fascistische dictator” van Hongarije.

De president van de Tsjechische Republiek, Milos Zeman begreep dat er geen harde bewijzen waren van een zogenaamde invasie v an Russische troepen in Oekraïne. Hij vroeg dat de zaak ernstig zou onderzocht worden en dat de sancties tegen Rusland zouden opgeheven worden. Onmiddellijk begon een felle campagne tegen de president om hem in diskrediet te brengen. Onze ex-eerste Europese burger Herman van Rompuy was veel sluwer. Zonder enig bewijs riep hij Rusland openlijk op om zijn troepen terug te trekken uit Oekraïne en de VS waren tevreden!

En dan Dominique Strauss-Kahn, voorzitter van het IMF. Tegen hem werd een proces gevoerd. Hij zou een zwart kamermeisje in een hotel in New York hebben aangerand. Hij werd meteen afgezet als directeur van het IMF en had geen enkele kans meer om zich als presidentskandidaat in Frankrijk nog aan te bieden. Nu heeft het bewuste kamermeisje toegegeven dat ze gelogen heeft. Het interesseert niemand meer. Het is oud nieuws en het doel is al lang bereikt. De CIA heeft DKS definitief uitgeschakeld.

Berlusconi aarzelde niet te verkondigen dat een wederzijdse verstandhouding tussen VS en Rusland nodig is voor de veiligheid en stabiliteit van Europa. Hij stelde dat het totaal onverantwoord was dat de VS raketten plaatste in Polen en Tsjechië en dat Georgië en Oekraïne in de NAVO zouden getrokken worden. Berlusconi is deskundig uitgeschakeld.

De trans-Atlantische samenwerking tussen VS en EU wordt helemaal gedomineerd door de buitenlandse politiek van de VS. Dat wil nu zeggen: Poetin en Rusland zo zwart mogelijk maken zodat Amerika dan Europa kan ophitsen om een oorlog te beginnen tegen Rusland. Vandaar het illegaal opleggen van sancties, het crimineel bewerken van de instorting van de roebel en de instorting van de olieprijzen en tenslotte de vlucht van het kapitaal uit Rusland stimuleren. De NAVO en de Europese regeringsleiders gehoorzamen nagenoeg blindelings. Wie hieraan meewerkt wordt beloond, wie dit tegenwerkt wordt geliquideerd.

Laat dit duidelijk zijn: Poetin wil geen oorlog. Hij tracht nuchter de meest gunstige economische en financiële verdragen te sluiten, al is het met landen die een radicaal verschillende buitenlandse politiek voeren (bv. Turkije). De Russische beer zal echter nooit aan de leiband van Amerika kunnen gelegd worden. Ook niet met behulp van de NAVO, Europa, de golfstaten, Daesh, Al Nousra en de uitgebreide lentecollectie van westerse-Arabische terreurgroepen. Hij zal geen wereldorde aanvaarden waarin één supermacht alleenheerser is en alle landen die nog niet onderworpen zijn, naar believen in een chaos kan storten. Vergeten we ook niet dat op donderdag 26 februari de Chinese ambassadeur in België Qu Xing een wel zeer merkwaardige uitspraak heeft gedaan. China moeit zich gewoonlijk niet met het buitenland, het is ook groot genoeg om zich enkel met zichzelf bezig te houden. Nu zegt die man dat China in de strijd van het westen in Oekraïne tegen Rusland, ondubbelzinnig aan de kant van Rusland staat. Al is het niet duidelijk wat zulks concreet betekent, we weten al dat de Chinezen volk genoeg hebben. Als zij werkelijk komen helpen, kunnen ze het met miljoenen tegelijk doen. Trouwens zij beseffen ook dat de val van Rusland maar een voorbereiding is voor de VS om de val van China na te streven. Poetin wil een evenwicht in deze wereld en grootmachten die elkaar als partners behandelen en gemeenschappelijke belangen nastreven. Een Russisch opposant van nauwelijks enige betekenis, Boris Newtsov wordt op 27 februari vermoord en onze vrt speelt perfect mee, alsof Poetin vanuit het venster van zijn bureau zelf de man heeft neergeschoten! In de eerste berichtgeving leek het wel alsof onze vrt door de CIA betaald wordt voor iedere bijdrage in deze moddercampagne.

Maar er is nog meer. Poetin heeft een klare visie die ook radicaal tegengesteld is aan de westerse. Hij wil een christelijk land, gebouwd op christelijke principes, verbonden met het orthodoxe patriarchaat van Moscou. En de nieuwe orthodoxe monniken en kloosters vormen een dynamische strijdbare kerk. Jammer dat het wantrouwen tussen Moscou en Rome, – hoewel begrijpelijk vanuit het verleden – , nog altijd zo sterk leeft. Mogen het wantrouwen van Moscou en de pretentie van Rome tegelijk wat verminderen zodat beiden een eenheid kunnen vormen in respect voor elkaars verscheidenheid.

Omgekochte journalisten

Onze aanklacht van vorige week tegen de journalisten die oorlogspropaganda tegen Syrië blijven voeren heeft enige weerklank gehad. Vooreerst kreeg ik een beschrijving van UDO ULFKOTTE, Gekaufte Journalisten. Hij was een bekend mediafiguur en voormalig journalist van de Duitse Frankfurter Algemeine Zeitung. Hij getuigt hoe de CIA en de Duitse inlichtingendienst journalisten op verschillende wijzen omkopen (met geld, reizen en feestjes) om de oorlogspropaganda van de NAVO en de VS te steunen, zo niet verliezen ze hun baan. Hij zegt dat hij zelf daaraan meegedaan heeft. Soms kwam iemand een artikel brengen met “geheime informatie” die niemand onderzocht had. De journalist moest dan in een afzonderlijk kamertje dat artikel met zijn naam ondertekenen. De geheime informatie uit zijn artikel werd daarna wereldwijd overgenomen. Zijn stelling is nu: wat de media schrijven over de internationale politiek is nagenoeg allemaal gelogen.

In Nederland werd ons artikel van vorige week netjes geplaatst op De Waarheid nu. Volkseditie voor NL. 4 maart 2014. En oraprosiria verspreidde een Italiaanse vertaling onder de titel: A tutti i Rudi Vranckx (= aan alle Rudi Vranckxen) die naar enkele parlementariërs en zelfs naar de president gestuurd werd! De voornaamste bemoediging kwam hierbij van een lezer die beweert dat er veel meer gewone burgers zijn dan we denken, die de leugens en manipulatie van de media doorzien. Moge het zo ook zijn.

Voor Frankrijk heeft François Belliat vroeger al een studie gemaakt van de wijze waarop systematisch getuigenissen geweerd worden van hen die de werkelijke toestand in Syrië vermelden. Hij ontleed de getuigenissen van P. Elias Zahloui, patriarch Gregorios III Laham, Mgr. Antoine Audo, bisschop van de Chaldeeuwse christenen en van moeder Agnes-Mariam. De media negeren hun getuigenis of zeggen dat het agenten zijn van “het regime”. Van moeder Agnès-Mariam werd zelfs een tijd lang beweerd dat zij de Franse journalist Gilles Jacquier in de val heeft laten lopen van een aanval door het leger. Ondertussen is gebleken dat zij hem waarschuwde niet naar Homs te gaan omdat het te gevaarlijk was en nu is ook bewezen dat hij door een projectiel van de rebellen gedood werd. De lastercampagne gaat evenwel nog even door. Anderzijds krijgt zij ook wel uitnodigingen om te getuigen. Uitgerekend deze avond, zo kondigt KTO aan, houdt moeder Agnès-Mariam een conferentie in Parijs.

Wie de waarheid vertelt en de oorlogspropaganda van de NAVO en de VS en de zionisten niet steunt, wordt langs alle kanten tegengewerkt. Dat heeft Mediawerkgroep Syrië duidelijk ondervonden maar zij hebben volgehouden en zijn nu een behoorlijk nieuwsagentschap in Vlaanderen. Dat heeft ook mevr. Agnes Jonckheere ondervonden die in alle oprechtheid de Vlaamse Christelijke Partij (VCP) oprichtte om in onze maatschappij terug de menselijke en christelijke waarden te brengen. Zionisten wisten haar aan te klagen voor ‘antisemitisme’ en ze werd meteen de zondebok. Niemand vraagt nog: is het waar wat zij zegt of schrijft? Neen, antisemitische betekent nu dat je tegen de oorlogspropaganda bent van de VS, de NAVO en de agressie van de zionisten. De aanklacht steunde trouwens op niets en werd uiteindelijk ook geseponeerd door gebrek aan bewijzen, maar het doel werd ondertussen bereikt: de VCP kreeg een gevoelige klap. Vlaanderen, wordt eens wakker en sta op!

De Rode Halve Maan

Van verschillende zijden kreeg ik een intriest bericht doorgestuurd dat verschenen is in Katholiek Nieuwsblad. Mgr. Jacques Behnan Hindo, de Syrisch-katholieke bisschop van Hassaké (N. Syrië) zegt dat de Rode Halve Maan alleen voor moslims zorgt terwijl wij, katholieken, langs organisaties zoals Caritas en het Rode Kruis, iedereen helpen die in nood is. Volgens hem worden de christenen niet geholpen door de Rode Halve Maan.

We kunnen de aanklacht van deze bisschop niet tegenspreken. Misschien zijn er inderdaad verborgen agenda’s die wij niet kennen. Zulks is echter niet de geest van het Syrische volk en ook niet de geest van de Rode Halve Maan in onze streek, waar we zelf nauw mee verbonden zijn. We kunnen dus enkel spreken voor onze streek. Hier wordt geen enkel onderscheid gemaakt tussen geloofsgroepen. Men tracht de mensen die het meest in nood zijn eerst te helpen. De vrijwilligersploeg zelf bestaat trouwens uit een broederlijke groep van christenen en moslims. Wij gaan verdere navraag doen over de directie van de Rode Halve Maan in Hassaké.

Een mogelijk dubbelzinnig einde van de oorlog?

De VS hebben al meerdere keren een mislukte aanslag tegen Venezuela gepleegd, nl in 2002 en 2007. Nu was het weer zo ver. Een ingewikkeld en uitgebreid plan was klaar om op 12 februari het presidentieel paleis te bombarderen, president Nicolaas Maduro te doden en mevr. Maria Corina Machado aan te stellen, die dan onmiddellijk internationaal zou erkend worden. In de nacht van 11 februari wisten de Venezolaanse diensten de voornaamste kopstukken en een agent van de Mossad te arresteren en het complot was voorlopig weer voorbij. Boeiend verhaal, door de VS stralend ontkend en door de rest verzwegen.

De buitenlandse politiek van de VS is nu zo chaotisch als het maar kan zijn. Ze hebben altijd de regering en de president van Syrië willen omverwerpen en begrijpen nu dat het volk achter hem staat. Zelfs wanneer het Westen dit land kan verwoesten, dan nog hebben ze het volk als één man tegen. De enen willen nu met Assad meewerken en de anderen blijven terroristen steunen om hem omver te werpen. Stel u nu voor dat Benjamin Netanyahu de verkiezingen verliest. Hij houdt de meest harde zionistische lijn aan en hoopt daarvoor beloond te worden, maar toch zijn er velen die een meer mens- en joods-waardig beleid wensen. Als hij uitgeschakeld is kan een akkoord tussen Washington en Teheran vlug getekend zijn. Dan kunnen de VS opnieuw diplomatieke betrekkingen aanknopen met Syrië. De EU en zelfs Frankrijk moeten dan volgen als hondjes met de staart tussen hun pootjes. De overtollige Daesh en andere terroristen worden dan door de CIA en de Mossad enerzijds naar de Kaukasus in Rusland getransporteerd en anderzijds naar China, zodat ze met hun gesofistikeerd westers materiaal en de steun van de westerse geheime diensten niet naar den dop moeten. Zo kunnen ze hun (westerse) gruwelen weer uitvoeren tegen Rusland en China, voor rekening van de VS-Israël, de NAVO, de Golfstaten. Niemand weet wat er de nabije toekomst gaat gebeuren maar dit zou wel een mogelijkheid kunnen zijn. Wij willen dat de oorlog hier eindigt, maar niet dat anderen het zelfde lijden te verduren krijgen. Wordt helaas vervolgd.

Priester Daniël Maes.

Reacties

Nog geen reacties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Twitter

Archief

%d bloggers liken dit: