Nieuws

Priester Daniël Maes: Het mysterie van het kwaad: pijn en vreugde


danic3abl-maes12111111111111111121111

Daniël Maes, norbertijn van Postel en afkomstig uit Arendonk, is verantwoordelijk voor een seminarie in het zesde eeuwse klooster Mar Yakub in Qâra, gelegen op 90 kilometer van de Syrische hoofdstad Damascus. In Syrië zijn er 2,4 miljoen christenen op 24 miljoen inwoners. Een verre droom van de Vlaamse norbertijn Maes is om van het klooster Mar Yakub een tweede Taizé te maken, dicht bij de bronnen van het christendom, in dialoog met joden en moslims.

Goede Vrienden,

Iedere dag is opnieuw weer een spannend uitzien naar het moment dat er
elektriciteit komt. Toch zijn we er gerust in dat deze hinder
geleidelijk helemaal overwonnen zal worden. Het Syrische leger is over
heel het land de veiligheid aan het herstellen. En juist dan moeten we
uiteraard voorzicht blijven.

Ziehier het nieuws voor deze week, dat je gerust zonder speciale
eclips-bril kunt lezen.

Van harte.

P. Daniël.

maesdaniel3@gmail.com

.

Vrijdag 20 maart 2015

Het mysterie van het kwaad: pijn en vreugde

Zaterdagnamiddag nodigen de vrijwilligers van de hulpverlening de fraters uit om een verdeelcentrum van de hulpgoederen te komen bezoeken. We zijn juist buiten het klooster wanneer we langs de weg een moeder zien met twee dochters, waarvan eentje in een rolstoel. Ze vragen om hulpgoederen. We laden hen op en brengen hen thuis. Het meisje in de rolstoel heeft bij een ontploffing een stuk projectiel in haar rug gekregen en is gedeeltelijk verlamd. Alle drie geven ons een vriendelijke glimlach. We hebben voor hen ook nog een zware doos met hulpgoederen. De fraters willen de doos naar binnen dragen maar dat is wat delicaat. Bij moslims mag nooit een vreemde man in huis komen als de heer des huizes hem niet uitdrukkelijk heeft uitgenodigd, anders kan dat de grootste conflicten geven. Afijn, de doos wordt in de gang gezet. Aan het verdeelcentrum zien we een honderdtal mannen en vrouwen wachten. Velen zijn met een motor, een enkeling met een oude auto. Binnenin zien we de grote hoeveelheid dozen, afkomstig van de orthodoxe kerk. Samen met de vrijwilligers, die we allen kennen, zijn er een aantal jongeren van het dorp die helpen. De dozen die uitgereikt worden zijn werkelijk groot en zwaar. Er is geen enkel gezin meer in het dorp dat niet behoeftig en arm is, al is het hier mogelijk niet zo erg als bij sommige families in Damascus of Aleppo. Hier is nog (woestijn)grond waar iets kan gekweekt worden. Tot vier jaar geleden leefden allen in een behoorlijke welstand. Ieder had voldoende en het leven was erg goedkoop.

Bij het naar huis rijden bekruipt ons een gevoel van opstandigheid. Niemand van deze mensen heeft deze armoede gewild of veroorzaakt, niemand van hen heeft baldadigheden uitgestoken en geroepen dat er een ander “regime” moest komen. Omdat westerse heersers dit land willen overmeesteren, de harmonieuze samenleving breken en de bodemrijkdommen voor zich opeisen, daarom hebben ze dit land in een chaos gestort. In het begin van de week werd in Damascus nog een kennis van ons vermoord, die bekend stond om zijn belangeloze inzet voor het volk. Het doet ons denken aan het begin van de oorlog hier. Achter de schermen hebben de geheime diensten van de “vrienden van Syrië” een lijst opgesteld van belangrijke mensen die ze geruisloos willen vermoorden. En onze reporters en journalisten gaan vrolijk verder met praten en schrijven zonder één enkel woord over de werkelijke toestand en de werkelijke oorzaken van deze ellende. Ondertussen is er weer een terroristische aanslag gepleegd op een centrale in Homs. Resultaat: woensdag nacht, heel de donderdag, donderdagnacht én de vrijdag tot ’s avonds geen licht, telkens op 2 x een uur na, overdag en ’s nachts.

En toch blijven de mensen als één volk in harmonie met elkaar samen leven. De moeder en de twee kinderen die we oppikten hadden alleen maar een glimlach van dankbaarheid op hun gelaat. Aan het verdeelcentrum was er wel wat drukte te bespeuren bij de hulpverleners maar de meeste mensen hadden een brede glimlach en groetten ons heel hartelijk. De geheime diensten van het westen en hun bondgenoten hebben dikke rapporten samengesteld over het Syrische land en volk om te weten hoe ze dit land moeten ontwrichten. Het belangrijkste hebben ze evenwel niet opgemerkt of in rekening gebracht: dit volk wil en zal in onderlinge harmonie blijven leven, als één man geschaard achter leger, regering en president in verzet tegen het internationaal terrorisme.

Het volk heeft echt nood, maar het is helemaal niet de bedoeling te blijven leven van giften. Ze willen terug met bedrijfjes beginnen. Een ateliertje van naaimachines (elektrisch of niet elektrisch) is ideaal om te beginnen. Wie nog een oud en goed naaimachine heeft en er niets mee doet, laat het maar komen.

Zo kan de oorlog hier nog 20 jaar duren!

John Kerry, Amerikaanse minister van buitenlandse zaken zegt zondag in een intervieuw op CBS dat “we toch met president al Assad zullen moeten praten om de oorlog in Syrië te beëindigen!” Vier jaar hebben Amerika en hun bondgenoten niets anders gedaan dan terroristen en wapens gestuurd om hier te moorden en te vernietigen, waarvoor ze eerst Al Qaida en daarna Daesh hebben opgericht. Dagelijks blijven ze verder doen met het bewapen en sturen van “gematigde rebellen” . En nu stellen ze het voor alsof zij toch de grote vredebrengers zijn, wiens boodschap niet werd gehoord. Eindelijk zou Damascus nu oren hebben naar hun politieke oplossing. Wat een huichelarij! En onze journalisten schreeuwen als papegaaien mee. En woensdag werd in Lattakia door het Syrische leger een Amerikaanse drone neergehaald. Vorige week schreven we over de huichelachtige resolutie 2209 (6 maart) van de UNO Veiligheidsraad, waarbij het gebruik van gifgas in Syrië streng wordt veroordeeld. We vroegen ons toen al af, wat voor gemene aanval ze nu van hogerhand weer aan het voorbereiden zijn. En nu zien we al het resultaat. Een schimmige organisatie (avaaz) heeft wereldwijd het bericht verspreid dat het Syrische leger zijn bevolking aan het uitmoorden is met gifgas, zonder een plaats te vermelden, noch een tijd. Wel is er natuurlijk een sprekende foto bij. Ze willen nu een handtekeningactie om Obama en de internationale gemeenschap te vragen in N-Syrië een No Fly Zone in te stellen. Zo zouden de terroristen dan heel N-Syrië kunnen inpalmen zonder dat het Syrische leger het kan beletten en de bevolking beschermen. Dan krijgen Turkije en Frankrijk, door de NAVO geholpen, hun provincie van Aleppo in handen. Gelukkig is de werkelijkheid net omgekeerd. Het leger is een beslissende zuivering bezig in Aleppo. En wat de beschuldiging van het gifgas betreft, zijn ze zelf al vergeten dat ze onder het oog van heel de wereld de laatste gram gifgas hebben opgeruimd, waarbij ze noodgedwongen Syrië moesten prijzen voor de volledige medewerking. Maar voor iedere misdaad kan nog altijd zonder moeite de schuld aan Syrië gegeven worden. Zo kunnen ze nog 20 jaar bezig blijven.

Ondertussen laat Abdul Aziz bin Abdullah, de groot mufti en hoogste geestelijke leider in Saoedi-Arabië in een toespraak van vorige maand weten dat alle christelijke kerken zullen verwoest worden. Saoedi-Arabië blijft de gekoesterde bondgenoot van het westen! En in Monaco vertelde Georges Soros fier vorige maand op een vergadering over de veiligheid, dat Oekraïne al in de toestand is die in heel de Europese Unie moet gerealiseerd worden. En dan maar onderhandelen over de vrede!

Op 5 februari, de nationale dag van het gebed, vergelijkt Obama de wreedheden van de islamitische staat (IS of Daesh) met de wreedheden van de kruistochten, van de Spaanse Inquisitie en tenslotte met de christelijke goedkeuring van de slavernij! Pater Zakariya Boutros, de koptische priester uit Egypte, die als geen ander de koran en de islamitische traditie kent, dient Obama van antwoord in een uitzending van ALFADYTV op 13 februari, gepresenteerd als een open brief. Hij is geschokt door het gebrek aan historische kennis van Obama. Vooreerst vertegenwoordigen de kruistochten niet het christelijk geloof als zodanig. Er is geen enkel vers in het Nieuwe Testament dat enige wreedheid rechtvaardigt, integendeel. Daesh daarentegen kan zich op een hele reeks verzen uit de koran én uit de islamitische traditie beroepen. Pater Zakariya schudt ze even uit zijn mouw. Niet-moslims mogen/moeten gedood worden, gevangen genomen, als slaven en slavinnen behandeld en misbruikt. De aanleiding voor de kruistochten was de moord op 3000 christelijke pelgrims in Jeruzalem, waaronder kardinalen, bisschoppen en religieuzen. Overigens hebben de kruisvaarders geen moslims levend verbrand of begraven of er een slavenhandel mee opgezet, wat hier nu dagelijks gebeurt met christelijke Syrische meisjes. Daesh bestaat juist om deze gruwelen te verrichten. Hun wreedheden zijn een uiting van de islam. De slavernij in het christendom kan zich op geen enkele wijze beroepen op het christelijke geloof, integendeel. Het is waar, Paulus was geen vakbondsman of tafelspringer die uiterlijke structuren te lijf ging (Jezus trouwens ook niet). Hij heeft echter wel de fundamenten van de slavernij verbrijzeld, met zijn uitdrukkelijke leer dat ieder mens gelijk is en dezelfde waardigheid bezit.

Uiteindelijk vraagt pater Zakariya aan Obama welke bedoeling hij heeft om zulke grove leugens en valse beschuldigingen de wereld in te sturen. Hij herinnert hem aan zijn eeuwig heil. Ook jij, Obama zult eens voor uw Schepper staan en dan zal niemand je kunnen helpen en je hoge functie zal niets meer waard zijn. Deze koptische pater eist nu van Obama dat hij openlijk zijn verontschuldigingen aanbiedt aan de christenen die hij zwaar heeft beledigd. En hij belooft voor hem te bidden. (Er zijn honderden youtube-filmpjes te zien en te beluisteren waarin pater Zakariya haarfijn de misleidingen in de koran en in de islamitische traditie uitlegt en daarbij de waarheid aantoont van het christelijk geloof. Ga naar www.youtube.com en geef als zoekterm Father Zakariya. Warm aanbevolen)

De Franse media in totale verwarring: eindelijk!

De Fransen zijn vanaf het begin hevig te keer gegaan tegen de Syrische president. Hij zou zelfs geen recht hebben op deze aarde te leven en iedereen zou “spoedig” van zijn spectaculaire val kunnen genieten. De Franse minister van buitenlandse zaken heeft zelfs openlijk opgeroepen hem te vermoorden! En nu komt John Kerry zeggen dat hij zich verplicht voelt met Al Assad te gaan onderhandelen! Hierop organiseert Le Figaro nu een opiniepeiling en wat blijkt? 85% van de Fransen meent dat er met president Al Assad moet onderhandel worden. Zoals we eerder al schreven: Frankrijk zal verplicht zijn als een hond met de staart tussen de poten te volgen, willen of niet. En als het in Parijs regent, druppelt het al in Brussel. Wie weet, wordt onze pers ook wat nuchterder. Maar Le Figaro publiceert nog spectaculaire titels: De nieuwe Amerikaanse houding is een kaakslag voor de Franse diplomatie! En het merkwaardig artikel van Samer Zoughaib van woensdag 11 maart is de moeite van het lezen waard. Hij handelt over het Syrische leger dat op alle fronten tegelijk in de aanval gaat en overal overwinningen aan het behalen is, weliswaar met de steun van Hezbollah en ook met de steun van het volk en de volksmilities: “Westerse militaire experts zijn verbaasd over de buitengewone vaardigheid van het Syrische leger dat op alle fronten tegelijk de tegenaanval inzet: in open vlakten, in stedelijke regio’s, in woestijngebied en in het hooggebergte”. Samer Zoughaib is een oud-diplomaat, gespecialiseerd in landsverdediging. Hij geeft nauwkeurige beschrijvingen van de overwinningen van het Syrische leger in het Noorden en Zuiden, in het Oosten en Westen. Overal worden sleutelposten op Al Nousra en Daesh heroverd. Israël kan zijn droom rond de Golan wel opgeven. In die streek werden zo maar eventjes 570 terroristen gedood. Tegelijk werden rebellen in heel het land met tientallen uitgeschakeld en vele plaatsen heroverd.

Wat er echt in Syrië gebeurt

Af en toe kun je even een flits opvangen van iemand die echt vertelt wat er in Syrië gaande is, maar dan niet in de gewone berichtgeving. We hebben vroeger al gewezen op berichten vanwege Carla del Ponte, zelf lid van de UNO onderzoekscommissie voor Syrië. Deze moedige meid was de eerste die eerlijk vertelde dat het wel degelijk rebellen zijn die gifgas gebruiken in Syrië, maar dit werd in de media direct afgewezen als zijnde onvoldoende gegrond. Vorige woensdag vertelde ze voor de Zwitserse RTSTV dat Al Assad de enige man is waarmee gedialogeerd moet worden. En patriarch Gregorius III Laham zei in een wake nog eens duidelijk dat de christenen in Syrië, evenmin als de andere Syriërs enige militaire bescherming vanuit het buitenland nodig hebben. Daar zullen de huidige regering en het leger wel voor zorgen. Als het westen wil meewerken aan vrede in Syrië, zo riep hij op, dat ze dan ophouden met wapens en terroristen naar hier te sturen!

Vrijdag 6 maart werd moeder Agnes-Mariam uitgenodigd om in Parijs onder zeer grote belangstelling te komen getuigen van wat er echt in Syrië gaande is. En ze deed het met veel nauwkeurige gegevens en persoonlijke getuigenissen. Alles is te beluisteren op https://www.youtube.com/watch?v=vc4OBlX87Is . Ziedaar nu eens een grondig inzicht, gesteund op de werkelijkheid.

We eindigen met de vaststelling waarmee zij haar voordracht begon. We geven deze op onze manier weer. Er is een wereldbeweging bezig, een globalisatie waar wij allen slachtoffer van zijn. Deze beweging wordt door machtige internationale organisaties gevoerd tegen heel de mensheid. Het is een ontwrichting met vier vervreemdingen. Vooreerst wordt gepoogd de mens los te maken van God. Men wil mensen die vervreemd zijn van God. Vandaar de strijd vooral tegen het christelijke geloof. Vervolgens wordt getracht de mensen los te maken van hun land en cultuur. Vandaar de aanvallen op soevereine landen en de vernietiging ervan. Verder is er een verwoede strijd om de mens los te maken van de familie. Het begon met contraceptie waaruit als vanzelf abortus, sterilisatie, een stroom van echtscheidingen, euthanasie, ivf, manipulatie met het beginnende menselijke leven, vrijblijvende homorelaties, het uiteenvallen van de gezinnen… Tenslotte wordt getracht de mens los te maken van zichzelf. De eigenheid van man en vrouw wordt niet meer aanvaard. Men wil zelf beslissen wat men is. Iemand is geen jongen of meisje meer, maar een gendertje, gelijk aan een aapje. Sommige excellenties in de maatschappij menen te moeten verkondigen dat ze van een aap afstammen. Wat hen betreft, voor mij niet gelaten, als het tenminste ook hun gedrag maar niet gaat bepalen.

Priester Daniël Maes.

Reacties

Nog geen reacties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Twitter

Archief

%d bloggers liken dit: